فرم کمک به مدرسه و دعوت نامه انجمن اولیا و مربیان

 

ولی محترم دانش آموز

سلام علیکم

احتراماً در جهت رشد و شکوفایی و پویایی مدرسه فرزندتان با مشارکت خویش مدرسه را در اجرای برنامه های متنوع آموزشی و پرورشی و فعالیت های فوق برنامه و رفع نیازهای مبرم، یاری نمائید. بی شک با عنایت خداوند متعال و دست های سبز سخاوتمند شما شاهد رشد و شکوفایی و پیشرفت تحصیلی و بالندگی بیش از پیش دانش آموزان این آموزشگاه خواهیم بود فلذا استدعا می شود در صورت تمایل یکی از این هدایای (20000          30000           40000           50000       ریال)

را انتخاب و به مدرسه هدیه نمائید متعاقباً قبض هدیه به مدرسه شما به حضورتان ارسال خواهد شد.

لطف و مشارکت خداپسندانه ی شما ولی محترم در کمک به مدرسه فرزندتان موجب امتنان و تلاش روز افزون مربیان مدرسه خواهد بود.

رئیس انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه                       رئیس آموزشگاه

                  عباسیان                                                بهشتی


مطالب مشابه :


فرم کمک به مدرسه و دعوت نامه انجمن اولیا و مربیان

فرم کمک به مدرسه و دعوت نامه انجمن اولیا و
دعوت‌نامه امام‌حسين(ع) براي يك دانش‌آموز

دعوتنامه طرف مدرسه به دانش آموزان هزار تومان كمك هزينه سفر زينب به كربلا
آیین نامه مدیران مدارس نمونه دولتی

1ـ مدیر مدرسه‌ ماده‌4ـ مدیر مدرسهبه مدرسهدعوت برای‌ كمكبه
گزيده اي از آئين نامه هاي اجرايي مدارس و انجمن اوليا و مربيان

جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك به دعوت براي جلسات نامه با مدير مدرسه و
آیین نامه های اجرائی مدارس و انجمن اولیا و مربیان

براي كمك به ارتقاي جلسات انجمن دعوت آئین نامه با مدیر مدرسه و
اركان‌ و شوراهای‌ مدرسه‌

ماده‌4ـ مدیر مدرسهبه‌ عنوان شورای‌ مدرسهدعوت كمكبه‌ دانش
دعوتنامه امام حسین (ع) برای دانش آموز دوم راهنمایی

نوشت و چه‌زود دعوتنامه خود مدرسه به دانش تومان كمك هزينه سفر زينب به
ضرورت تشکیل انجمن اولیا و مربیان

اگر شما به مدرسه اهمیت بدهید با اهداف اصلی كمك به اولیا و دعوت نامه
برچسب :