طرح درس تربیت بدنی مادگی جسمانی (استقامت قلبی – عروقی )

باسمه تعالی

  طرح درس تربیت بدنی   کلاس :سوم ابتدایی      تعداد دانش آموزان:18نفر     سال تحصیلی 91/1390آموزشگاه :

 موضوع  : آمادگی جسمانی (استقامت قلبی – عروقی )   تاریخ .../.../ .1390      ساعت :            آموزگار:

زما ن براساس دقیقه

50دقیقه

 

 

 

 

آمادگی

 

سازمانی

باسلام واحوال پرسی با وضعیت عمومی فراگیران آشنا می شویم .سپس حضور و غیاب کرده از فراگیران می خواهیم لبا س های ورزشی خود را بپوشند.

4

 

بدنی

عمومی

با راه رفتن آهسته، سپس تند ودویدن آهسته وسریع وانجام حرکات نرمشی، بدن فراگیران را آماده می کنیم .

5

اختصاصی

با انجام حرکات کششی وضعیت کلی فراگیران را برای اجرای هدف آماده می کنیم .

5

 

 

 

هدف آموزشی

       هدف از تدریس این درس آمادگی جسمانی فراگیران درزمینه ی استقامت قلبی وعروقی  می باشد لذا برای اجرای این هدف بازی های زیر رابه اجرا درمی آوریم :

1- حمل توپ با دست:دانش آموزان رابه دوسته ی  مساوی تقسیم می کنیم به طوری که در دو ردیف پشت سر هم قرارگیرند . به نفر اول هر دسته یک توپ می دهیم ومانعی رادر حدود 20 الی 30متری آنها قرار می دهیم و از آنها می خواهیم که به ترتیب ابتدا اول با توپ بدود و مانع را دورزده و برگردد و توپ را به نفر بعدی بسپارد و نفر بعدی همان  کار را تکرار کند تا نفرآخر ، هر گروهی که زود تر این کار را انجام دهد برنده می شود .

2- بازی خرگوش فراری : دانش آموزان به دسته های سه نفری تقسیم شده، از این سه نفر دو نفرروبروی هم ایستاده، دست یک دیگر را می گیرند و نفر سوم به عنوان خرگوش بین  دست های آن دو نفر قرار می گیرند.یک نفر به عنوان خرگوش اضافی و نفر دیگر به عنوان شکارچی در وسط قرار می گیرند . شکارچی خرگوش را تعقیب می کند .خرگوش به در هر خانه ای که رفت ، خرگوش آن خانه باید از آن خارج شود و جای خود را به خرگوش فراری بدهد. شکارچی باید سعی کند خرگوش رادرخارج از خانه بزند.هر خرگوشی که توسط شکارچی زده می  شود آن خرگوش شکارچی وشکارچی خرگوش می شود وبازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند .بعد از مدتی ،بازیکنان خرگوش با کسانی که خانه درست کرده اند عوض می شوند.

3- بازی سنجاب وگردو:از دانش آموزان می خواهیم که روی یک خط به طرف مانعی که در 20 متری آنها قرار دارد بنشینند . یک نفررا به عنوان سنجاب انتخاب می کنیم و یک گردو به او می دهیم و ازدانش آموزان  می خواهیم که دست چپ خود را دراز کنند و سنجاب در دست هر نفری که گردو گذاشت آن نفر باید بلند شده و سنجاب را تا مانع تعقیب کند، اگر سنجاب را با دست زد او سنجاب می شود و سنجاب قبلی به صف بر می گردد و حالا سنجاب جدید کار سنجاب قبلی را ادامه می دهد و بازی  به همین ترتیب ادامه پیدا  می کند.

26

ارزشیابی و بازگشت به حالت اولیه

برای ارزشیابی از این درس از فراگیران چندسوال در خصوص قوانین شرایط واهداف بازیها می پرسیم ازقبیل دربازی حمل توپ بادست ،چه گروهی برنده می شود ؟بازی سنجاب وگردو چگونه انجام می شود؟ در حین انجام این بازی ها وضعیت بدن شما از نظرضریان قلب وتنفس چه تغییری می کند ؟ فر اگیران باید به تند تند زدن نفس ، تند زدن قلب و یا عرق کردن بدن اشاره نمایند . سپس با انجام چند حرکت کششی بچه ها را به حالت اولیه بر می گردانیم .

 

10


مطالب مشابه :


طرح درس سالانه تربیت بدنی پایه ششم

طرح درس سالانه تربیت بدنی پایه طرح درس سالانه تربیت بدنی پایه جلسه هفتگی. عنوان درس.
طرح درس سالانه درس تربیت بدنی پایه ششم

طرح درس سالانه درس تربیت بدنی پایه طرح درس سالانه درس تربیت بدنی جلسه هفتگی. عنوان درس.
طرح درس روزانه درس تربیت بدنی پایه ششم

طرح درس روزانه درس تربیت بدنی پایه نمونه ای از طرح درس شماره جلسه هفتگی:
طرح درس تربیت بدنی مادگی جسمانی (استقامت قلبی – عروقی )

طرح درس تربیت بدنی مطالب ورزشی نظیر مقاله ،انواع طرح درس(روزانه ، هفتگی ،ماهانه
فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی دوره متوسطه رشته بسکتبال

فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی ثبت طرح درس تربیت بدنی . های هفتگی
طرح درس کلی (طرح درس سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه) والیبال

طرح درس کلی (طرح درس سالانه، ماهانه، هفتگی مدرک کارشناسی تربیت بدنی و کارشناس
طرح درس روزانه ( هفتگی ) برای مقاطع متوسطه اول و دوم

نمونه طرح درس روزانه ( هفتگی ) حسینعلی کشته گر سرگروه درس تربیت بدنی . برچسب‌ها:
نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی با موضوع آموزش پرتاب دو دستی در پایه دوم ابتدایی

نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی با نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی برنامه هفتگی
هفته تربیت بدنی و ورزش (۲۶مهر الی۲آبان )

گرامی باد روز تربیت بدنی، روز اندیشیدن به نظیر مقاله ،انواع طرح درس(روزانه ، هفتگی
طرح درس یک جلسه رشته شنا (کرال پشت)

عنوان درس: تربیت بدنی مطالب ورزشی نظیر مقاله ،انواع طرح درس(روزانه ، هفتگی ،ماهانه
برچسب :