پاور پوینت پودمان های یک وسه


فایل های مربوط به پودمان های 1 و 3 کتاب کار و فناوری که توسط آقای قلندری از دبیران محترم استان آذربایجان شرقی ، در قالب پاورپوینت تهیه شده است ، جهت استفاده همکاران در تدریس از قسمت زیر دانلود نمایید.

 دانلود فایل    
منبع:پایگاه کیفیت بخشی


مطالب مشابه :


چاپ و دیدن فیش حقوقی شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش مرند

سامانه اطلاع رسانی فیش حقوقی کارمندان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
آدرس وب سایت آموزش پرورش ( بخشنامه )( فیش حقوقی ) آذربایجان غربی

( فیش حقوقی ) آذربایجان بخشنامه ها و دریافت فیش حقوقی به وب سایت فیش حقوقی فرهنگیان :
فیش حقوق معلمان

دریافت فیش حقوقی فرهنگیان آذربایجان غربی از طریق سایت های زیر امکان پذیر خواهد بود :
فیش حقوقی فرهنگیان

فیش حقوقی فرهنگیان فیش حقوقی فرهنگیان. برای دریافت فیش حقوقی فرهنگیان در همین جا کلیک
چگونگی گرفتن فیش حقوقی

محفل جامع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی فیش حقوقی روبگیرم
بودجه بندی پیشنهادی توسط سرکار خانم اکرمی از استان آذربایجان شرقی

دریافت فیش حقوقی. اخبار فرهنگیان. پیشنهادی توسط سرکار خانم اکرمی از استان آذربایجان شرقی.
پاور پوینت پودمان های یک وسه

دریافت فیش حقوقی. اخبار فرهنگیان. از دبیران محترم استان آذربایجان شرقی ، در قالب
برچسب :