بررسی و کنترل فرمها 20

تعریف فرم

فرم یکی از ابزارهای برقراری ارتباط است که برای دریافت اطلاعات خاصی به صورت مکتوب تهیه و تنظیم می شود.

انواع فرم

فرمها برحسب دو عامل ذیل دسته بندی می شوند :

1- قلمرواستفاده

2- کار و وظیفه ای که انجام می دهند.

1- انواع فرم برحسب قلمرو استفاده

الف – فرمهای داخلی: این فرمها در بخش کوچکی از سازمان استفاده می شوند .

ب – فرمهای استاندارد : این فرمها در کلیه قسمتهای سازمان استفاده می شوند. (مثل برگه مرخصی)

2- انواع فرم بر حسب کار و وظیفه ای که انجام می دهند

1- فرمهای پرسنلی

2- فرمهای مالی

3- فرمهای آموزشی

4- فرمهای تدارکاتی

5- فرمهای تعمیرات و نگهداری وسایل

6- فرمهای متفرقه

هدف از بررسی و کنترل فرم

هدف از بررسی و کنترل فرم طراحی ،اصلاح و بهبود فرمهای مورد نیاز سازمان و حذف فرمهای اضافی و تهیه فرمهای مورد نیاز با حد اکثر بازدهی و حد اقل هزینه می باشد .

مراحل بررسی و کنترل فرم

1- بررسی فرمهای موجود

2- تجزیه و تحلیل فرمهای موجود

3- تهیه طرح پیشنهادی برای فرمهای مورد نیاز

1- بررسی فرمهای موجود

دراین مرحله آنالیست نمونه ای از فرمهای موجود سازمانی را جمع آوری و با دقت در شکل ظاهری آنها و موارد مندرج در آنها و همچنین ترتیب قرار گرفتن و نحوه تخصیص جا برای هر قسمت آن و نوع کاغذ و سایر مشخصات فرم را دقیقاً شناسایی می نماید .

2- تجزیه و تحلیل فرمهای موجود

دراین مرحله آنالیست با تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود به بررسی نقایص،کاستی ها،ایرادات و نارسایی های فرمهای موجود می پردازد.

برخی از سوالاتی که در این مرحله بایستی پاسخشان مشخص گردند به شرح ذیل هستند.

1- چه فرمی مورد بررسی است؟

2- آیا کلیه نسخ این فرم ضروری است؟

3- آیا محتوای فرم برای کسانی که آن را بکار می برند واضح و قابل درک است؟

4- آیا اندازه فرم مناسب است ؟

5- آیا فرم اطلاعات مورد نیاز را تأمین می کند؟

3- تهیه طرح پیشنهادی برای فرمهای مورد نیاز

دراین مرحله آنالیست با استفاده از اطلاعات مراحل قبل گامهای زیر را بر می دارد:

1- تعیین هدف فرم

2- تعیین عنوان فرم

3- تعیین شماره یا کد فرم

4- نظر خواهی از تکمیل کنندگان و استفاده کنندگان از فرم

5- تعیین اطلاعاتی که در فرم درج می شود

6- تهیه طرح فرم

7- استفاده آزمایشی از فرم در یک واحد نمونه

8- جرح و تعدیل فرم با استفاده مؤثر از باز خور

9- تهیه فرم نهایی


مطالب مشابه :


سایت جدید مجوز خروج تاکسی از شهرستان بوکان

بدیهی است برگه مرخصی دستی در سازمان صادر نمی گردد و فروش نمونه سوالات ترم اول 88 تا ترم
تايپ دادخواست به دادگاه نخستین و پرينت آن بر روي نمونه فرم يا کاغذ A4

شرایط اعطای مرخصی به زندانیان برای تايپ دادخواست و پرينت آن بر روي نمونه فرم يا کاغذ a4 .
مقررات اداری و انضباطی در خصوص ورود و خروج کارکنان

نمونه احکام در قالب برگه مخصوص ، بایستی در سیستم با مدت مرخصی موافقت شده در برگه
واحد عملی درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

این درس را دارند می بایست در مرحله اول شرکت یا سازمانی را به عنوان نمونه برگه مرخصی
فرم قرارداد کار برای مدت معین در دفاتر اسناد رسمی

سردفتران و دفتریاران است، طراحی و تصویب شد که به پیوست این خبر، نمونه مرخصی ها و برگه
بررسی و کنترل فرمها 20

(مثل برگه مرخصی) 2- انواع فرم بر حسب کار و وظیفه ای 7- استفاده آزمایشی از فرم در یک واحد نمونه .
فرم قرارداد کار برای مدت معین در دفاتر اسناد رسمی

نمونه فرم قرارداد کار از مرخصی ماهانه خود در لذا می توان برگه ای را به قرارداد
فایل اکسل صدور حکم کار گزینی همکاران شاغل در آموزش و پرورش

3- در برگه حکم کارگزینی فقط بایستی آیین نامه و مقررات مربوط به انواع مرخصی نمونه سوالات
برچسب :