نمونه قولنامه املاک

 • مبایعه نامه - قولنامه - مبایه نامه املاک و مستغلات

  مبایعه نامه – قولنامه از مهمترین شرایط برای هرگونه نقل و انتقال املاک و مستغلات می باشد که در صورتی که نکات کلیدی مربوط به مبایعه نامه – قولنامه مورد توجه قرار نگیرد مشکلاتی را برای خریداران و فروشندگان املاک به وجود خواهد آورد که در ذیل به گزیده ای از قوانین مربوط به مبایعه نامه – قولنامه که از کتاب قانون مدنی کشور استخراج گردیده است مربوط به قراردادهای بیع, خرید و فروش خواهیم پرداخت. در مبحث مبایعه نامه – قولنامه  کلمه بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود ، ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد , مبایعه نامه – قولنامه در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد . هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد همچنین برای انجام  مبایعه نامه – قولنامه شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید . در مبحث مبایعه نامه – قولنامه , بیع چیزی که که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالکیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر تسلیم باشد و هر چیزی که برحسب عرف و   عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر حول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند . هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد و همچنین هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثناء آن از مبیع جایز است ,اگر در بیع عین معین ، معلوم شود مبیع وجود نداشته ، بیع باطل است .   آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است :   به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود .    عقد بی, بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد .   عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید . عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند .   در مبحث مبایعه نامه – قولنامه  تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع همچنین تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد .   اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع ... • نکات مهم در هنگام تنظیم قرارداد مبایعه نامه - قولنامه

  نکات مهم در هنگام تنظیم قرارداد مبایعه نامه -  قولنامه  نکات مهم در هنگام معامله در بنگاه های معاملات ملکی توجه به نکات زیر مهم استبررسی شود که آیا صاحب بنگاه دارای مجوز از اتحادیه است یا خیر  اگر مال مورد معامله بین چند نفر مشاع است و یا این که خریداران چند نفر هستند و عده ای به جای دیگری به وکالت معامله می کنند دارای وکالت رسمی هستند یا نه  صاحب بنگاه امضای طرف معامله را تأیید کندمیزان حق الزحمه دلال در قولنامه یا مبایعه نامه آورده شود و این که آن را دریافت کرده یا تحت چه شرایطی دریافت می کندصرف نوشتن معامله و قرارداد در اوراق چاپی و آرم دار بنگاه دلیل بر رسمی بودن معامله نیستدر سند قید شود که آیا در آن قلم خوردگی وجود دارد یا نه و دارای پشت یا حاشیه نویسی است یا خیر  اگر اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایر اوراق بهادار نزد بنگاه دار به امانت گذاشته شده در قرارداد آورده شود و قید شود که تحت چه شرایطی و چه زمانی این اسناد به چه شخص یا اشخاصی باید تحویل داده شوداسنادی که نزد صاحب بنگاه به امانت گذاشته می شود کاملاً در قرارداد تعریف شودقید شود که قرارداد در چند نسخه تنظیم می شودحتماً دو نفر فرد قابل اعتماد از سوی طرفین زیر قرارداد را به عنوان گواه امضا کننداز امضای سند بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت او خودداری شودبررسی شود که آیا ملک یا ساختمان در مالکیت فروشنده قرار دارد یا این که در رهن بانک یا شخص دیگری استباید توجه داشت که انجام معامله در بنگاه و سند تنظیمی عادی است و چه بسا فروشنده قبلاً یا بعداً آن را با سند رسمی یا عادی به شخص ثالثی واگذار کرده بنابراین این موضوع توسط صاحب بنگاه به تأیید برسد که اگر ملک یا ساختمان دارای معارض باشد مسئولیت جبران خسارت با چه کسی است  از چک هایی که به صورت چک مسافرتی یا چک حساب جاری رد و بدل می شود، کپی گرفته شوداگر چکی صادر می شود در نزد صاحب بنگاه و گواهان تنظیم و امضا شوددر زیر نمونه ای از یک مبایعه نامه -  قولنامه را که در دفاتر املاک مورد استفاده قرار می گیرد  را نشان خواهیم داد:ماده 1 : طرفين قرارداد       1-1- فروشنده/فروشندگان  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................................... صادره از ................................کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ....................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .............................. بموجب ................................     2-1- خريدار/خريداران  ...................................................... ...

 • یک نمونه فرم مبایعه نامه

  یک نمونه فرم مبایعه نامه

  یک نمونه فرم مبایعه نامه که مناسب انجام معاملات روزمره بین فردی است و با ساختاری ساده و آماده تکمیل مندرجات، با فرمت doc جهت دانلود در ادامه مطلب موجود است.                                                                                                                   ادامه مطلب  چند نمونه از فرمهای قرارداد با موضوعیت املاک را که با ساختاری کاملا قانونی و رسمی و آماده تکمیل مندرجات است، با فرمت doc جهت دانلود به ترتیب ذیل قرار می دهم.                                                                                          قرارداد اجاره نامه املاک مسکونی                                                                                       قرارداد انتقال سرقفلی املاک تجاری                                                                                                    قرارداد خرید و فروش املاک                                                                                            قرارداد مشارکت در ساخت املاک                                                                                                       قرارداد پیش فروش املاک همچنین فرم قرارداد قانون کار جهت تنظیم بین کارگر و کارفرما که منبعث از آخرین تغییرات قانون کار و سایر قوانین و مقررات ذیربط می باشد با فرمت پی دی اف در قسمت ادامه مطلب قابل دانلود است.                                                                                                                   ادامه مطلب

 • قرارداد نمونه اجاره نامه

  نمونه اجاره‌نامه بسمه تعالی اجاره نامه   الف ـ (موجر/ موجرین): خانم/ آقای ............................. فرزند ....................... دارای شناسنامه شماره ........................... صادره از .................... شغل ............................آدرس محل کار ................................................................................ تلفن تماس .......................... وکالتاً طبق وکالت نامه شماره ............................... دفترخانه ........................................ ب ـ (مستاجر/ مستاجرین): خانم/ آقای .............................. فرزند ..................... دارای شناسنامه شماره ..................... تلفن تماس ............................. ج ـ مورد اجاره: عبارت است از شش دانگ یک دستگاه/ یک باب .............. واقع در ..................... به مساحت ...................... موضوع سند مالکیت چاپی به شماره ........................... جزء پلاک ثبتی ....................... بخش ...................... صفحه .................... دفتر ................... مشتمل بر .......................... اتاق خواب با حق استفاده از برق، آب، گاز، تلفن، شوفاژ، پارکینگ، زیرزمین، انباری و تلفن شماره ............................... و سایر لوازم و ملحقات مربوطه که قبلاً به رویت مستاجر رسیده است. دـ اجاره بها: در تمام مدت مبلغ ...................... ریال که به قرار ماهی ریال در اوایل/ اواخر هر ماه و به موجب قبض سید تادیه شود و در صورت تاخیر از تادیه هر یک از اقساط اجاره بها بیش از ده روز از طرف مستاجر، موجر می تواند به موجب قانون مالک و مستاجر نسبت به فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره اقدام نماید. تبصره: مبلغ ....................... ریال از طرف مستاجر به عنوان قرض الحسنه نقداً طی چک ....................... به موجر پرداخت شد. زمان پرداخت این قرض تا تاریخ انقضای مدت اجاره یا زمان فسخ است لکن بین طرفین مقرر شده که قرض دهنده حق مطالبه باپرداخت دین را ندارد مگر اینکه مورد اجاره تخلیه و عین آن به موجر مسترد شود. و: شروط وتوضیحات 1ـ مورد اجاره صرفاً جهت سکونت مستاجر و خانواده اش که جمعاً .......... نفر هستند واگذار شده است. 2 ـ مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر کلاً و جزئاً ندارد. 3 ـ پرداخت هزینه های مصرف آب و برق و تلفن و گاز به عهده مستاجر است و ... 16 ـ توضیحات: ............................. امضاء موجر امضاء مستاجر امضاء شاهد 1 امضاء شاهد 2 امضاء و مهر مشاور املاک اصطلاحات: عین در حقوق در برابر منفعت قراردارد. برای انتقال منفعت، عقد اجاره یا حق انتفاع ... مطرح می شود و انتقال عین (عین معین مثل خانه معین ـ عین کلی مثل تعهد انتقال و تسلیم چندکیلو برنج)، با عقد بیع یا صلح، هبه و ... فراهم می گردد. عوض معلوم عبارت است از ثمن (قیمت) معامله. مبیع: آنچه که فروخته می شود. ثمن: بها و قیمت آنچه در قبال خرید به فروشنده داده می شود. در صورت معامله املاک ثبت شده (املاکی که دارای ...

 • نمونه قرارداداجاره نامه جدید سال93

  نحوه تنظیم قرارداد اجاره نامه توسط مشاور املاک   ماده 1 : طرفین قرارداد1-1- موجر/ موجرین .............................. فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................... صادره از ........................... کدملی ................................. متولد ................. ساکن................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب .......................... 2-1- مستأجر/ مستأجرین ............................. فرزند .............................. به شماره شناسنامه ...................... صادره از ........................... کدملی .................... متولد ............................ ساکن .............................. تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ..........................   ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره عبارتست از تملیک منافع ........................ دانگ / دستگاه / یکباب  .......................... واقع در .................. دارای پلاک ثبتی شماره .............. فرعی از ............... اصلی ................. بخش ................. به مساحت .......... متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال ...................... صفحه ............. دفتر ............. بنام ................ مشتمل بر ................ اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ ......................... فرعی به متراژ ...................... مترمربع / انباری فرعی .........................     به متراژ ...................... متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره ................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .   ماده 3 : مدت اجاره :مدت اجاره ........................ ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /    13 الی     /    /   13 می باشد . ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت :1-4- میزان اجاره بها جمعاً ............................ ریال از قرار ماهیانه مبلغ .................... ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود . 2-4- مبلــغ ................................... ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره .............................. بانک ....................................... شعبه ..................................... پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره .............................. بانک ..................................... شعبه ...................................... در تاریخ     /    /    13 به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .   ماده 5 ...

 • قولنامه زمین

                                    بسمه تعالي                                                    تاریخ:     /      /1390 « قولنامه زمين» طرفین معامله : فروشنده: ..................................  فرزند: .............  به شماره شناسنامه .........  صادره از ............... متولد ............... شمسی کد ملی  ................................... کدپستی ....................................... آدرس: .................................................................................................................................................. خریدار: ..................................  فرزند: .............  به شماره شناسنامه .........  صادره از ............... متولد ............... شمسی کد ملی  ................................... کدپستی ....................................... آدرس: .................................................................................................................................................. مورد معامله : يك قطعه زمين از پلاك ........................................ واقع در ............................................................................................. معروف ........................................................ بر ........................................................... كه عرض زمين ................................................... و طول زمين ............................................ به مساحت تقريبي................................................... از قرار متري .................................................. كه جمعاً به مبلغ ............................................ كه در صورتي كه زمين كم يا زياد شود از همين قرار به طرفين عودت داده خواهد شد. كه كل مبلغ چك ................................................................... به فروشنده بالا پرداخت گرديد كه در صورتي كه هريك از چكها در موعد مقرر وصول نشود به همان مقدار كه پول پرداخت نموده زمين طلبكار مي باشد و در صورتي كه زمين مدعي داشته باشد به عهده فروشنده بالا مي باشد ولي اگر مدعي چه از نظر طرح و چه از نظر ساخت و ساز به عهده خريدار بالا مي باشد. در صورتي كه خريدار وكالت محضري بخواهد قولنامه به فروشنده عودت داده خواهد شد. معامله با رضايت طرفين ديده و فهميده انجام گرفته و صيغه عقد شرعي نيز بين طرفين جاري گرديد. معامله قطعي است و از اين پس هيچ گونه عذري از طرفين پذيرفته نخواهد بود. زمين طبق نقشه تفكيكي مالكين قطعه شماره ............................................... مي باشد. كه تحويل خريدار بالا گرديد كه خريدار اقرار به تصرف ملك بالا دارد. اين قولنامه در سه برگ بدون خط خوردگي تنظيم، كه هر برگ حكم واحد را دارد. ثمن : مبلغ: ........................................................... ریال مورد توافق متعاملین قرار گرفت و به این ترتیب به فروشنده پرداخت می گردد . مبلغ : ............................................................... ریال نقداً و یا طی ............................... فقره چک بانکی / مسافرتی به فروشنده پرداخت شد. مبلغ : ........................................................... ریال همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال ...

 • نمونه قراردادهای ملکی

  اجاره نامه طراحی تارنمای نمونه چند قرارداد صلح حقوق سرقفلي مغازه) بيع قطعي – با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه و تحويل نمودن تمامي شش دانگ يك باب ساختمان بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري (بيع قطعي يك باب ساختمان و يك باب مغازه يمان جزء خريد تمامي شش دانگ يك قطعه باغ صلح حقوق مغازه به صورت كليدي صلح و نمونه اسناد مربوط به آن فرم صورتجلسه تحويل زمين فروش قطعي يك باب خانه مسكوني قرارداد اجاره 2 قرارداد فروش 45% سهام قرارداد مضاربه قولنامه انتقال ملك بيع قطعي ملك

 • نكاتي درمورد خريد املاك تعاوني و قولنامه اي

  نکاتی در مورد خرید املاک تعاونیهنگام خرید املاک تعاونی به نکات زیر توجه داشته باشید:۱- شرکت تعاونی متولی ملک مورد نظر، اجازه فروش آن را به اعضای خود داده باشد.۲- برای ملکی که قصد خرید آن را دارید، در آینده سند صادر بشود.۳- آیا شما (خریدار) مجوز فروش و یا انتقال آن به غیر را دارید و یا نمی توان آن را در آینده انتقال داد؟نکاتی در مورد خرید املاک قولنامه ایهنگام خرید املاک قولنامه ای به نکات زیر توجه داشته باشید:۱- به دلیل نبودن سند منگوله دار باید از واقعی بودن معامله و عدم تقلب اطمینان پیدا کنید.۲- یکی از روشهای کلاهبردای در این نوع معامله، فروش ملک به چند نفر است. برای جلوگیری از آن می بایست تحقیقات محلی صورت گیرد و قرارداد را در بنگاههای معتبر و خوش نام انجام داد.۳- قدرت قانونی قولنامه به مراتب کمتر از سند منگوله دار است. لذا در خرید و فروش این نوع ملک ها دقت بیشتری به خرج دهید.

 • قرارداد نمونه اجاره نامه

  نمونه اجاره‌نامه بسمه تعالی اجاره نامه   الف ـ (موجر/ موجرین): خانم/ آقای ............................. فرزند ....................... دارای شناسنامه شماره ........................... صادره از .................... شغل ............................آدرس محل کار ................................................................................ تلفن تماس .......................... وکالتاً طبق وکالت نامه شماره ............................... دفترخانه ........................................ ب ـ (مستاجر/ مستاجرین): خانم/ آقای .............................. فرزند ..................... دارای شناسنامه شماره ..................... تلفن تماس ............................. ج ـ مورد اجاره: عبارت است از شش دانگ یک دستگاه/ یک باب .............. واقع در ..................... به مساحت ...................... موضوع سند مالکیت چاپی به شماره ........................... جزء پلاک ثبتی ....................... بخش ...................... صفحه .................... دفتر ................... مشتمل بر .......................... اتاق خواب با حق استفاده از برق، آب، گاز، تلفن، شوفاژ، پارکینگ، زیرزمین، انباری و تلفن شماره ............................... و سایر لوازم و ملحقات مربوطه که قبلاً به رویت مستاجر رسیده است. دـ اجاره بها: در تمام مدت مبلغ ...................... ریال که به قرار ماهی ریال در اوایل/ اواخر هر ماه و به موجب قبض سید تادیه شود و در صورت تاخیر از تادیه هر یک از اقساط اجاره بها بیش از ده روز از طرف مستاجر، موجر می تواند به موجب قانون مالک و مستاجر نسبت به فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره اقدام نماید. تبصره: مبلغ ....................... ریال از طرف مستاجر به عنوان قرض الحسنه نقداً طی چک ....................... به موجر پرداخت شد. زمان پرداخت این قرض تا تاریخ انقضای مدت اجاره یا زمان فسخ است لکن بین طرفین مقرر شده که قرض دهنده حق مطالبه باپرداخت دین را ندارد مگر اینکه مورد اجاره تخلیه و عین آن به موجر مسترد شود. و: شروط وتوضیحات 1ـ مورد اجاره صرفاً جهت سکونت مستاجر و خانواده اش که جمعاً .......... نفر هستند واگذار شده است. 2 ـ مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر کلاً و جزئاً ندارد. 3 ـ پرداخت هزینه های مصرف آب و برق و تلفن و گاز به عهده مستاجر است و ... 16 ـ توضیحات: ............................. امضاء موجر امضاء مستاجر امضاء شاهد 1 امضاء شاهد 2 امضاء و مهر مشاور املاک اصطلاحات: عین در حقوق در برابر منفعت قراردارد. برای انتقال منفعت، عقد اجاره یا حق انتفاع ... مطرح می شود و انتقال عین (عین معین مثل خانه معین ـ عین کلی مثل تعهد انتقال و تسلیم چندکیلو برنج)، با عقد بیع یا صلح، هبه و ... فراهم می گردد. عوض معلوم عبارت است از ثمن (قیمت) معامله. مبیع: آنچه که فروخته می شود. ثمن: بها و قیمت آنچه در قبال خرید به فروشنده داده می شود. در صورت معامله املاک ثبت شده (املاکی که دارای ...

 • گواهی عدم حضور