چگونه قرارداد بنویسیم؟

چگونه قرارداد بنویسیم؟

//www.bargozideha.com/static/portal/65/650670-916672.jpg

همگی ما برای تنظیم روابط حقوقیمان ناگزیریم با دیگران قرارداد بنویسیم،حال این قرارداد ممکن است راجع به خرید یا اجاره ملکی یا اتومبیلی باشد یا قرارداد استخدام یا شراکت با دیگری؛ مسائل مربوط به قراردادها فراوان است ولی مهمترین چیزهای مشترکی که در تنظیم یک قرارداد میباید رعایت کنیم بدین قرار است:

-ذکر مشخصات کامل طرفین واقامتگاه قانونی آنها در یک قرارداد الزامی است.طرفین مباید عاقل و بالغ بوده و قصد انجام معامله را داشته باشند تا قراردادشان قانونی باشد.و آدرس نیز برای ابلاغ برگه های قانونی راجع به معامله مورد نیاز است.

-موضوع معامله باید با ذکر کلیه جزئیات وشخصات آن در قرارداد تصریح شده باشد برای اینکه قراردادی صحیح باشد باید موضوع آن قانونی ومشروع باشد و انگیزه طرفین اگر ذکر شده باشد باید قانونی باشد.

-در معاملاتی که موضوع آن مال است باید مالکیت صاحب مال احراز شود و معامله با غیر مالک صحیح نیست حتی اگر مال پدر را از پسر گرفته باشی.  

-در صورتی که قرارداد مدت دار است باید مدت ذکر شود همچنین مهلتهایی که در قرارداد ذکر میشود باید دقیق باشد و ضمانت اجرای آن مشخص شود؛ضمانت اجرا ممکن پرداخت خسارت یا مثلا فسخ قرارداد باشد؛ذکر تاریخ قرارداد نیز لازم است.

-قرارداد باید بصورت یکسان و به تعداد طرفین قرارداد باشد چون فتوکپی قرارداد در صورت انکار طرف مقابل هیچ ارزشی ندارد.


مطالب مشابه :


دانشگاه ازاد اسلامی واحد تفت /خوابگاه دختران و پسران در شب قبل از امتحان

ورودی های87:88حقوق دانشگاه ازاد تفت یزد - دانشگاه ازاد اسلامی واحد تفت /خوابگاه دختران و پسران
نمونه سوالات درس وصایا.باپاسخ - ویژه دانشگاه آزادتفت

تاریخ و گردشگری درچشم اندازی جامع - نمونه سوالات درس وصایا.باپاسخ - ویژه دانشگاه آزادتفت
دردهای اساسی ما ایرانیان به روایت صادق هدایت

گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه یزد ورودی
نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره) - به همراه پاسخ

ویژه دانشجویان دانشگاه آزادتفت) سوالات به انتشارات دانشگاه نیزتحویل شده است .
چگونه قرارداد بنویسیم؟

دانشجویان حقوق تفت (دانشگاه آزاد تفت) جمع ما ورودیهای90دانشگاه آزادتفت"یزد" 38)حمید
فلسفه روز دانشجو

دانشجویان حقوق تفت (دانشگاه آزاد تفت) جمع ما ورودیهای90دانشگاه آزادتفت"یزد" 38)حمید
باز هم اعدام

دانشجویان حقوق تفت (دانشگاه آزاد تفت) - باز هم اعدام - امروزباهم بودن راتجربه میکنیم وفردا به
برچسب :