گزارش برگزاری اولین دوره آموزشی مدیران موسسات خیریه استان تهران

با یاری خداوند بزرگ خانه خیرین ایران با مشارکت بهزیستی استان تهران و دعوت از اساتید دانشگاه، اولین دوره آموزشی مدیران موسسات خیریه استان تهران را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه اول و دوم بهمن ماه سال جاری (1392) بمدت 2 روز و در 12 ساعت برگزار نمود. 

موضوعاتی که در دوره آموزشی مدیران موسسات خیریه استان تهران توسط اساتید ارائه گردید شامل:

1-    اسلام، خیرخواهی و نیکوکاری و موسسات خیریه

2-    روشهای نوین مدیریت موسسات خیریه

3-    مددکاری اجتماعی ویژه مدیریت موسسات خیریه

4-    روشهای جذب مشارکت های مردمی و داوطلبین

5-  مدیریت و روشهای تکریم مددجویان و سرویس گیرندگان و ارائه خدمت به آنان با رعایت اصول حرفه ای، احترام به مددجویان و رازداری حرفه ای برای خود اتکایی و توانمندسازی مددجویان.

6-    مدیریت اجرایی موسسات خیریه.

موارد آموزشی فوق در چهارچوب اهداف خانه خیرین ایران از جمله موارد زیر می باشد:

-       توسعه فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری

-       هماهنگی و سازماندهی موسسات خیریه کشور

-       ایجاد تفاهم و مشارکت در امور خیرخواهی و نیکوکاری

-       استاندارد سازی خدمات در موسسات خیریه

مسئولین حاضر در جلسه:

1-    حجت السلام سید محمدی مشاور عالی رئیس سازمان بهزیستی کشور

2-    آقای خیرخواه مدیر کل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی کشور

3-    رئیس و اعضاء هیات مدیره خانه خیرین ایران

برخی از چالش های موسسات خیریه که توسط شرکتکنندگان اظهار شد:

-       عدم وجود بانک اطلاعات جامع موسسات خیریه

-       صدور مجوز توسط چند دستگاه و نظارت های مختلف بر موسسات خیریه

-       عدم همکاری برخی از نهاد ها در جمع آوری کمک های مردمی

-       بیمه تکمیلی مددجویان و هزینه درمانی آنان

-       عدم انسجام و هماهنگی موسسات خیریه

-       عدم شفافیت در اطلاعات و عملکرد موسسات خیریه

-       نداشتن مدافع حقوقی و قانونی موسسات خیریه

راهکار های ارائه شده توسط شرکت کنندگان:

-       تشکیل کمیته های تخصصی برای حل مشکلات موسسات خیریه در خانه خیرین ایران

-       حمایت دولت، بهزیستی و مسئولین از موسسات خیریه

-       برگزاری جلسات آموزشی، بحث و گفتگو و تعامل بین موسسات خیریه

-       تشکیل بانک اطلاعات جامع موسسات خیریه

-       توسعه فعالیت ها و برنامه های خانه خیرین ایران و استان ها

-       تشکیل واحد حقوقی برای دفاع از موسسات خیریه

-       توزیع کمک های دولتی بین نیازمندان با همکاری موسسات خیریه

-       تشریک مساعی بیشتر بهزیستی، خانه خیرین ایران و موسسات خیریه

شرکت کنندگان:

-    دعوت از شرکت کنندگان بصورت کتبی و با امضاء مشترک خانه خیرین ایران و معاونت مشارکت های بهزیستی انجام شد و تلفنی پیگیری گردد.

-       تعداد دعوت شدگان چهل نفر

-       حاضرین در جلسه سی و دو نفر

-       مهمانان و همکاران بهزیستی چهار نفر

نظر خواهی:

-    از کلیه حاضرین از طریق پرسشنامه در مورد کمیت و کیفیت دوره نظر خواهی شد که اکثریت مطلق شرکت کنندگان نتیجه دوره را بین عالی و خوب ارزیابی کردند

گواهی شرکت در دوره:

برای افراد شرکت کنندگان با امضاء مشترک خانه خیرین ایران و معاونت مشارکت های بهزیستی ارسال می گردد.


مطالب مشابه :


دانلود پرسشنامه

قیمت پرسشنامه و ارسال اطلاعات حرفه ای مدیران در بانک / 1500 تومان. پرسشنامه
ارسال پرسشنامه به مديران بانك‌ها براي تعيين صلاحيت

بانک و بانکداری ارسال پرسشنامه به مديران بانك‌ها رتبه 6 جهانی و اول منطقه‌ای برای
فن‌آوری اطلاعات و ت‍أثیر آن در خدمات کتابخانه‌ای ، بودجه

انسانی غیر حرفهای و ایجاد کارآمد که مدیران را می‌تواند و بانک اطلاعات:
رابطه اخلاق حرفه ای با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی: نقش میانجی فرهنگ خدمتگذاری

رابطه اخلاق حرفه ای با داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های بانک اطلاعات
نیروی انسانی کارآمد، عامل پیشبرد اهداف و ارتقای بهره‌وری سازمان

تهیه بانک اطلاعات مدیران و بعد حرفهای توجه شده مصاحبه، پرسشنامه
نيازهای آموزشی مدیران پرستاری برای انجام وظايف حرفه‌ای نادیده گرفته شده است

نتایج یک تحقیق نشان داد نيازهای آموزشی تعيين‌کننده در انجام وظايف حرفهای مديران پرستاری
بررسی تطبیقی ادراک نقش مدیران گروه های آموزشی

موفقیت حرفه ای نیروها و طراحی بانک اطلاعات والکر، پرسشنامه ای حاوی 17
خسارات ناشی از افسردگی مرتبط با کار

بهداشت حرفه ای و 4- نتایج مطالعات در کارکنان بانک با استفاده از پرسشنامه 10 سوالی
توسعه اخلاق حرفه ای در آموزش های فنی و حرفه ای حوزه تجارت

توسعه اخلاق حرفه ای در آموزش مالی یکی از مدیران وال استریت، مدیر بانک اطلاعات
گزارش برگزاری اولین دوره آموزشی مدیران موسسات خیریه استان تهران

رعایت اصول حرفه ای، احترام به بانک اطلاعات طریق پرسشنامه در مورد کمیت
برچسب :