اسامی پزشکان بیمارستان 29 بهمن تبریز

 

دکتر اصغر علیزاده

دکتر حسین راجزی

 دکتر نادر اکرمی افشار

دکتر منوچهر فرشچی

دکتر حمداله حسین زاده

دکتر ساناز صامتی

دکتر پروانه علی اکبرزاده

دکتر هوشنگ خبیر

دکتر کیوان میرنیا

دکتر آرش بهپو

دکتر منیره بهروزیه

دکتر معصومه بلیلا

دکتر محمد جعفر بهروز قائمی

دکتر سعید گلزاری

دکتر کیوان علیاری

دکتر علیرضا ناظمی

دکتر احد خلیلی

دکتر عباس هادی

دکتر امیر قاسم کرامتی

دکتر محمد سخندان

دکتر منیره علیپور امتنانی

دکتر لیلا بابازاده

دکتر رویا سام نیا

دکتر مریم طرزمنی

دکتر نسرسن جوادی

دکتر افسانه جواهری پور

دکتر فریبا فضیل

دکتر بهجت لامعی

دکتر رضوان سعدی

دکتر نسرین بدرانلویی

دکتر شهین خیبری

 


مطالب مشابه :


عوارض شبکاری

بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز 2- اشاعه فرهنگ كار با كيفيت ، نوگرايي و مشاركت پرسنل با بهبود
اسامی پزشکان بیمارستان 29 بهمن تبریز

بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز 2- اشاعه فرهنگ كار با كيفيت ، نوگرايي و مشاركت پرسنل با بهبود
محورهای حاکمیت بالینی

بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز بهبود دسترسی به معيار شاخص های بالينی تعيين شده
بخشنامه سفتر ياكسون

بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز 2- اشاعه فرهنگ كار با كيفيت ، نوگرايي و مشاركت پرسنل با بهبود
نگهداري تجهيزات پزشكي

بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز 2- اشاعه فرهنگ كار با كيفيت ، نوگرايي و مشاركت پرسنل با بهبود
ده مشکل و ده راهکار برای نظام سلامت ایران

بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز همه ما شاهد تلاشها و فعالیتهای چشمگیر بخش سلامت برای بهبود و
مديريت بحران چيست ؟

بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های
در طبابت روزمره آسم چه باید کرد؟

بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز میزان بهبود مشاهده شده توسط بیمار و پزشک در پاسخ به درمان،
انتصاب در بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز

بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز 2- اشاعه فرهنگ كار با كيفيت ، نوگرايي و مشاركت پرسنل با بهبود
دستيابي به تنديس همايش مميزي باليني از سوي بيمارستان 29 بهمن

بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز - دستيابي به تنديس همايش مميزي باليني از سوي بيمارستان 29 بهمن -
برچسب :