کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی در ایران

آدرس خبر

در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان شد:

کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی در ایران

عباس اورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مقایسه خدمات بیمه ای و درمانی در ایران با سایر کشورها گفت: ایران در بین کشورهای در حال توسعه جزء معدود کشورهایی است که بیش از 90 درصد پوشش بیمه ای و درمانی دارد به همین دلیل می توان گفت از نظر اقدامات کمی کشور ما جزء بهترینها است.
وی به تعهدات بیمه های اجتماعی اشاره کرد و افزود: از نظر تنوع بیمه های اجتماعی مانند بیمه بیکاری، بازنشستگی، از کارافتادگی، بیمه دوران بارداری و... ایران هم سطح کشورهای دیگر و جزء 10 کشور اول دنیا است اما از نظر کیفی این بیمه ها تعهداتشان کم است.

اورنگ با بیان این مطلب که کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی در ایران نسبتا پایین است، تاکید کرد: دولت باید در این زمینه اقدامات و نظارت کافی را با تشکیل کمیته ای انجام دهد و خدمات تخصصی تر صورت گیرد.
به گفته مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی، از نظر کیفی بیمه ها از عمق و سطح قوی و خوبی برخوردار نیستند.
اورنگ با اشاره به اینکه مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است، گفت: در کشور ما حقوق دو سال آخر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی است اما در کشورهای دیگر متوسط سنوات را طی سالها محاسبه می کنند.

 


مطالب مشابه :


شرایط قانونی شناسایی و نامنویسی بیمه‌شدگان

که اعتبار اولیه آن نیز بر اساس سوابق قبلی بیمه‌شدگان جهت استفاده از خدمات درمانی:
جدیدترین قوانین تامین اجتماعی

تأمین‌ خدماتدرمانی‌ حق‌بیمهدرمانی بگیران سوابق خدمت بیمه شدگان
سابقه خدمت دولتي و چگونگي محاسبه آن در تعيين ميزان حقوق بازنشستگي

بیمه خدمات درمانی نموده سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که
کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی در ایران

کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی در سوابق افرادی که با وقفه حق بیمه خود را پرداخت کرده اند
قوانین بیمه بیکاری

مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیکاری از خدمات درمانی موضوع
نحوه محاسبه حقوق-بخش1-محاسبه بيمه خدمات درماني

مشاهده سوابق بیمه تامین اینم از بیمه خدمات درمانی که افتضاح است .
پزشک امین بیمه شدگان تامین اجتماعی چه کسی است؟

اطلاعات تشخیصی، درمانی و سوابق پزشکی شما را در بیمه شدگان به خدمات
دفترچه بیمه خدمات درمانی سران دفاتر و دفتریاران کشور و خانواده تحت تکفل آنها آری یا نه ؟

مشاهده سوابق بیمه دفترچه بیمه خدمات درمانی سران دفاتر و هزینه های درمانی خود را از
برچسب :