شرایط قانونی شناسایی و نامنویسی بیمه‌شدگان

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، انجام تمامی تعهدات قانونی سازمان تأمین‌اجتماعی منوط به نامنویسی و شناخت دقیق بیمه‌شدگان است. واحد  نامنویسی مسئولیت گردآوری و نگهداری اطلاعات هویتی بیمه شدگان و کارگاه‌ها را به عهده دارد.
بیمه شدگان مشمول قانون تأمین‌اجتماعی پس از پرداخت حق بیمه و قید نام فرد در لیست‌های ارائه شده از جانب کارفرما، یا گزارش‌های بازرسی (در مورد بیمه شدگان اجباری) و یا انعقاد قرارداد (در مورد بیمه‌شدگان خاص) در زمره بیمه‌شدگان تحت پوشش تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرند اما برخورداری از مزایای قانونی تأمین‌اجتماعی نیازمند اقدام بیمه‌شدگان برای نامنویسی، ارائه مشخصات کامل هویتی و دریافت شماره اختصاصی 8 رقمی تأمین‌اجتماعی است.
شماره اختصاصی 8 رقمی بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی برای افرادی که برای اولین با تحت پوشش قرار می‌گیرند و کسانی که در ادوار گذشته نیز تحت پوشش بوده‌اند بر اساس دستورالعمل‌های مشخصی صادر می‌شود و پس از دریافت این شماره، برای بیمه‌شدگان دفترچه بیمه تأمین‌اجتماعی صادر می‌شود که اعتبار اولیه آن نیز بر اساس سوابق قبلی بیمه‌شدگان متغیر است.
سامانه صدور دفترچه درمانی شعب تأمین‌اجتماعی بر حسب نوع رابطه بیمه‌پردازی، از قبیل ارائه لیست حق‌بیمه و یا گزارش بازرسی؛ به صورت هوشمند نسبت به صدور دفترچه درمانی برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و افراد تحت تکفل آنان اقدام می‌کند و درصورت قطع رابطه بیمه پردازی از قبیل ترک کار یا عدم اشتغال، سیستم از صدور دفترچه درمانی ممانعت به عمل می‌آورد.
فرزندان دختر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به شرط نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار، می‌توانند از خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شوند.
فرزندان پسر بیمه شدگان و مستمری بگیران نیز در صورتی می‌توانند از خدمات مقرر استفاده کنند که سن آنان کمتر از 22 سال باشد. همچنین فرزندان پسر در صورتی که بیش از 22 سال سن داشته و منحصراً در یکی از دانشگاه ها و موسسات رسمی آموزشی مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات به تحصیل اشتغال داشته باشند و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی شناخته شوند، می‌توانند از خدمات تأمین‌اجتماعی استفاده کنند.
پدر بالاتر از 60 سال و مادر بالاتر از 55 سال بیمه‌شدگان نیز در صورتی که تحت تکفل بیمه‌شده باشند، از خدمات تأمین‌اجتماعی برخوردار خواهند بود. در صورت عدم احراز شرط سنی نیز، در صورتی که پدر یا مادر بیمه‌شده بر اساس نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی تلقی شود، از خدمات تأمین‌اجتماعی برخوردار خواهد شد.

13930625

 


مطالب مشابه :


شرایط قانونی شناسایی و نامنویسی بیمه‌شدگان

که اعتبار اولیه آن نیز بر اساس سوابق قبلی بیمه‌شدگان جهت استفاده از خدمات درمانی:
جدیدترین قوانین تامین اجتماعی

تأمین‌ خدماتدرمانی‌ حق‌بیمهدرمانی بگیران سوابق خدمت بیمه شدگان
سابقه خدمت دولتي و چگونگي محاسبه آن در تعيين ميزان حقوق بازنشستگي

بیمه خدمات درمانی نموده سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که
کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی در ایران

کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی در سوابق افرادی که با وقفه حق بیمه خود را پرداخت کرده اند
قوانین بیمه بیکاری

مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیکاری از خدمات درمانی موضوع
نحوه محاسبه حقوق-بخش1-محاسبه بيمه خدمات درماني

مشاهده سوابق بیمه تامین اینم از بیمه خدمات درمانی که افتضاح است .
پزشک امین بیمه شدگان تامین اجتماعی چه کسی است؟

اطلاعات تشخیصی، درمانی و سوابق پزشکی شما را در بیمه شدگان به خدمات
دفترچه بیمه خدمات درمانی سران دفاتر و دفتریاران کشور و خانواده تحت تکفل آنها آری یا نه ؟

مشاهده سوابق بیمه دفترچه بیمه خدمات درمانی سران دفاتر و هزینه های درمانی خود را از
برچسب :