نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز برای کارشناسی ارشد مکانیک

 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، پتروشیمی (اطلاعیه وب سایت)

  با توجه به خراب شدن لینک های قبلی دانلود سوالات استخدامی شرکت ملی گاز و مجتمع پتروشیمی، تا قرار گرفتن لینک صحیح این سوالات در وب سایت چند روزی طول خواهد کشید، در صورتی که در این مدت نیاز به سوالات داشتید، رمز عضویت خود را به همراه رشته خود برای ما از بخش ارتباط با ما (ارسال درخواست) برای ما بفرستید تا سوالات به صورت رایگان به ایمیل شما ارسال شود.موفق باشیدبرخی از درخواست ها:مهم:   در صورتی که رشته شما در زیر وجود ندارد، از بخش ارسال درخواست وب سایت رشته خود را برای ما بفرستید، در کمتر از 24 ساعت کاری به ایمیل شما ارسال خواهد شددانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، ایمنی صنعتی 86دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، حسابداری 90دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، حقوق قضائی 86دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، فیزیک 90دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، ایمنی و بازرسی فنی 86دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، مکانیک 86دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، ایمنی و بازرسی فنی 90دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، مهندسی برق 90دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، مهندسی برق قدرت 90دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، مهندسی شیمی 86دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، مهندسی شیمی 90دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز،مهندسی شیمی-محیط زیست 86دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، مهندسی صنایع 90دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، مهندسی عمران 86دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، مهندسی عمران 90دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، مهندسی عمران-محیط زیست 86دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، مهندسی کامپیوتر- ارشد- سخت افزار 90دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، مهندسی کامپیوتر-ارشد-هوش مصنوعی 90دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 90دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 90دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، مهندسی مکانیک 86رشته حسابداریدانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، پتروشیمی، رشته  حسابداری یک فایل پی دی اف شامل نزدیک به هزار سوال از نمونه سوالات حسابداری آزمون های استخدامی شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی از سال 86 تا 90   رشته کامپیوتردانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز، پتروشیمی، مهندسی کامپیوتر یک فایل پی دی اف شامل نزدیک به هزار سوال از نمونه سوالات استخدمی مهندسی کامپیوتر، سخت افزار، نرم ... • سوالات استخدامی شرکت ملی گاز

  برای دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز اینجا کلیک کنیدبرای دانلود سوالات آزمون استخدمی وزارت نیرو اینجا کلیک کنیدلینک های زیر خراب استدانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ۰۶/۰۳/۹۰ برای دانلود سوالات نیاز به رمز دارید، برای دریافت رمز اینجا کلیک کنیددانلود سوالات استخدامی  عمومی کارشناسیدانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی شیمی دانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی شیمی دانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی مکانیک دانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی صنایع دانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی برق الکترونیک دانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی برق قدرتدانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزاردانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزاردانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی ایمنی بازرسی فنی دانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی مهندسی عمراندانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی فیزیکدانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی حسابداریدانلود سوالات استخدامی  عمومی کارشناسی ارشددانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سخت افزاردانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزاردانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعیدانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیکدانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی شیمیدانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی عمراندانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد فیزیکدانلود سوالات استخدامی  تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر IT دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت های پالایشی و انتقال گاز / شهریور ۸۷دانلود سوالات عمومی استخدمی  کاردانیدانلود سوالات عمومی استخدمی  کارشناسیدانلود سوالات تخصصی استخدمی کاردانی  برق الکترونیک – کنترل – ابزار دقیقدانلود سوالات تخصصی استخدمی کاردانی  برق قدرت – الکتروتکنیک – برق صنعتیدانلود سوالات تخصصی استخدمی کاردانی  بازرگانیدانلود سوالات تخصصی استخدمی کاردانی  اداریدانلود سوالات تخصصی استخدمی کاردانی  حسابداریدانلود سوالات تخصصی استخدمی کاردانی  مکانیکدانلود سوالات تخصصی استخدمی کاردانی  شیمیدانلود سوالات تخصصی استخدمی کارشناسی  برق- کنترل – الکترونیک – ابزار دقیقدانلود سوالات تخصصی استخدمی کارشناسی  فیزیکدانلود سوالات تخصصی استخدمی کارشناسی ...

 • نمونه سوالات آزمون استخدامي شرکت ملی گاز ایران

  نمونه سوالات آزمون استخدامي شرکت هاي گاز استاني / ارديبهشت 86   سوالات عمومي کارداني سوالات عمومي کارشناسي سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ايمني وبازرسي فني:166365سوالات تخصصي مقطع کارشناسي برق الکترونيک:126350سوالات تخصصي مقطع کارشناسي کامپيوتر (سخت افزار):126682سوالات تخصصي مقطع کارشناسي صنايع :97709سوالات تخصصي مقطع کارشناسي کامپيوتر (نرم افزار):104083سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مهندسي عمران عمران :324245سوالات تخصصي مقطع کارشناسي حسابداري:75990سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت بازرگاني:113982سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت دولتي:115762سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت صنعتي:126417سوالات تخصصي مقطع کارشناسي عمران عمران:324245سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مکانيک گرايش حرارت سيالا و طراحي جامدات :1114120سوالات تخصصي مقطع کارشناسي شيمي گرايش گاز پالايش طراحي فرآيند ها پتروشيمي:312232سوالات عمومي مقطع کارشناسي (کليه رشته ها):156160سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ارشد شيمي گرايش محيط زيست:164674سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ارشد عمران گرايش محيط زيست:163285سوالات عمومي مقطع کارشناسي ارشد:135381سوالات تخصصي مقطع کارداني صنايع گرايش ايمني صنعتي:151379سوالات تخصصي مقطع کارداني کامپيوتر گرايش نرم افزار:539438سوالات تخصصي مقطع کارداني :662354سوالات تخصصي مقطع کارداني اداري - امور دولتي - مديريت دولتي:103390سوالات تخصصي مقطع کارداني بازرگاني:115252سوالات تخصصي مقطع کارداني حسابداري:93201سوالات تخصصي مقطع کارداني شيمي گرايش کاربردي پالايش پتروشيمي صنايع شيميائي:295039سوالات عمومي مقطع کارداني:153457سوالات تخصصي مقطع کارشناسي حقوق قضائي:161726 --------------------------------------------------------------------------------------- نمونه سئوالات آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران در مقاطع كارداني، كارشناسي و بالاتر مناطق عمليات انتقال گاز سال1385 سئوالات عمومي مقطع كارداني كليه رشته ها:1002978سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته برق الكترونيك:1132949سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته برق قدرت:2859736سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته بازرگاني:887594سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته هاي اداري و مديريت دولتي:956066سئوالات تخصصي مقطع كارداني رشته مكانيك:1248579سئوالات عمومي مقطع كارشناسي و بالاتر كليه رشته ها:1112326سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق الكترونيك:1716820سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته برق قدرت:3762949سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته كامپيوتر نرم افزار:1293646سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته ايمني و بازرسي فني:925748سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته مكانيك:1515926سئوالات تخصصي مقطع كارشناسي رشته عمران:3510144سئوالات ...

 • مواد تخصصی آزمون استخدامی شرکت نفت

  ردیف مقطع رشته گرایش تعداد سؤال مواد درسی ۱ کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی نفت بهره برداری از منابع نفت- حفاری و استخراج - مخازن هیدروکربوری – اکتشاف ۷۰ ترمودینامیک- مکانیک سیالات- زمین شناسی(نفت و ساختمان)- خواص سنگهای مخزن- خواص سیالات مخزن- مهندسی حفاری- چاه آزمایی و نمودارگیری از چاه- مهندسی مخزن ۲ مهندسی شیمی بهره برداری از منابع نفت- مخازن هیدروکربوری- ۷۰ ترمودینامیک- مکانیک سیالات- زمین شناسی(نفت و ساختمان)- خواص سنگهای مخزن- خواص سیالات مخزن- مهندسی حفاری- چاه آزمایی و نمودارگیری از چاه- مهندسی مخزن ۳ مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای نفت- صنایع پالایش- صنایع پتروشیمی- صنایع گاز-تولید و جمع آوری گاز- فرآوری و انتقال گاز – فرآیندهای جداسازی –  پیشرفته – شبیه سازی و کنترل فرآیند – مهندسی گاز – مهندسی فرآیند پدیده‌های انتقال – طراحی فرآیند – محیط زیست –  انرژی و محیط زیست ۷۰ ترمودینامیک- مکانیک سیالات- انتقال حرارت- انتقال جرم و عملیات واحد ۴ مهندسی مکانیک حرارت و سیالات - تاسیسات حرارتی -  تبدیل انرژی ۷۰ ترمودینامیک ۱ و ۲ – مکانیک سیالات ۱ و ۲- انتقال حرارت ۱ و ۲ – استاتیک/ مقاومت مصالح- دینامیک و ارتعاشات- تأسیسات حرارتی و برودتی ۵ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی – طراحی جامدات – ساخت و تولید ۷۰ ترمودینامیک ۱ و ۲ – مکانیک سیالات ۱ و ۲- استاتیک- مقاومت مصالح- دینامیک و ارتعاشات- طراحی اجزا ۶ مهندسی برق قدرت ۷۰ مدارهای الکتریکی ۱ و ۲- رله و حفاظت سیستمهای قدرت- بررسی سیستمهای قدرت ۱ و ۲- تولید و توزیع نیروگاه- اندازه گیری الکتریکی ۷ مهندسی برق الکترونیک- کنترل- مخابرات ۷۰ مدارهای الکتریکی ۱ و ۲- الکترونیک ۱و ۲- سیستمهای کنترل خطی- مدارهای منطقی – تجزیه و تحلیل سیستمها ۸ مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها- تولید صنعتی - تکنولوژی صنعتی- مهندسی صنایع-مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی ۷۰ تحقیق در عملیات- برنامه ریزی و کنترل پروژه- برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات- طرح ریزی واحدهای صنعتی- تئوری احتمالات و آمار مهندسی- مبانی سازمان و مدیریت- اقتصاد مهندسی ۹ مهندسی صنایع ایمنی صنعتی ۷۰ ایمنی برق- اعلام و اطفاء حریق- دیگها و ظروف تحت فشار- عوامل شیمیایی و فیزیکی ...

 • استخدام شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی،سوالات استخدامی برق،سوالات استخدامی وزارت نیرو

  استخدام شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی،سوالات استخدامی برق،سوالات استخدامی وزارت نیرو

  -شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعدادی از آقایان واجد شرایط را پس از برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، بررسی صلاحیت عمومی و انجام معاینات پزشکی به صورت قراردادی دعوت به همکاری می نماید.-------------------------------------------------------------------------------------------------------الف) شرایط عمومی داوطلبان می بایستی دارای شرایط عمومی زیر باشند: 1- تابعیت ایران و متدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور2- داشتن شرایط سنی به شرح زیر: حداکثر 28 سال برای فارغ التحصیلان کارشناسی حداکثر 30 سال برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد تذکر 1: موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه معتبر به حداکثر سن افزوده می شود: مدت انجام خدمت سربازی، حداکثر به مدت 24 ماه مدت سابقه کار مفید و مرتبط مشروط به پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی حداکثر 5 سال  3- انجام خدمت زیر پرچم یا داشتن معافیت های قانونی دائمی4- برخورداری از تندرستی و توانایی لازم متناسب با وظایف شغلی پست مورد نظر5- داشتن صلاحیت های اخلاقی و شایستگی خدمت6- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر7- داشتن شرایط احراز شغل8- عدم اعتیاد به مواد مخدر9- عدم منع قانونی استخدام و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمانها و شرکتها تذکر 2: مدارک مربوط به نظام وظیفه، گواهی فراغت از تحصیل، سابقه کار و تاییدیه پرداخت حق بیمه داوطلبان بایستی تا تاریخ 1393/05/31آماده و قابل ارائه باشد.-------------------------------------------------------------------------------------------------------ب) شرایط اختصاصی 1- داشتن مدرک تحصیلی متناسب با شغل مطابق با مفاد مندرج در این آگهی(حداقل معدل برای فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد 15 می باشد.)2- متقاضیان می بایستی فارغ التحصیل یکی از دانشگاههای مشروحه زیر باشند.دانشگاه های : تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، صنعتی اصفهان، تبریز، شهید بهشتی، ارومیه، علم و صنعت، فردوسی مشهد و شیراز3- هر یک از متقاضیان فقط در یک رشته شغلی می توانند ثبت نام و در آزمون مربوطه شرکت کنند.4- ثبت نام صرفا از طریق اینترنت انجام می گیرد.5- متقاضیان شرکت در آزمون می بایست حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخه 1393/04/15 با مراجعه به آدرس اينترنتي www.azarw-ppt.ir   و يا  www.urm-academy.ir   نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.6- در هر یک از مراحل جذب، چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد و در صورت اشتغال به کار از ادامه خدمت وی جلوگیری به عمل خواهد آمد.7- واریز هزینه ثبت نام به مبلغ 300,000 ریال به حساب جاری  0103809497006 نزد بانک ملی شعبه برق و اخذ کد رهگیری ثبت نام. تذکر ...

 • سوالات تخصصی ازمونهای استخدامی - شرکت ملی گاز ایران1390

  سوالات تخصصی ازمونهای استخدامی - شرکت ملی گاز ایران ردیف     نام فایل     عنوان     حجم فایل     قیمت     جزییات     دریافت1     سواات عمومی استخدامی شرکت ملی گاز(ارشد)     خرداد 1390     163KB     10,000 ريال     سواات عمومی استخدامی شرکت ملی گاز(مقطع کارشناسی ارشد)-خرداد1390     2     سواات عمومی استخدامی شرکت ملی گاز(کارشناسی)     خرداد 1390     160KB     10,000 ريال     سواات عمومی استخدامی شرکت ملی گاز(مقطع کارشناسی) خرداد 1390     3     حسابداری-شرکت ملی گاز-(کارشناسی)     خرداد 1390     221KB     20,000 ريال     سوالات ازمون استخدامی شرکت گاز در خرداد 1390رشته حسابداری مقطع کارشناسی     4     مهندسی صنایع-شرکت ملی گاز-(کارشناسی)     خرداد 1390     248KB     20,000 ريال     سوالات ازمون استخدامی شرکت ملی گاز /مهندسی صنایع/(کارشناسی)     5     مهندسی ایمنی و بازرسی فنی/شرکت ملی گاز(کارشناسی)     خرداد 1390     184KB     20,000 ريال     ازمون استخدامی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی/شرکت ملی گاز(کارشناسی)     6     مهندسی عمران-شرکت ملی گاز(کارشناسی ارشد)     خرداد 1390     382KB     20,000 ريال     ازمون استخدامی مهندسی عمران-شرکت ملی گاز(کارشناسی ارشد)     7     مهندسی عمران-شرکت ملی گاز(کارشناسی )     خرداد 1390     415KB     20,000 ريال     ازمون  استخدامی مهندسی عمران-شرکت ملی گاز(کارشناسی)     8     شيمي - کاربردی/محض/تجزیه-شرکت ملی گاز (كارشناسي)     خرداد 1390     214KB     20,000 ريال     شيمي - کاربردی/محض/تجزیه- مقطع كارشناسي / خرداد 90 - مقطع كارشناسي     9     مهندسی شیمی-شرکت ملی گاز(کارشناسی ارشد)     خرداد 1390     390KB     20,000 ريال     سوالات استخدامی مهندسی شیمی-شرکت ملی گاز(کارشناسی ارشد)     10     مهندسی شیمی-شرکت ملی گاز(کارشناسی)     خرداد 1390     299KB     20,000 ريال     ازمون استخدامی مهندسی شیمی-شرکت ملی گاز(کارشناسی)     11     مهندسی برق/کنترل/الکترونیک/ابزار دقیق-(کارشناسی)     خرداد 1390     324KB     20,000 ريال     ازمون استخدامی مهندسی برق/کنترل/الکترونیک/ابزار دقیق-(کارشناسی) شرکت ملی گاز     12     مهندسی برق/قدرت-شرکت ملی گاز(کارشناسی)     خرداد 1390     301KB     20,000 ريال     ازمون استخدامی مهندسی برق/قدرت-شرکت ملی گاز(کارشناسی)     13     مهندسی کامپیوتر-نرم افزار/شرکت گاز(کارشناسی ارشد)     خرداد 1390     204KB     20,000 ريال     ازمون استخدامی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار/شرکت گاز(کارشناسی ارشد)     14     مهندسی کامپیوتر-نرم افزار/شرکت ملی گاز(کارشناسی)     خرداد 1390     250KB     20,000 ريال     ازمون استخدامی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار/شرکت ملی گاز(کارشناسی)     15     مهندسی ...

 • استخدام مهندس عمران و معماری

  مهندس معمار با 5 سال سابقه , کار مفید و مسلط به 3DMAX , (تماس 8 الی 14) , 6 – 88754975 [استخدام مهندس عمران] استخدام مهندس عمران , استخدام مهندس عمران , شرکت ساختمانی برای دفتر , فنی کارگاه درمنطقه عسلویه , استان بوشهربه مهندس عمران , باتجربه3تا5سال آشنابه , متره وبرآورد , ونرم افزارهای کد واکسل , دارد , فاکس : 88844049 مهندس (عمران – معماري) [مهندس عمران] مهندس عمران , مهندس عمران , شهرک صنعتی شمس آباد , , 18 – 56233914 [به يك كارمنددفترفني‌] به يك كارمنددفترفني‌ , به یک کارمنددفترفنی , ترجیحا مهندس سازه , آشنا به شاپ , جهت کاردرکارخانه گرمسار , نیازمندیم , تلفن تماس: 88701310 , ایمیل:[email protected] [كارشناس ارشد معماري] كارشناس ارشد معماري , کارشناس ارشد معماری , با سابقه کار فاز 1 و 2 , جهت همکاری در مهندسین مشاور , 22130895 [خانم معمـار] خانم معمـار , خانم معمار , مسلط به برنامه های , 3D و اتوکد , با روابط عمومی بسیار قوی , جهت همکاری نیازمندیم , « شمال شهر » , 2- 88641660 [دعوت به همكاري از] دعوت به همكاري از , دعوت به همکاری از , فوق دیپلم و لیسانس , عمران و مکانیک , 88100621 [مهندس عمران ، مكانيك] مهندس عمران ، مكانيك , مهندس عمران ، مکانیک , برق ، معماری ، زمین باسابقه , و بدون سابقه جهت رتبه بندی , 50 – 22262049 [مهندس عمراني - معماري] مهندس عمراني – معماري , مهندس عمرانی – معماری , تمام وقت نیازمندیم , 66232894 [دعوت به همكاري] دعوت به همكاري , دعوت به همکاری , مهندس طراح سازه3سال سابقه , MOOSAVI.311@gmail , com. [كارشناس دفتر فني آقا] كارشناس دفتر فني آقا , کارشناس دفتر فنی آقا , با 6 تا 9سال سابقه ابنیه , جهت کارگاه تهران , 09123003249 [عمران -زمين-معماري- آبياري] عمران -زمين-معماري- آبياري , عمران -زمین-معماری- آبیاری , برق ،مکانیک ،بازنشسته ، نقشه برداری , رتبه بندی پرداخت نقدی (باوبی سابقه) , تماس تا 20 66790089 [مهندسين مشاور] مهندسين مشاور , مهندسین مشاور , همکاری با مهندسین معمار،عمران , برق،مکانیک جهت سهمیه سال90 , 44015550 [فوق‌ديپلم‌وليسانس‌عمران] فوق‌ديپلم‌وليسانس‌عمران , فوق دیپلم ولیسانس عمران , مکانیک،معماری،زمین شناسی و غیره , جهت رتبه بندی با بالاترین پرداختی , 66504851و66503796 [عمران - مكانيك] عمران – مكانيك , عمران – مکانیک , با سابقه و بدون سابقه , جهت رتبه بندی (تسویه نقدی) , 88456307و88453715 [مهندس عمران] مهندس عمران , مهندس عمران , با حداقل 5 سال سابقه کار , جهت دفتر فنی , در کارگاه شهرستان گچساران , نیازمندیم , , تلفکس: 88505215 [آماده همكاري بامهندسين] آماده همكاري بامهندسين , آماده همکاری بامهندسین , معمار ، محاسب ، تاسیسات برقی , و مکانیک , 66807760 و 66805018 [عمران ـ معماري ـ شهرسازي] عمران ـ معماري ـ شهرسازي , عمران ...

 • آگهي استخدام شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پالايش و پخش

  جدول شماره 1: رشته و گرايشهاي مورد نياز در مقطع كارشناسي رديف مقطع رشته گرايش 1 كارشناسي مهندسي نفت بهره برداري از منابع نفت- حفاري و استخراج مخازن هيدروكربوري 2 مهندسي شيمي بهره برداري از منابع نفت- مخازن هيدروكربوري- طراحي فرايندهاي نفت- صنايع پالايش- صنايع پتروشيمي- صنايع گاز-توليد و جمع آوري گاز- فراوري و انتقال گاز 3 مهندسي مكانيك حرارت و سيالات- طراحي جامدات- ساخت و توليد ...

 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ذوب آهن

  برای دانلود سوالات این وب سایت نیاز به رمز دارید، اگر تا کنون رمز را دریافت نکرده اید، اینجا کلیک کنیدسوالات آزمون استخدامی شرکت نفت در دو بخشبخش اول سوالات عمومی آزمون استخدامی شرکت ذوب آهناز آنجا که غالب سوالات اکثر آزمون های استخدامی را سوالات عمومی تشکیل می دهد، توجه به این سوالات از اهیمیت خاصی بر خوردار استبخش دوم سوالات تخصصی آزمون استخدامی شرکت ذوب آهن به تفکیک رشته های مختلففایل اول دانلود سوالات عمومی آزمون استخدامی شرکت ذوب آهنیک فایل پی ی اف در بخش های زیرسوالات ادبیات سوالات الهیاتسوالات آمارسوالات فناوری و کامپیوترسوالات هوشسوالات ریاضیسوالات احکام و مسائل سیاسیسوالات شناخت مسائل روز بخش دومسوالات تخصصی بر اساس رشته تخصصی شمااین سوالات از آزمون های استخدامی شرکت های دولتی گرداوری شده استنمونه سوالات آزمون استخدامی عمران، شرکت ذوب آهندر مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشدنمونه سوالات آزمون استخدامی شیمی، شرکت ذوب آهندر مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشدنمونه سوالات آزمون استخدامی مکانیک، شرکت ذوب آهندر مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشدنمونه سوالات آزمون استخدامی کامپوتر، شرکت ذوب آهندر گرایش های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، آی تی، در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشدنمونه سوالات آزمون استخدامی مدیریت، شرکت ذوب آهندر گرایش های بازرگانی، دولتی ، صنعتی، در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشدنمونه سوالات آزمون استخدامی حسابداری، شرکت ذوب آهندر مقاطع کادانی، کارشناسی و کارشناسی ارشداگر قصد شرکت در مصاحبه های استخدامی را دارید حتما به این صفحه و این صفحه مراجعه کنیدسایر مطالب مرتبط با مصاحبه های استخدامی را از  اینجا  بخوانیدسوالات عمومی آزمون استخدامی را از اینجا  و اینجا دانلود کنیدسایر مطالب مرتبط با مصاحبه های استخدامی را اینجا از پیگیری کنیدمهم: یک خدمت ویژه برای کسانی که رمز را دریافت کرده اند، از اینجا بخوانید

 • استخدام شرکت ملی نفت در سراسر کشور، ثبت نام آغاز شد، به همراه نمونه سوالات استخدامی

  تیتر خبرآغاز ثبت نام استخدامی شرکت نفت از سه شبنه این هفتهجزئیات خبربعد از مدت های چشم انتظاری بلاخره ثبت ‌نام آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران از روز سه شنبه (8 اسفند) آغاز می شود، ثبت نام به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. نمونه سوالات استخدامی شرکت ملی نفت را در ادامه مطلب دانلود کنیدزمان برگزاری آزموندر آزمون آتی استخدامی شرکت ملی نفت ایران که روزهای 5 و 6 اردیبهشت 92 برگزار می شود، برای 45 گروه شغلی اعلام نیاز شده است.استان های درخواست نیرواستان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزشتان، فارس، قم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان 17 استانی هستند که جذب نیروی انسانی در آنها انجام می شود.مقاطع تحصیلی مورد نیازآزمون استخدامی سال آینده در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا برگزار می شود و در برخی از رشته ها برای حضور بانوان نیز سهمیه هایی در نظر گرفته شده است.شرایط شرکت در آزمونشرایط کلی داوطلبان برای شرکت در این آزمون در مقطع کاردانی داشتن حداقل معدل 13 و حداکثر 26 سال سن، در مقطع کارشناسی داشتن حداقل معدل 13 و حداکثر 30 سال سن و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا حداقل معدل کل 15 و حداکثر سن 34 سال است، ضمن این که داوطلبان ایثارگر و بومی مناطق عملیاتی در صورت احراز شرایط، از سهمیه استخدامی تعیین شده براساس مصوبات مربوطه بهره مند می شوند.زمان ثبت نام آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران که برای شرکت 2 هزار و 676 نفر در آن کسب مجوز شده است، از روز سه شنبه 8 اسفند آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه دارد.ثبت نام به همراه رشته ها و مشاغل مورد نیازداوطلبان می‌توانند کسب اطلاعات بیشتر، آگاهی از گروه های شغلی اعلام شده، دریافت دفترچه راهنمای آزمون و ثبت نام به آدرس azmoon.nioc.ir مراجعه کنند.ورود به وب سایت ثبت نام شرکت نفتدانلود سوالات استخدامی شرکت نفت آمادگی برای آزمون استخدامی شرکت ملی نفتدانلود سوالات و جزوات آزمون استخدامی شرکت ملی نفت

 • مواد امتحانی (اختصاصي و عمومي) آزمون استخدامی شركت گاز

  الف) مواد آزمون تخصصی     مقطع فوق لیسانس مهندسی عمران (تحلیل سازه ها ـ مکانیک خاک ـ مقاومت مصالح ـ تکنولوژی بتن ـ طراحی سازه های فولادی ـ طراحی سازه های بتن آرمه) مهندس مکانیک (مکانیک سیالات پیشرفته ـ ترمودینامیک پیشرفته ـ دینامیک پیشرفته ـ انتقال حرارت پیشرفته ـ ارتعاشات پیشرفته) مهندسی شیمی(انتقال جرم پیشرفته ـ مکانیک سیالات پیشرفته ـ ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته ـ اصول مهندسی فرآیند ـ انتقال حرارت پیشرفته) مهندسی کامپیوتر - نرم افزار   (سیستم عامل پیشرفته ـ پایگاه داده پیشرفته ـ الگوریتم های موازی) مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (شبکه های عصبی ـ روش ها و سیستم های فازی ـ شناسایی آماری الگوی) مهندسی کامپیوتر -  IT (مهندسی نرم افزار پیشرفته ـ معماری سازمانی فناوری اطلاعات ـ معماری نرم افزار) مهندس کامپیوتر - سخت افزار (معماری) (سیستم عامل پیشرفته ـ شبکه های کامپیوتری پیشرفته ـ معماری کامپیوتر پیشرفته) فیزیک (فیزیک جدید ـ مکانیک تحلیلی 1 و2 ـ ترمودینامیک و مکانیک آماری ـ الکترومغناطیسی 1 و 2)مقطع لیسانس      مهندسی عمران (استاتیک ـ مقاومت مصالح 1 و 2 ـ روش های اجرای ساختمان ـ تکنولوژی بتن ـ سازه های فولادی 1 و 2 ـ سازه های بتنی 1و2 ـ مکانیک خاک) مهندسی مکانیک (ترمودینامیک 1 و2 ـ مکانیک سیالات 1 و2 ـ ارتعاشات ـ انتقال حرارت 1 و 2 ـ طراحی اجزاء 1 و 2) مهندسی شیمی (شیمی فیزیک ـ مکانیک سیالات 1 و2 ـ تردمودینامیک مهندسی شیمی 1 و 2 ـ انتقال جرم ـ انتقال حرارت 1 و 2) مهندسی کامپیوتر - سخت افزار (سیستم های عامل ـ شبکه های کامپیوتر ـ معماری کامپیوتر ـ انتقال داده ها ـ اصول طراحی پایگاه داده ها) مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (ساختمان داده ها و الگوریتم ـ طراحی الگوریتم ـ سیستم های عامل ـ پایگاه داده ها ـ مهندسی نرم افزار) شیمی (کاربردی/ محض/ تجزیه) (شیمی آلی 1 و2 ـ جداسازی و شناسایی ترکیبات عالی ـ شیمی تجزیه دستگاه ها ـ اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی) فیزیک (کاربردی/ محض) (فیزیک پایه 1و2و3 ـ الکترومغناطیس 1و2 ـ ترمودینامیک و مکانیک آماری) مهندسی صنایع (مدیریت تولید ـ مدیریت کیفیت و بهره وری ـ مبانی سازمان و مدیریت ـ اقتصاد مهندسی ـ برنامه ریزی، نگهداری و تعمیرات) مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (ایمنی در صنایع ـ تستهای غیر مخرب ـ خوردگی در صنایع و روش های جلوگیری از آن ـ اصول حفاظت محیط زیست) مهندسی برق (قدرت) (مدارهای الکتریکی ـ ماشینهای الکتریکی 1و2 ـ رله و حفاظت ـ بررسی سیستمهای قدرت 1و2) مهندسی برق (کنترل/ الکترونیک / ابزار دقیق ) (مدارهای منطقی- مدارهای الکترونیکی 1و 2- الکترونیک 1و 2و 3- سیستمهای خطی کنترل ) حسابداری (اصول حسابداری (3) ـ ...