تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

تحلیل کارنامه-کارشناسی ارشد۹۰-مجموعه علوم تربیتی (۲)

گرایش های مجموعه علوم تربیتی ۲دروس و ضرایبظرفیت
۱- روانشناسی و آموزش کودکان استثناییزبان- روانشناسی تربیتی- آمار و روش تحقیق- سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت- روانشناسی کودکان استثنایی- رشد- عمومی آموزش و پرورش کودکان استثنایی- مبانی مشاوره و راهنمایی- روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره- نشریه های مشاوره و روان درمانی- کاربرد آزمون ها- روانشناسی شخیصتکودکان استثنایی
۲- روانشناسی تربیتی۱۰۵
۳- مشاوره و راهنمایی
۴- مشاوره (مدرسه ای، شغلی، خانواده ای، توانبخشی)روانشناسی تربیتی
۳۰۵
مشاوره و راهنمایی
۸۳
مشاوره
۳۷۶
۲۲۲۲۳۲۲۳۰۰۰۰۰
۲۳۲۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰
۳۰۲۰۰۰۰۰۲۳۳۲۲
۳۰۲۰۰۰۰۰۲۳۳۲۲

مجموعه علوم تربیتی (۲)
رشته های موجود در این مجموعغه عبارتند از:
گزارش ۱- کودکان استثنایی (روانشناسی و آموزش)
گزارش ۲- روانشناسی تربیتی
گزارش ۳- مشاوره و راهنمایی
گزارش ۴- مشاوره (مدرسه ایی، شغلی، خانواده ایی، توانبخشی)
- در این مجموعه رشته های مشاوره و علوم تربیتی (روانشناسی تربیتی) دارای بیشترین متقاضی می باشند و اکثریت دانشجویان تمایل به شرکت در این رشته ها هستند. رشتۀ مشاوره از جمله رشته هایی است که علاوه بر دانشجویان خود همان رشته، فارغ التحصیل رشته های دیگریند. در آن شرکت (فارغ التحصیلات)
می نمایند.
در رشته روانشناسی تربیتی درس های:
۱- روانشناسی عمومی
۲- روانشناسی تربیتی
۳- روانشناسی رشد
۴- متون تخصصی
۵- آمار و روش تحقیق
بایستی مطالعه گردد. ولی دروسی مثل روانشناسی تربیتی و آمار و زبان تخصصی دارای درجه اهمیت بسیار می باشد. زیرا که روانشناسی تربیتی دارای ضریب ۳ است و دروس آمار و متون تخصصی از درس هایی به حساب می آیند که اکثریت دانشجویان در ان ضعیف بوده و حتماً باید تمرکز بیشتری برای آنها بگذارد. همچنین دو درس روانشناسی عمومی و رشد دروس رتبه آور در این رشته محسوب می شوند که بالا زدن این دو درس به رتبه شدن فرد کمک می کند.
به عنوان مثال در رتبه ۴۴ روانشناسی تربیتی
روانشناسی تربیتی ۶۷/۵۴
آمار و روش تحقیق ۶۷/۲۶
روانشناسی رشد ۰۶/۶۸
روانشناسی عمومی ۰۰/۵۲
زبان تخصصی ۶۷/۵۶
میانگین درصدها ۲/۵۱ می باشد در واقع داوطلب مجموع دروس اش را بالای ۵۰ درصد زده است. برای کسب رتبه ۲ رقمی حتماً حتماً داوطلب باید مجموع درصدهای خود را بین ۵۰ تا ۵۵ درصد بزند.
درصد درس زبان ۶۷/۵۴ و همچنین تربیتی ۶۷/۵۴ در قبولی فرد بسیار تأثیرگذار بوده و درصد بالای ۲ درس رشد ۰۶/۶۸ و عمومی ۵۲ درصد در کسب رتبۀ ۲رقمی سهم بسیار داشته است.
رتبۀ ۱۴۷ روانشناسی تربیتی:
زبان تخصصی ۲۲/۵۲
روانشناسی تربیتی ۶۷/۵۰
روانشناسی رشد ۰۰/۶۴
روانشناسی عمومی ۶۷/۵۰
آمار و روش تحقیق ۶۷/۱۴
میانگین درصدهای رتبه ۱۴۷، ۴۶% می باشد. تمامی درصدها خوب است فقط پایین بودن درصد درس آمار باعث ۳رقمی شدن رتبه داوطلب گردید. و ۲ درس رشد و عمومی به مجاز شدن در رتبه ۳ رقمی بسیار کمک کرده است. میانگین ۷۷/۳۳% می باشد.
- در رشته مشاوره دروس
۱) متون تخصصی
۲) آمار و روش تحقیق
۳) مبانی ماشوره و راهعنمایی
۴) روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره
۵) نظریه های مشاوره و روان درمانی
۶) کاربرد آزمون ها
۷) روانشناسی شخصیت
در این رشته دروس زبان تخصصی، روش ها و فنون مشاوره و نظریه ها بسیار مهم می باشند زیرا که ضریب ۳ دارند و نقش اصلی را در قبولی فرد دارد. ولی درسی مثل کاربرد آزمون ها و درس آمار در قبولی فرد و رتبه شدن وی بسیار مؤثر است.
- رتبۀ ۳۰۰
زبان: ۳۳/۳
آمار: ۶۷/۳۸
مبانی مشاوره: ۰۰/۶۴
روش ها و فنون: ۰۰/۶۰
نظریه های مشاوره: ۳۳/۵۳
کاربرد آزمون ها: ۶۷/۲۱
روانشناسی شخصیت ۶۷/۶۱
میانگین درصدها ۸۵/۴۲ است. چون رتبه ۳۰۰ درس زبان را بسیار پایین زده رتبه اش ۳ رقمی شده است اگر زبان اش را حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد می زد رتبه وی ۲ رقمی می شد. همچنین پایین بودن درصد کاربرد آزمون ها باعث ۳رقمی شدن رتبه اش شده است.
- رتبۀ ۱۶۳:
زبان تخصصی: ۵۶/۵
آمار: ۴۴
مبانی مشاوره: ۳۳/۸۱
روش ها و فنون مشاوره: ۶۷/۵۸
نظریه های مشاوره: ۳۳/۶۹
کاربرد آزمون ها: ۳۳/۴۸
روانشناسی شخصیت: ۶۷/۲۱
میانگین درصدها ۸۵/۴۳، میانگین درصد رتبۀ ۱۶۷ یا رتبۀ ۳۰۰ چندان متفاوت نمی باشد و تغییر در رتبه آنها به خاطر ۲ درس آمار و زبان تخصصی می باشد


مطالب مشابه :


منابع پيشنهادي کارشناسی ارشد رشته علوم تربيتي 1 کد 1117

رشته علوم تربیتی 1 کد 1117 نمونه کارنامه های ارشد سوالات ارشد، نمونه سوال
منابع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

منابع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی . نمونه کارنامه های ارشد فراگیر پیام
نتایج سال گذشته و اطلاعات کارنامه کارشناسی ارشد علوم تربيتی 2‏

در جداول زیر چند نمونه از کارنامه ی پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 2
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات واحد علوم تحقی

ارشد علوم تربيتي (ارشد سراسری با نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد
بهترین منابع ارشد سال 92 رشته علوم تربیتی 1

منابع کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1. نمونه کارنامه های ارشد فراگیر پیام
تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد علوم Tue 11 Nov 2014 ">نمونه ی برگ های مشاوره و علوم تربیتی
ظرفيت پذيرش مجموعه علوم تربیتی 1 در دانشگاه‌های سراسری در سال 89

ظرفيت پذيرش مجموعه علوم تربیتی 1 در نمونه کارنامه های ارشد نمونه سوال ارشد
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی کارنامه های نمونه. کارنامه اوليه آزمون
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت مالی زبان ریاضی آمار اقتصاد خرد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت مالی ارشد علوم تربیتی.
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی دولتی زبان ریاضی آمار

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت ارشد علوم تربیتی.
برچسب :