نمونه قرارداد کار پاره وقت

 • دانلود نمونه قراردادها

  11-•دانلود نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تغیر موضوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص12-•دانلود نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص13-•دانلود نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی در سهامی خاص14-•دانلود نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در سهامی خاص15•دانلود نمونه درخواست اعلام مربوط به شرکت به وزارت امور خارجه جهت تایدیه ترجمه مدارک شرکت برای سایر کشورهای جهان16•دانلود نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ومدارک ثبت شرکتها بر اساس ماده 2617•دانلود نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام در شرکت سهامی خاص18•دانلود نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام در شرکت سهامی خاص19•نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی خاص20•دانلود نمونه صورتجلسه اعلام تصفیه سهامی خاص21•دانلود نمونه صورتجلسه هیئت تصفیه22-•دانلود نمونه تعهد نامه هیئت مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سرمایه پرداخت گردید23-•دانلود نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام با نام به بی نام با رعایت ماده 147 قانون اصلاحی تجارت24-دانلود نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به با نام با رعایت ماده 147 قانون اصلاحی تجارت25-•دانلود نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده به طور همزمان26-•دانلود نمونه صورتجلسه انحلال شرکت در شرکتهای سهامی خاص27-•دانلود صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده در خصوص افزایش سرمایه28-•دانلود صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه29-•دانلود نمونه صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص کاهش سرمایه اجباری ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت30-•دانلود نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکت سهامی خاص31-•دانلود نمونه صورتجلسه در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاصدانلود فرم ها و اظهارنامه های ثبت علامت ونام تجاری (برند)32-•دانلود اظهارنامه ثبت علامت ونام تجاری کلیک کنید33-•لیست طبقات علامت و نام تجاری کلیک کنید34-•دانلود راهنمای تکمیل فرم اظهارنامه ثبت علامت کلیک کنید35-•دانلود جدول هزینه های ثبت علامت ونام تجاری کلیک کنید36-•دانلود مدارک لازم جهت ثبت علامت کلیک کنیددانلود فرم های ثبت موسسات37-•دانلود اساسنامه موسسات38-•دانلود نمونه صورتجلسات موسسات39-•دانلود نمونه صورتجلسات شرکت محدود تضامنی نسبیدانلود فرمهای شرکت تعاونی40-•دانلود اساسنامه خام شرکت تعاونی41-•دانلود صورنجلسات شرکت تعاونی42-•دانلود صورنجلسات شرکت تعاونی43-•دانلود صورتجلسات شرکت تعاونی ... • نمونه قرارداد كار

          نمونه قرارداد كار        اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود .1)  مشخصات طرفين :كارفرما/ نماينده قانوني كارفرماآقاي / خانم / شركت ........................................ فرزند .............................. شماره شناسنامه/ شماره ثبت ............................ به نشاني : ......................................................................................................................................................................................كارگرآقاي / خانم .......................................... فرزند ................................ متولد ............................... شماره شناسنامه .................. شماره ملي ................................ ميزان تحصيلات ............................ نوع و ميزان مهارت ........................................................ به نشاني : .....................................................................................................................................................................................2)  نوع قرارداد : دائم                                                 موقت                                                      كارمعين3)  نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................4)  محل انجام كار : ........................................................................................................................................................................5)  تاريخ انعقاد قرارداد : .................................................................................................................................................................6)  مدت قرارداد : ...........................................................................................................................................................................7)  ساعات كار : ...............................................................................................................................................................................ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد . ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است .8)  حق السعي :الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتي ........................................ ريال (حقوق ماهانه : ................................................... ريال ) ب : پاداش افزايش توليد و يا بهره وري ........................................... ريال كه طبق توافق طرفين قابل پرداخت است .ج : ساير مزايا ................................................................................................................................................................................محل ...

 • نمونه سوالات قانون کار

  :حقوق عمومی را تعریف کنید؟حقوق عمومی درواقع عبارت است از مجموعه قواعد و مقررات حاکم برروابط میان فرد و دولت و همچنین نهادها ودستگاههای درون دولت با یکدیگر.                                                                                                  5:چگونه میتوانیم مشخص کنیم که یک حق خصوصی است؟هرگاه درمورد یک حق یایک قانون نتوانستیم به صراحت اظهارنظر کنیم و بگوییم که آیا این حق حصوصی است یاخیر؟ باید از خودمان بپرسیم آیا این حق یا قانون توسط دارنده (مثلا مالک یا صاحب یک درخت) قابل گذشت است؟ واین گذشت هیچ مانعی یا مزاحمتی ندارد؟اگر پاسخ مثبت بود این قانون یاحقوق مربوط به ان خصوصی است.                                                                                                                                                                                        فصل2: حق و تکلیف                                                            1:حق و تکلیف را تعریف کنید و رابطه آن دو را باهم توضیح دهید؟(ص5) حق به معنای قدرت و اختیار و امتیاز است؛ تکلیف نیز به معنای وظایف  و تعهداتی است که هر فرد دارد.حق و تکلیف درکنارهم و به موازات هم هستند. به این ترتیب هرجاکه ما با حقی روبه رو هستیم باتکلیف مواجه خواهیم بود.بنابراین درمقابل هر حقی تکلیفی نیز وجود دارد.                        2:منابع داخلی وخارجی حقوق کار شامل چه مواردی میشوند؟ آنها را شرح دهید؟ (ص 6 تا 8)  الف)منابع داخلی حقوق کار:1 - قانون اساسی . 2-قوانین عادی   3 - آراء وحدت رویّه قضایی 4 - پیمان های جمعی 5 - مصوبات قوه مجریه 6 -عرف و عادات شغلی.  ب)منابع خارجی حقوق کار: 1 - قراردادهای دو جانبه میان کشورها 2 -سازمان بین المللی کار(ILO).                                                                                   3:تفاوت قانون اساسی با قوانین عادی راشرح دهید؟قانون اساسی به عنوان یک میثاق و سند ملی نخستین منبع حق است.قوانین عادی در واقع قوانینی هستند که به تصویب مجلس یا قوه مقننه که یکی ازقوای سه گانه است رسیده باشند. درکشور ما قوانین علاوه بر اینکه در مجلس به تصویب میرسند لازم است به تایید شورای نگهبان نیز برسند تا درصورتی که با قانون اساسی مغایر باشند از تصویب و اجرای انها جلوگیری شود. 4:بخش عمده ضوابط و مقررات کار درچه قانونی درج شده است؟ این قانون درچه سالی و توسط چه مرجعی تصویب شده است؟ انرا شرح دهید؟بخش عمده ازمقررات و ضوابط در زمینه روابط میان کارگرو کارفرما درقوانین عادی درج شده اند. قانون کار جمهوری ...

 • نمونه قراردادها

  نمونه قراردادها قرارداد بیمه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا قرارداد ایزو نمونه  قرارداد نیروی کارگر به صورت پیمانکاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه قرارداد سیمان کاری متن قرارداد پژوهشی شرکت گاز اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر قرارداد ساخت و نگه داری سوله اسکلت فلزی نمونه قرارداد اجاره خط ملک راهبری و نگهداری فضای سبز پردیس دانشگاه در سال قرارداد نصب سازه قرارداد ساخت سوله اسکلت فلزیx  نمونه قرارداد فروش قرارداد خدمات قرارداد فروش  سامانه ارسال پیام کوتاه(SMS) نمونه قرارداد حسابرسی مالیاتی نمونه قرارداد حسابرسی مالی قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند نمونه  قرارداد مزارعه نمونه قولنامه انتقال ملک فرم مبایعه نامه خودرو  نمونه فرم قرارداد طبخ غذا  نمونه فرم قرارداد قالب بندی  نمونه فرم قرارداد گود برداری وخاک برداری  نمونه فرم قرارداد لوله کشی گاز ساختمان  نمونه قرارداد پیمانکاری به صورت دست دوم  نمونه قرارداد ترخیص کالا  نمونه قرارداد ساخت صنعتی قطعه  نمونه قراردادحفرچاه قرارداد تامین نیروی انسانی کارگری قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه قرارداد خدمات مشاوره ای در امور قراردادها قرارداد خدمت قرارداد خرید دستگاه تابلوبرق قرارداد خرید کالا نمونه اجاره سرد خانه نمونه شرایط خصوصی پیمان نمونه فرم قرارداد فضای سبز نمونه فرم قرارداد لوله کشی فاضلاب ساختمان نمونه فرم قرارداد محاسبات ساختمان نمونه قرارداد انگلیسی مجوز خرید دانش فنی نمونه قرارداد پیمانکاری نظافت نمونه قرارداد تفاهم نامه سه جانبه اماده سازی زمین نمونه قرارداد خدمت پاره وقت نمونه قرارداد خرید و نصب کالاهای دارای دوره تضمین نمونه قرارداد ساخت نمونه قرارداد ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه انگلیسی نمونه قرارداد مشارکت تضامنی نمونه قرارداد مشاوره نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس فرمت قرارداد احداث پروژه های عمرانی پیمانی مترمربع زیر بناء نمونه قرارداد تولید بتن وقطعات پیش ساخته آماده نمونه قرارداد اجاره خودرو اجاره پارکینگ اجاره به شرط تملیک اجاره محل تجاری که سرقفلی از سوی مستاجر قبلاً واگذار شده بیع قطعی ملک بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه پیمان کاران HSEنمونه قرارداد روش اجرایی مدیریت پیوست نمونه قرارداد خرید تجهیزات آموزشی اداری کلاسی ترخیص کالا تقسیم نامه آپارتمان ها و انباری و پارکینگ به موجب صورتمجلس تفکیکی تقسیم نامه ارث و ماترک سنگ نمای فرم قرارداد فروش آهن آلات اسقاطی فرم مبایه نامه خودرو فرمت ...

 • نمونه پرسش‌های درس حقوق کار

  آزمون درس حقوق کار<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   درآمد: پرسش‌هایی را که در زیر می‌آید با بلندنظری جناب آقای محمودی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در اختیار این وبلاگ قرار داده شده است. ویژگی این نمونه پرسش‌ها در کاربردی بودن آنها می‌باشد. تردیدی نیست یکی از راههای رشد و فرگشت حقوق عمومی در ایران توجه به جنبه‌های کاربردی آن می‌باشد که در این نمونه پرسش‌ها به خوبی دیده می‌شود. وبلاگ اندیشه‌های حقوق عمومی با توجه به این امر اقدام به نشر آنها می‌نماید.   به نام خداوند جان و  خرد دانشگاه شهرکرد   1- در پی تصویب سیاستهای کلان اصل 44 قانون اساسی، مالکیت و وظایف شرکت صنایع فولاد کشور به یک شرکت خصوصی انتقال یافته است . با اخراجهای ناموجه کارگران از طرف شرکت خصوصی و طرح شکایت در مراجع حل اختلاف، وکیل شرکت به استناد قاعده تسلیط، تعهد موکل خود به ابقای کارگران را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رد شکایت وارده را خواستار  شده است. شما به عنوان وکیل کارگران چگونه استدلال می کنید؟ 2- احمد (کارشناس شرکت ملی حفاری ایران) که به طور پاره وقت با شرکت همکاری می‌کند، در آزمون دکتری تخصصی حفاری پذیرفته شده است. کارفرما  به مجرد اطلاع از قصد وی برای ادامه تحصیل، اخراج  وی  را جزو حقوق مسلم خود دانسته و مراتب را به نامبرده اعلام می کند. اقدام کارفرما و سرنوشت شغلی احمد را چگونه ارزیابی می کنید؟ 3- در رای صادره  از هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، مستقر در کرمان، آمده است: نظر به احراز قصور تجدید نظرخواه (کارگر) در انجام وظایف محوله و نقض آیین‌نامه انضباطی شرکت مس سرچشمه، اقدام  تجدید نظر خوانده (کارفرما) در فسخ قراردادکار و اخراج کارگر مقرون به صحت بوده  نتیجتا رای مورد اعتراض،  قانونی تشخیص و تایید می گردد. در پی اعتراض کارگر در دیوان عدالت اداری، شعبه دیوان به شرح زیر رای داده است: «با عنایت به اینکه فسخ قرارداد کارگر از ناحیه کارفرما در فرض انطباق مورد بر ماده 27 قانون کار، مقید به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی بوده و در مورد کارگر اخراجی، نظر شورای اسلامی کار مربوطه منتفی بوده است رای تجدید نظرخواسته، خلاف قانون کار تشخیص و  نقض می‌گردد. نظر شما در خصوص هر دو رایچیست ؟ 4- نماینده حقوقی بانک صادرات ایران (شعبه فارسان) با تقدیم لایحه‌ای در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به استناد مقررات قانون کار و مفاد ماده 11 قانون دیوان، ابطال دادنامه صادره از هیات حل اختلاف مستقر در اداره کل کار و امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری مبنی بر بازگشت به کار کارگر طرف قرارداد با بانک یاد شده را درخواست نموده ...

 • سوالات درس قانون کار

      سوالات درس قانون کار     سال تحصیلی 92-91    مدرسه پروین اعتصامی         دبیر:عینی فصل 1:حقوق 1:حقوق را تعریف کنید؟مجموعه قواعد و مقرراتی را که در زمان معین بر یک جامعه حکومت میکند حقوق میگویند.حقوق یک علم است علم شناسایی مقررات حاکم بر روابط میان افراد.                                                                                           2: قانون مدنی چیست؟ مهمترین قانون دردسته حقوق خصوصی، قانون مدنی یا حقوق مدنی است.گفتنی است که قوانین مدنی از حق شخصی افراد،که قابل گذشت است صحبت  میکنند.                                                                                                                3:حقوق خصوصی را شرح دهید؟ مجموعه مقررات و قواعدی که ازروابط میان مردم با یکدیگر بحث میکندونحوه انتقال یا به دست آوردن امتیاز و حقوق شخصی و قابل گذشت را توضیح میدهند.                                     4:حقوق عمومی را تعریف کنید؟حقوق عمومی درواقع عبارت است از مجموعه قواعد و مقررات حاکم برروابط میان فرد و دولت و همچنین نهادها ودستگاههای درون دولت با یکدیگر.                                                                                                  5:چگونه میتوانیم مشخص کنیم که یک حق خصوصی است؟هرگاه درمورد یک حق یایک قانون نتوانستیم به صراحت اظهارنظر کنیم و بگوییم که آیا این حق حصوصی است یاخیر؟ باید از خودمان بپرسیم آیا این حق یا قانون توسط دارنده (مثلا مالک یا صاحب یک درخت) قابل گذشت است؟ واین گذشت هیچ مانعی یا مزاحمتی ندارد؟اگر پاسخ مثبت بود این قانون یاحقوق مربوط به ان خصوصی است.                                                                                                                                                                                        فصل2: حق و تکلیف                                                            1:حق و تکلیف را تعریف کنید و رابطه آن دو را باهم توضیح دهید؟(ص5) حق به معنای قدرت و اختیار و امتیاز است؛ تکلیف نیز به معنای وظایف  و تعهداتی است که هر فرد دارد.حق و تکلیف درکنارهم و به موازات هم هستند. به این ترتیب هرجاکه ما با حقی روبه رو هستیم باتکلیف مواجه خواهیم بود.بنابراین درمقابل هر حقی تکلیفی نیز وجود دارد.                        2:منابع داخلی وخارجی حقوق کار شامل چه مواردی میشوند؟ آنها را شرح دهید؟ (ص 6 تا 8)  الف)منابع داخلی حقوق کار:1 - قانون اساسی . 2-قوانین عادی   3 - آراء وحدت رویّه قضایی ...

 • تفاوت قرارداد کار با پیمانکاری

  تفاوت  قرارداد کاربا پیمانکاری 2-1 ) تعريف قرارداد کار وشرايط انعقاد آن ماده 7- قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يــا شفاهي كه به موجب آن كارگر درقبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهد.تبصره 1- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.تبصره 2- دركارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمردارد، درصورتي كه مدتي قرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود.ماده 8- شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن درصورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.ماده 9- براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:الف- مشروعيت مورد قراردادب- معين بودن موضوع قراردادج- عدم ممنوعيت قانوني وشرعي طرفين درتصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.تبصره- اصل برصحت كليه قراردادهاي كاراست، مگرآنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.ماده 10- قرارداد كار علاوه برمشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد:الف- نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد. ب- حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن ج- ساعات كار، تعطيلات ومرخصيهاد- محل انجام كارهـ- تاريخ انعقاد قراردادو- مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد. ز- موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.  تبصره– درموارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه ازآن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما ونسخه ديگر دراختيار شوراي اسلامي كار و دركارگاههاي فاقد شورا دراختيار نماينده كارگر قرار مي گيرد.ماده 11- طرفين مي توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. درخلال اين دوره هريك ازطرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتيكه قطع رابطه كار ازطرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود وچنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود. تبصره – مدت دوره آزمايشي بايد درقرارداد كارمشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي باشد. ماده 12- هرنوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه، ازقبيل فروش يا انتقال به هرشكل، تغييرنوع توليد، ادغام درمؤسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي ...