شعر در مورد علم ودانش

در صفت علم علم بالست مرغ جانت را بر سپهر او برد روانت را علم دل را به جای جان باشد سر بی‌علم بدگمان باشد دل بی‌علم چشم بی‌نورست مرد نادان ز مردمی دورست علم علم بر برین بالا تا برو چون علم شوی والا مبر از پای علم و دانش پی تا به قیوم در رسی و به حی علم عقلست و نفس علم خدای بیش ازین بیخودی مکن به خود آی زانچه بر جان نبشت در بوتات شاخ علمست و میوه معلومات نیست آب حیات جز دانش نیست باب نجات جز دانش هر که این آب خورد باقی ماند چشم او در جمال ساقی ماند مدد روح کن به دانش و دین تا شوی همنشین روح امین دین به دانش بلند نام شود دین با علم کی تمام شود؟ نور علمست و علم پرتو عقل روشنست این سخن چه حاجت نقل؟ علم داری مشو به راه ذلیل علم بس راه را چراغ و دلیل چون چراغ و دلیل و پرسیدن هست، در شب چراست ترسید؟ علم نورست و جهل تاریکی علم راهت برد به باریکی دانشست آب زندگانی مرد خنک آن کاب زندگانی خورد! در پی کشف این و آن رفتن جز به دانش کجا توان رفتن؟ نفس بیشه است و گر بزی شیرش عقل بازو و علم شمشیرش علم خود را مکن ز عقل جدا تا بدانی که کیست عقل و خدا؟ تن به دانش سرشته باید کرد دل به دانش فرشته باید کرد


مطالب مشابه :


اشعاری در مورد علم و دانش

اشعاری در مورد علم و دانش با چراغ دین و دانش گر بشر بیناشود . هر كه بر مردان حقّ پیوست
شعر در مورد علم ودانش

شعر در مورد علم چون علم شوی والا مبر از پای علم و دانش پی تا به قیوم در رسی و به حی
ٍٍسخنان بزرگان اندیشمندان در باره ارزش علم ودانش

«تعصب در علم و فلسفه «شعر است لطیفه الهی// مضمون سپیدی و سیاهی// شعر ابروی دانش است و
حدیث هایی در مورد ...علم و دانش...

حدیث هایی در مورد علم و دانش علم و دانش معرفی علما | شعر و متن ادبی | اخلاق در کلام
چهل حدیث زیبا درباره علم و دانش-1

علم و دانش جوینده ی دانش، در پناه عنایت خداوند است. عوالی اللالی، ج ۱، ص
زندگینامه نظامی گنجوی

علم و دانش اسلامی نظامی توانست شعر تمثیلی را در زبان و مظامین نو و دلپسند در هر مورد
برچسب :