قولنامه زمین

                                  بسمه تعالي                                                    تاریخ:     /      /1390

« قولنامه زمين»

طرفین معامله :

فروشنده: ..................................  فرزند: .............  به شماره شناسنامه .........  صادره از ............... متولد ............... شمسی کد ملی  ................................... کدپستی ....................................... آدرس: ..................................................................................................................................................

خریدار: ..................................  فرزند: .............  به شماره شناسنامه .........  صادره از ............... متولد ............... شمسی کد ملی  ................................... کدپستی ....................................... آدرس: ..................................................................................................................................................

مورد معامله : يك قطعه زمين از پلاك ........................................ واقع در ............................................................................................. معروف ........................................................ بر ........................................................... كه عرض زمين ................................................... و طول زمين ............................................ به مساحت تقريبي................................................... از قرار متري .................................................. كه جمعاً به مبلغ ............................................ كه در صورتي كه زمين كم يا زياد شود از همين قرار به طرفين عودت داده خواهد شد. كه كل مبلغ چك ................................................................... به فروشنده بالا پرداخت گرديد كه در صورتي كه هريك از چكها در موعد مقرر وصول نشود به همان مقدار كه پول پرداخت نموده زمين طلبكار مي باشد و در صورتي كه زمين مدعي داشته باشد به عهده فروشنده بالا مي باشد ولي اگر مدعي چه از نظر طرح و چه از نظر ساخت و ساز به عهده خريدار بالا مي باشد. در صورتي كه خريدار وكالت محضري بخواهد قولنامه به فروشنده عودت داده خواهد شد. معامله با رضايت طرفين ديده و فهميده انجام گرفته و صيغه عقد شرعي نيز بين طرفين جاري گرديد. معامله قطعي است و از اين پس هيچ گونه عذري از طرفين پذيرفته نخواهد بود. زمين طبق نقشه تفكيكي مالكين قطعه شماره ............................................... مي باشد. كه تحويل خريدار بالا گرديد كه خريدار اقرار به تصرف ملك بالا دارد. اين قولنامه در سه برگ بدون خط خوردگي تنظيم، كه هر برگ حكم واحد را دارد.

ثمن : مبلغ: ........................................................... ریال مورد توافق متعاملین قرار گرفت و به این ترتیب به فروشنده پرداخت می گردد .

مبلغ : ............................................................... ریال نقداً و یا طی ............................... فقره چک بانکی / مسافرتی به فروشنده پرداخت شد.

مبلغ : ........................................................... ریال همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال قطعی در دفتر اسناد شماره .......................... شهر ........................ تحویل فروشنده خواهد شد و تمام کمال تسویه خواهدگردید.

توضیحات:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

امضاء خریدار                              امضاء فروشنده                   امضا شهود                                     


مطالب مشابه :


مبایعه نامه - قولنامه - مبایه نامه املاک و مستغلات

املاک آراز - مبایعه نامه - قولنامه - مبایه نامه املاک و مستغلات - خرید و فروش زمین ،خانه
نکات مهم در هنگام تنظیم قرارداد مبایعه نامه - قولنامه

مشاور املاک تهرانسر میزان حق الزحمه دلال در قولنامه یا مبایعه نامه در زیر نمونه ای از
یک نمونه فرم مبایعه نامه

چند نمونه از فرمهای قرارداد با موضوعیت املاک را که با ساختاری کاملا قانونی و رسمی و
قرارداد نمونه اجاره نامه

مشاورین املاک آریا (مراغه) - قرارداد نمونه اجاره نامه - فروش زمين قولنامه
نمونه قرارداداجاره نامه جدید سال93

مشاورین املاک آریا (مراغه) - نمونه قرارداداجاره نامه خرید و فروش املاک فروش زمين قولنامه
قولنامه زمین

وبلاگ دفتر اسناد رسمی 4 سبزوار - قولنامه زمین مدارک لازم جهت تنظیم سند اجاره املاک
نمونه قراردادهای ملکی

boukanrooz - نمونه قراردادهای ملکی - مشاور املاک اجاره نامه . طراحی تارنمای. نمونه چند قرارداد
نكاتي درمورد خريد املاك تعاوني و قولنامه اي

دنیای حقوق - نكاتي درمورد خريد املاك تعاوني و قولنامه اي - وبلاگ تخصصی حقوق - دنیای حقوق
قرارداد نمونه اجاره نامه

مشاورین املاک آریا (مراغه) نمونه اجاره فروش زمين قولنامه
گواهی عدم حضور

Estate laws - گواهی عدم حضور - قوانین املاک - مدارک شناسایی ( شناسنامه وکارت ملی ویا کارت ملی به
برچسب :