بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد 134 - بلبلی خون دلی خورد گلی حاصل کرد

بلبلی خون دلی خورد گلی حاصل کرد , بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد تفسیر

بلبلی خون دلی خورد گلی حاصل کرد

فال حافظ بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد 

 

بلبلی خون دلی خورد , روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد تفسیر

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد

باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد

طوطی ای را به خیال شکری دل خوش بود

ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد

قره العین من آن میوه دل یادش باد

که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد

ساروان بار من افتاد خدا را مددی

که امید کرمم همره این محمل کرد

روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار

چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد

آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ

در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد

نزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ

چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

شما تلاش خودتان را کرده اید، ناراحت نباشید. وجدانتان را ناراحت نکنید تا حدودی هم موفق شده اید ولی حسود زیاد دارید که آنها باعث اخلال در کارتان شده اند. به ائمه توسل جویید از بازی ایام غافل نشوید. فرصت باز هم پیش می آید.

تفسیر  فال   حافظ  2:

در انجام کاری که در پیش داری دچار مشکل و نا امیدی شده ای. یأس و حرمان انسان را از ادامه ی راه باز می دارد و بهتر است راه های دیگر را هم امتحان کنی. با صبر و حوصله و ایمان می توانی کوه مشکلات را از پیش پای خود برداری. مشورت با صاحبنظران را فراموش نکن. به تنهایی از عهده ی حل مشکلات بر نمی آیی. 

 

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد,بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد حافظ,بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد تفسیر

بلبلی خون دلی خورد

فال حافظ بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد

اختصاصی برگزیده ها


روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار ,