آموزش حروف ابجد برای گشایش ابواب فتوحات معنوی


                                               24.gif  بسم الله الرحمن الرحیم 24.gif


آموزش حروف « ابجد» :

ابجد کبیر ازمسلمات است و عدد آن تا یک هزار می باشد که به 28 حرف در زبان عرب تقسیم شده است . و در مورد آن بین مسلمانان از شیعه و سنی جای شبهه و تردید نیست و در بین غیر مسلمانان نیز ابجد کبیر معروف است . و ژاپنی ها و چینی ها نیز به حروف ابجد کبیر معتقد هستند . با اینکه حروف الفبای آنان سیصد حرف است اما به طریق خاصی اعداد 1 تا 1000 راکه برای 28 حرف است و خود نیز 28 عدد مستقل است را برتمام الفبای خود قسمت می کنند .
شاید آنها نیز مانند زبان فارسی بسیاری از حروف قریب المخرج را در موقع محاسبه یک حرف واحد به حساب می آورند که در فارسی حرف چ را ج ، و حرف ژ را ز ، و حرف گ را ک ، و حرف ب را پ حساب می کنند .
و ابجد کبیر آن است که هر یک از حروف بیست هشت گانه ی زبان دارای عدد مخصوصی است که آن را در عنوان جدول پایین بیان می کنم :

حرف « ا» : عددش 1

حرف « ب » : عددش 2

حرف « ج » : عددش 3

حرف « د » : عددش 4

حرف « ه » : عددش 5

حرف « و » : عددش 6

حرف « ز » : عددش 7

حرف « ح » : عددش 8

حرف « ط » : عددش 9

حرف « ی » : عددش 10
حرف « ک » : عددش 20

حرف « ل » : عددش 30

حرف « م » : عددش 40

حرف « ن » : عددش 50

حرف « س » : عددش 60

حرف « ع » : عددش 70

حرف « ف » : عددش 80

حرف « ص » : عدد 90

حرف « ق » : عدد 100

حرف « ر » : عدد 200

حرف « ش » : عدد 300

حرف « ت » : عدد 400

حرف « ث » : عدد 500

حرف « خ » : عدد 600

حرف « ذ » : عدد 700

حرف « ض » : عدد 800

حرف « ظ » : عدد 900

حرف « غ » : عدد 1000
که در این جدول همزه أ و الف هر کدام به عدد 1 حساب می شود و حرف تشدید که دو حرف مکرر است نیز یک حرف حساب می شود پس لفظ علیٌ می شود 704 و ل 30 و ی 10 که جمع آن 110 می شود .
اما در ابجد صغیر با طرح 9 ، 9 بر عدد حروف ابجدی اطلاق می کنند که در حرف ی با طرح 9 عدد ابجد صغیرش 1 می شود و در حرف س عدد ابجد صغیرش 6 می شود . و حرف ط و ص و ظ بدون عدد می شوند و مورد حساب واقع نمی گردند .

در ابجد وسیط نیز با طرح 12 ، 12 بر عدد حروف ابجدی اطلاق می شود که مثلا در حرف ک با طرح 12 عدد ابجد وسیط آن 8 شده و مورد محاسبه واقع می گردد .

بزرگان و اکابر فرموده اند :

هر کس سوره توحید را بعدد نام خود بخواند ابواب فتوحات بروی وی گشاده گردد .28.gif


مطالب مشابه :


فال ابجد

فال | fal - فال ابجد - انواع فال و طالع بینی روز فال ، فال حافظ ، فال روز ، فال روزانه ، فال ماه
فال حروف ابجد+فال ازدواج

~~3fn~~ - فال حروف ابجد+فال ازدواج - - ~~3fn~~ هرشخصي كه به طالع حمل باشد ستاره مولاي متقيان امير
فال ابجد ازدواج با ماه تولد

فال ابجد ازدواج با ماه تولد . مرداد با آبان (8+5) پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت.
حروف ابجد و ازدواج : واقعیت یا خرافه .....

حروف ابجد. مدتهاست بحث حروف ابجد و ازدواج و اینکه این حروف با یک سری جمع و تقسیم می توانند
ستاره ازدواج وطریقه بهم رسیدن با حروف ابجد وانواع فال ومحاسبات ابجدی برای ازدواج وطلاق ومردن ودوست ب

اهورا مشکان @hor@ مشکان "نی ریز فارس - ستاره ازدواج وطریقه بهم رسیدن با حروف ابجد وانواع فال
طالع و فال با حروف ابجد (طالع و فال از طریق حروف ابجد کاملا اسلامی بوده)

rezakamankesh - طالع و فال با حروف ابجد (طالع و فال از طریق حروف ابجد کاملا اسلامی بوده) - دوست داشتن
فال ابجد

آموزش مسائل زناشوئي - فال ابجد - آموزش مسائل جنسي - آموزش مسائل زناشوئي
آموزش حروف ابجد برای گشایش ابواب فتوحات معنوی

ابجد کبیر ازمسلمات است و عدد آن تا یک هزار می باشد که به 28 حرف در زبان عرب تقسیم شده است .
فال ابجد

ترفندهای کلش ودانلودنرم افزارهای اندروید - فال ابجد - ترفندهای کلش ومپ های قوی نرم افزارهای
برچسب :