یک طرح درس نمونه روزانه از تاریخ ایران و جهان2 ( صفویه)

طرح درس روزانه                                                                     بسمه تعالي

                                                  

 

 

مشخصات كلي

 

اداره آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران                منطقه كهريزك               دبيرستان بهشت

نام كتاب : تاريخ ايران و جهان (2)                  نام درس : ايران در زمان صفويان              صفحات : 117-110

پايه / رشته : سال سوم رشته علوم انساني          مدت  تدريس :  75 دقيقه 

    روش تدريس : روش IT  و مباحثه        

نام دبير : ندا تراب خاني                  تلفن تماس :   09123850094   

 

هدفهاي كلي درس

آشنايي با تاريخ دوران صفويه

 

هدفهاي جزئي درس

آشنايي با چگونگي تشكيل دولت صفوي ، آشنايي بادوران پادشاهي شاه اسماعيل ، شاه طهماسب ، شاه عباس و ....

آشنايي با چگونگي روابط خارجي صفويه و انقراض دولت صفويه .

 

 

هدفهاي رفتاري

( رفتار خروجي )

انتظار ميرود دانش آموز بتواند در پايان درس به اين سؤالات پاسخ دهد :

-       شرايط جامعه پيش از ظهور دولت صفويه چگونه بود ؟

-       خاندان صفوي پيش از شاه اسماعيل چه شرايطي داشتند ؟

-         روابط ايران و عثماني در دوران صفويه چگونه بود ؟

-       علت شكست ايران در جنگ چالدران چه بود ؟

-       چه عواملي باعث شكوه ايران در دوره شاه عباس اول بود  ؟

-       عوامل انحطاط و زوال صفويه چه بود ؟

وسايل آموزشي

 كتاب ، گچ ، تخته ، رايانه .

زمان

(دقيقه )

فعاليتهاي پيش از تدريس 

 سلام و احوال پرسي ، حضور و غياب ، از  دانش آموزاني كه جلسه پيش غايب بودند علت غيبت آنها را سؤال ميكنيم.

 

5

رفتار ورودي

 سؤالاتي پيرامون تاريخ ايران پيش از صفويه از دانش آموزان پرسيده مي شود .

 

 

5

رئوش مطالب و معرفي درس

 جهت معرفي درس تصاويري از بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي  ،‌مكانهاي تاريخي اصفهان و ... به دانش آموزان نمايش داده ميشود و با پرسش چند سؤال در دانش آموزان آمادگي ايجاد مي كنيم . سؤالاتي مانند :

-آيا تا به حال به اردبيل سفر كرده ايد ؟

- آيا به اصفهان سفر كرده ايد ؟ كداميك از آثار اين شهر را ديده ايد ؟

- آيا ميدانيد اين بناها در چه دوره اي و در زمان چه كسي ساخته شده است ؟‌ و ...

 

 

5

 

 

 

اجراي تدريس و فرآيند يادگيري

 

{ دانش آموزان به سه گروه پنج نفري تقسيم شده اندكه اعضاء هر گروه با نامها ي شيخ صفي الدين اردبيلي، شاه اسماعيل ، شاه طهماسب ، شاه عباس اول و شاه صفي شناخته مي شوند }

 

مرحله اول : پس از ايجاد آمادگي در دانش آموزان برنامه درسي كه در يارانه تنظيم شده است براي دانش آموزان نمايش داده مي شود . در اين مرحله دانش آموزان موظفند نكات مهم را يادداشت كنند .

مرحله دوم : بعد از نمايش برنامه فرصتي به دانش آموزان داده مي شود تا در مورد درس با يكديگر بحث و گفتگو كنند .

مرحله سوم : جهت جذابيت بيشتر هر يك از دانش آموزان با توجه به نام خود در گروه مطالب خارج از كتاب را كه  با توجه به موضوعي كه معلم در اختيار آنها قرار داده  قبلا " تهيه كرده اند براي دانش آموزان  توضيح مي دهد  . اين مظالب كه بيشتر در مورد فرهنگ و تمدن ، دانشمندان ، ابنيه تاريخي و ... مي باشد باعث تقويت هويت ملي و مذهبي نيز مي شود .  ( مطالبي مانند شيخ بهايي ، عالي قاپو ، سي و سه پل و .... )

 

 

 

 

 

 

35

 

1

 

 

 

 

 

 

ارزشيابي تكويني

 

 

چند پرسش بر روي تخته كلاس نوشته مي شود و افراد گروهها با توجه به نام خود سؤال هاي مربوطه را پاسخ داده و به بحث و گفتگو مي پردازند . سؤالهايي مانند :

-       فكر ميكنيد چه عواملي باعث گرايش مردم و علقه مندي آن ها به خاندان شيخ صفي الدين شده بود ؟

-       آيا در دوران شاه اسماعيل شرايط جامعه  براي رسمي كردن دين شيعه آماده بود ؟

-       به چه علت شاه طهماسب پايتخت را از تبريز به قزوين منتقل كرد ؟

-       به نظر شما علت شكوفايي دوران حكومت شاه عباس اول  چيست ؟

-       رابطه ايران و كشورهاي اروپايي در دوران صفويه چگونه بود ؟

-       چرا پس از شاه عباس حكومت صفويه رو به ضعف و زوال رفت ؟

 

 

 

 

 

 

20

 

 

جمع بندي و

نتيجه گيري

 

-       از دانش آموزان پرسيده مي شود آيا درس را ياد گرفته اند ؟

-       اشكالات دانش آموزان رفع مي شود .

-       تكاليف جلسه بعد براي آنها مشخص مي شود .

-       پايان جلسه و خداحافظي

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


مطالب مشابه :


نمونه طرح درس سالانه درس تاریخ معاصر

نمونه طرح درس سالانه درس تاریخ مطالعات تاریخ معاصر ایران پیوندهای روزانه




طراحی آموزشی طرح درس روزانه(تاریخ معاصر)

طراحی آموزشی طرح درس روزانه(تاریخ معاصر) بارم بندی کتاب تاریخ معاصر ایران. بخشنامه




یک طرح درس نمونه روزانه از تاریخ ایران و جهان2 ( صفویه)

درس تاریخ - یک طرح درس نمونه روزانه از تاریخ ایران و جهان2 کلاس تاریخ معاصر ایران.




طرح درس سالانه تاریخ معاصر ایران

طرح درس سالانه تاریخ طرح درس سالانه تاریخ معاصر ایران طرح درس روزانه ایران در




سوالات تاریخ معاصر ایران

( کلاسداری ـ طرح درس) ایران یادداشت های روزانه. پرسش های آزمون درس تاریخ معاصر ایران




نمونه طرح درس سالانه تاریخ معاصر ایران سال سوم تجربی و ریاضی

نمونه طرح درس سالانه تاریخ معاصر ایران سال سوم تجربی و ریاضی نمونه طرح درس روزانه.




نمونه طرح درس تاریخ معاصر

نمونه طرح درس تاریخ معاصر مجله الکترونیکی تاریخ معاصر ایران; پیوندهای روزانه.




طرح درس نمونه درس تاریخ ایران و جهان (۲ )( انقلاب مشروطه ایران)

طرح درس نمونه درس تاریخ ایران و جهان نمونه سوال تاریخ معاصر ایران. یادداشت های روزانه.




برچسب :