سوالات وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)

اداره آموزش و پرورش منطقه میمه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سوالات وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)

خرداد ماه 1390

1ـ امام خمینی (ره) عامل اصلی پیروزی انقلاب را چه می‌دانند ؟

الف.ضعف گروه مقابل و ظالم       ب.تأییدات غیبی الهی     

ج.اطاعت مردم از رهبری       د. از جانگذشتگی مردم

2ـ امام خمینی وجه تمایز انقلاب ما را با سایر انقلابها در چه می‌دانستند ؟

الف.اسلامی بودن آن                   ب. مردمی بودن          

ج.ظالم بودن رژیم حاکم                  د.طریقه پیدایش ـ کیفیت مبارزه ـ انگیزه قیام مردم

3ـ امام خمینی نتیجه عمل به اسلام را چه می‌دانستند ؟

الف.سعادت خود و فرزندان در دنیا و آخرت   ب. پیروزی حق      

ج.راحتی مردم از کفر         د. دستیابی به دموکراسی

4ـ امام خمینی فرق بین مکتب اسلام و سایر مکاتب را چه می‌دانستند ؟

الف.رنگ معنوی یافتن زندگی‌ها با اسلام             ب.مخالفت اسلام با فساد و فحشا    

ج.داشتن برنامه‌‌ریزی برای تمام شئون زندگی            د.تفاوت در احکام تکلیفی اسلام

5ـ امام خمینی چه چیزی را در رأس واجبات می‌دانستند ؟

الف.انجام فرائض         ب.کمک به مظلوم       ج.امر به معروف و نهی از منکر     د.حفظ اسلام

6ـ امام خمینی از چه چیزی بعنوان امانت الهی یاد می‌کردند ؟

الف.پدر و مادر          ب. انقلاب اسلامی      ج.مسئولیت‌ها         د.مدارج علمی

7ـ امام خمینی رمز بقای این انقلاب را چه می‌دانستند ؟

الف.انگیزه الهی ـ وحدت کلمه     ب. وحدت         

ج.خوب کار کردن مسئولین       د.حفظ اسلام و جمهوریت نظام

8ـ امام خمینی راه مقابله با توطئه دشمنان را چه می‌دانستند ؟

الف.بیداری مردم         ب.هوشیاری مسئولین       ج.انسجام و وحدت        د.جنبش نرم‌افزاری

9ـ امام خمینی بزرگترین توطئه قرن اخیر را چه می‌دانند ؟

الف.مستعمره کردن دولت‌ها                ب.مصرفی بار آوردن مردم      

ج.وارد کردن فرهنگ غرب به کشورها              د.مأیوس نمودن مردم از اسلام بوسیله تبلیغات

10ـ امام خمینی احکام چه چیزی را در اسلام بیشتر از بقیه می‌داند ؟

الف.احکام حکومت و سیاست      ب. نماز و روزه         ج.خمس            د.خداشناسی و توحید

11ـ امام خمینی ویژگی حکومت الهی و حق را چه می‌دانستند ؟

الف.رفاه مردم در حکومت‌های الهی              

ب.امنیت بیشتر در جامعة الهی     

ج.جلوگیری از ورود فرهنگ نیروهای بیگانه به داخل حکومت الهی     

د.جلوگیری از ظلم و اقامة عدالت اجتماعی

12ـ امام خمینی مردم ایران را بهتر از مردم کدام شهرها می‌دانستند ؟

الف.همه مردم جهان        ب.حجاز ـ کوفه ـ عراق     

ج.مردم اروپا          د.عناصر داخلی غرب‌زده

13ـ امام خمینی انگیزة رزمندگان را چه می‌دانستند ؟

الف.وطن           ب.ناموس و وطن       ج.اطاعت از رهبری        د. ایمان و اطمینان به غیب

14ـ امام خمینی به مخالفان جمهوری اسلامی چه توصیه‌ای می‌کردند ؟

الف.توبه کنند و به آغوش ملت بازگردند             

ب.از نظام ما بدگویی نکنند و ما را رها کنند     

ج.قضاوتی بی‌طرفانه با فکری آزاد داشته باشند                     

د.دست از لجبازی و معاندت بردارند

15ـ امام خمینی انقلاب را چگونه توصیف می‌کند ؟

الف.نعمتی که با جهاد عظیم بدست آمده    ب.حاصل مجاهدت‌ها      

ج.حاصل خون شهیدان       د.انقلاب اسلامی و جمهوری

16ـ امام خمینی از آیه ان‌ تنصروا... ینصرکم در چه موردی استفاده کردند ؟

الف.حمایت مردم از ضعفا                 ب.حمایت از دولت و شریک شدن در حل مشکلات

ج.حمایت دولت از مردم                 د.حمایت دولتها از مردم مظلوم جهان

17ـ امام خمینی به مسئولین به مسئولین چه توصیه‌ای کردند ؟

الف.ساده زیستی         ب.استقامت در برابر کفر    

ج.حفظ منافع ملی         د.خدمتگزاری به مردم

18ـ امام خمینی مردم را با چه لفظی خطاب کردند ؟

الف.ولی‌نعمت         ب.مردم بزرگوار       ج.مردم محبوب          د.مردم ایثارگر

19ـ امام خمینی حکومت‌های چپاولگر را چگونه توصیف می‌کنند ؟

الف.خونخوار         ب.بی‌فرهنگ و تهی‌مغز     ج.بی‌تقوا           د.غرب‌زده

20ـ امام خمینی به ملت‌های مسلمان چه توصیه‌ای کردند ؟

الف.خداجویی                                               ب.ساده‌زیستی       

ج.الگو گرفتن از انقلاب اسلامی ایران                د.جلوگیری از اسراف

لطفا پاسخ سئوالات را در جدول پایین به صورت عدد وارد کرده و این

عدد 20 رقمی را به 9830007650003193 مرکز پیام اداره ارسال کنید.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره) - به همراه پاسخ

نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره) نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره)
نمونه سوالات درس وصایای امام - ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد

تاریخ و گردشگری درچشم اندازی جامع - نمونه سوالات درس وصایای امام امام حسین(ع).
نمونه سوالات درس وصایا

نمونه سوالات درس امام در وصیت نامه خود فرموده اند از بالا ترین و والا ترین حوزه هایی که
نمونه سوالات درس وصایا.باپاسخ - ویژه دانشگاه آزادتفت

برای دسترسی به پاسخ سوالات تستی به مبحث ( سوالات درس وصایای امام نمونه سوالات دروس
دانلود کتاب وصایای امام خمینی ارشد دانشگاه آزاد

رس وصایای امام 1 واحد و معمولا در دانشگاه آزاد در نمونه سوالات امتحان سوالات امتحان
نمونه سوالات تستی درس وصایا

نمونه سوالات تستی درس امام حسن(ع).استقلال
کتاب درس وصایای امام

نمونه سوالات این کتاب بعد سیاسی وصیت نامه امام را مورد بررسی قرار می دهد و آن را به
سوالات وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)

سوالات وصیت نامه سیاسی الهی 2ـ امام خمینی وجه تمایز انقلاب ما را با سایر انقلابها در
برچسب :