رفع مشکل وارونه شدن وب کم در ایسوز همراه با ترجمه

حرکت صعودی وب کم پایین شمارهMany guys are distressed by the webcam for their webcam displays upside down image after they have Windows 7 upgraded on their ASUS laptop, this problem may drive them crazy if they don't know how to fix it. مردمان بسیاری از آنها توسط وب کم وب کم خود را نمایش وارونه تصویری است که بعد از آنها را به روز رسانی ویندوز 7 بر روی لپ تاپ خود را ASUS مضطرب ، این مشکل ممکن است درایو آنها را دیوانه اگر آنها نمی دانند که چگونه آن را برطرف. If you have the same webcam upside down issue, here I offer the solutions: اگر شما همان حرکت صعودی وب کم پایین موضوع ، در اینجا ارائه راه حل :

1. 1. Modify WebCam setting اصلاح تنظیمات وب کم

You might be Mirroring Vertical in WebCam Settings, you need to modify your webcam setting so that webcam upside down can be solved. شما ممکن است معکوس عمودی در تنظیمات وب کم ، شما نیاز به تغییر تنظیمات وب کم خود را به طوری که وب کم وارونه می تواند حل شود. To see if your camera software has a option to flip/adjust camera frames, and do as the following: برای دیدن نرم افزار دوربین شما دارای گزینه ای برای تلنگر / تنظیم فریم دوربین ، و به عنوان زیر را انجام دهید :

 1. Choose: options را انتخاب کنید : گزینه حق نقطه video Capture Filter. فیلتر ضبط ویدئو.
 2. Check the settings for "Vertical Flip" and change it. بررسی تنظیمات برای "فلیپ عمودی" و آن را تغییر دهید.

2. 2. Download a Webcam Driver دانلود درایور وب کم

شرکت AsusYou can download the latest Webcam Driver to solve webcam upside down problem. شما می توانید آخرین درایور وب کم برای حل وب کم وارونه مشکل را دانلود کنید. Go to the ASUS support site and download the Webcam Driver corresponding to your hardware PID and install it. برو به سایت پشتیبانی ASUS و درایور وب کم مربوط به PID سخت افزار خود را دانلود و نصب کنید. Here is the guide for how to install your Webcam Driver: در اینجا راهنمای چگونه به نصب درایور وب کم خود :

 1. Right click "My Computer", and click "Device manager". کلیک راست کنید "کامپیوتر من" ، و "مدیر دستگاه" را کلیک کنید.
 2. Find your camera and right click, select "update driver software". یافتن دوربین شما و کلیک راست کنید ، انتخاب کنید "به روز رسانی نرم افزار راه انداز".
 3. Select Browse my computer for driver software. انتخاب مرور کامپیوتر من برای نرم افزار راه انداز.
 4. Select Let me pick from a list of device drivers on my computer. انتخاب اجازه بدهید از یک لیست از درایور های دستگاه بر روی کامپیوتر من انتخاب کنید.
 5. Select Have disk and then browse to your folder with the driver then hit on it. انتخاب از روی دیسک و پس از آن فهرست را به پوشه خود را با راننده و سپس بر روی آن ضربه.
 6. Now finish the installation, just test the camera. در حال حاضر نصب ، پایان تست دوربین.

3. 3. Update Webcam Driver with Driver Detective به روز رسانی درایور وب کم با کارآگاه راننده

کارآگاه راننده برای تثبیت حرکت صعودی راننده پایین مشکلIf you can not find the right ASUS Webcam Driver , or not sure about which model you should download, use Driver Detective to help you download the Webcam Driver automatically to solve webcam upside down issue. اگر شما می توانید حق را پیدا کند ASUS درایور وب کم ، یا مطمئن نیستید که مدل شما باید دانلود کنید ، استفاده از کارآگاه درایور برای کمک به درایور وب کم به طور خودکار برای حل وب کم وارونه مسئله را دانلود کنید. Driver Detective is professional in downloading drivers including ASUS Drivers . کارآگاه راننده حرفه ای در دانلود رانندگان از جمله رانندگان ASUS .

Here is the guide for how to update Webcam Driver with Driver Detective: در اینجا این است که راهنمای که چگونه برای به روز رسانی درایور وب کم با کارآگاه راننده :

 1. Free download Driver Detective دانلود رایگان کارآگاه درایور دانلود رایگان برای به روز رسانی درایور وب کم , install and run it. ، نصب و آن را اجرا کنید.
 2. A few seconds later, it will show you a scan summary. چند ثانیه بعد ، آن را به شما خلاصه اسکن را نشان می دهد.
 3. click کلیک کنید دانلود حرکت صعودی وب کم به پایین مشکل را حل کندto automatically download and install the the latest ASUS Webcam Driver. به طور خودکار دانلود و نصب آخرین درایور وب کم ASUS.

4. 4. Edit Windows Registry ویرایش رجیستری ویندوز

To solve webcam upside down issue, you can edit Windows Registry by following steps: برای حل وب کم وارونه مسئله ، شما می توانید رجیستری ویندوز مراحل زیر ویرایش کنید :

 1. Click the "Start" menu. بر روی "شروع" منو کلیک کنید.
 2. Select "Run". انتخاب "اجرای".
 3. In Open box type "regedit" and click "OK". در نوع جعبه باز "regedit" را و دکمه «تأیید» را فشار دهید.
 4. Go to: HKEY_LOCAL_MACHINE برو به : HKEY_LOCAL_MACHINE حق نقطه SOFTWARE نرم افزار حق نقطه Sunplus SPUVCb Sunplus SPUVCb حق نقطه VIDEOPROCAMP. VIDEOPROCAMP.
 5. Change VFlip value to 1. تغییر ارزش VFlip به 1.


مطالب مشابه :


آموزش نصب ويندوز 7

هــــمــه چــــی در مــورد لـــپ تـــاپ - آموزش نصب تم ویندوز سون. نصب ويندوز به پايان
آموزش نصب ویندوز در 7 دقیقه

اما ، اولا وقت گیر بودن نصب خود ویندوز و نصب برنامه حل مشکل full screen بازیها در ویندوز 7 لب تاپ
نصب ویندوز ایکس پی بر روی لب تاپ های جدید

نصب ویندوز ایکس پی بر روی لب تاپ های پس قبل از نصب نیز میتوانید به مانول و راهنماها
نصب نشدن ويندوز سون روي لپ تاپ ايسوس ايكس 550 (Asus X 550CC)

نصب نشدن ويندوز سون روي لپ تاپ ايسوس ايكس 550 (Asus X 550CC) سوال: سلام آقا خسته نباشيد من اين لب تاپ
دانلود درایور لپ تاپ ها از سایت اصلی

آموزش استفاده از لپ تاپ مورد نیاز خود را دانلود و نصب در ویندوز 7 لب تاپ
نصب زبان فارسي در ويندوز 7

براي نصب زبان فارسي در ويندوز 7 قبل و يا بعد از نصب حل مشکل full screen بازیها در ویندوز 7 لب تاپ
چگونه ویندوز 7 را روی لپ تاپ های ویندوز 8 نصب کنیم؟

چگونه ویندوز 7 را روی لپ تاپ های ویندوز 8 نصب 8 یا به جای آن روی دستگاه خود نصب
دانلود و نصب درایور کارت شبکه وایرلس لپ تاپ دل ۵۰۱۰

پیدا کردم که کارت شبکه وایر لس لپ تاپ دل 5010 رو به صورت کامل و صحیح نصب ویندوز 7 لب تاپ
رفع مشکل وارونه شدن وب کم در ایسوز همراه با ترجمه

آموزش استفاده از لپ تاپ در حال حاضر نصب ، پایان حل مشکل full screen بازیها در ویندوز 7 لب تاپ
برچسب :