خلاصه کتاب دستان شفا بخش

خلاصه کتاب دستان شفابخش اثر خوزه سیلوا:

*آلفا سطحی از امواج مغزی است که فرکانس آن نصف فرکانس امواج مغز در حالت بیداری کامل است. از 7 تا 14 سیکل در ثانیه*
*فرکانس امواج مغزی در حالت بیداری کامل از 14 تا 21 سیکل در ثانیه است که آنرا سطح بتا میگوییم.در حالت خواب این فرکانسها کاهش میابد و به 7 تا 14 سیکل در ثانیه میرسد که این همان سطح آلفاست یعنی حالتی از یک خواب سبک وقتی که خواب عمیقتر میشود فرکانسها از این همپایینتر میایند و به 4 تا 7 سیکل در ثانیه میرسند که تا نامیده میشود و در عمیقترین حالت خواب فرکانسهایی امواج مغزی به 4 سیکل و پایینتر از آن میرسد که آنرا دلتا میگویند*
در حالتی که امواج مغزی آلفا فعال هستند احساسات طبیعی راحتی صلح صفا و آرامش سراسر وجود ما را فرا میگیرد. با استفاده از "متد سیلوا"میتوان هر موقع که اراده کنیم در این سطح قرار گیریم.*

قرار گرفتن در حالت آلفا:
1-براحتی بروی مبل و یا صندلی راحتی بنشینید و چشمانتان را ببندید.
2-چند نفس عمیق بکشید به هنگام بازدم سعی کنید که عضلات بدنتان را شل کنید.
3-از 50 تا 1 به صورت معکوس شمرده و شروع به شمارش کنید.
4-خودتان را در جایی که با صفا و آرامش بخش است تصور کنید.
5-در ذهنتان به خودتان بگویید((ذهن و روان و جسم من همیشه کاملا سالم خواهد بود))
6-شروع به شمارش 1 تا5 کنید و در ذهنتان به خود یادآوری کنید که وقتی به شماره 5 رسیدید و چشمتنتان را باز کردید احساس هوشیاری و نشاط کاملی خواهید کرد.

*خواست –اعتقاد و انتظار اجزای تشکیل دهنده ایمان هستند.هرگز فراموش نکنید اینها عوامل زمینه ساز موفقیتهای انسان در دنیای بیرون و درون او بشمار میروند.*
در امر ریلاکس کردن بدن باید کاملا ورزیده شوید تا بتوان کنترل ذهن رابدست گرفت و شاهد جنبه های مثبت آن باشید و چنین مهارتی جز با تمرین حاصل نخواهد شد.
*با قرار گرفتن در حالت آلفا در نیمکره مغز تحولی ایجاد میکنیم که ما را به قلمرو خلاقیتها رهنمون میسازد*
*از فردا وقتی که چشمانتان را میبندید(وارد سطح آلفا میشوید که از بهترین اوقات صبح میباشد)و شروع به شمارش معکوس میکنید وقایه زیر در شما حادث میشود:

1-ریلاکس شدن بدن-2-ریلاکس شدن ذهن-3-کاهش فرکانس مغزی-4-فعال شدن نیمکره راست مغز.

سپس زمانی که خودتان را در ذهنتان فردی سالم میبینید و یا به یک سفر خیالی درون میروید وقایع زیر حادث میشود:

1-تصویری که ایجاد میکنید یک نیاز میشود.
2-ذهن شما بدن نیرو مانندتان را تغییر میدهد.
3-این تغییر در بدن نیرو مانندتان در بدن جسمانی شما آشکار میشود.
4-آنچه در ذهن دیده اید مادی و واقعی میشود.

علت تضعیف سیستم بدن:

1-احساس گناه-2-احساس فقدانی عمده-3-زندگی و اشتغال در محیطی که مورد تنفر فرد است.


متد سیلوا شامل سه جنبه مثبت است:

1-خواست مثبت-2-اعتقاد مثبت-3-انتظار مثبت

متد شفا بخش مخصوص سیلوا:

1-   ریلاکس کنید و خواست-اعتقاد و انتظارتان را جهت پیوستن به شفا تایید و تاکید کنید.
2-   دستتان را به روی سر بیمار قرار دهید.دست راست بر نیمکره چپ و دست چپ بر نیمکره راست نفس عمیقی بکشید و آن را در سینه حبس کنید.انگشتان را باز کرده و ارتعاش دهید.
3-   وقتی که احتیاج به نفس گیری مجدد پیدا کردید دستتان را از سر بیمار بردارید و به یکدیگر مالش دهید.
4-   در حالی که هر یک از دستانتان یک طرف موضع آسیب دیده بیمار قرار گرفته ارتعاشات را دوباره از سر گیرید.
5-   دوباره مانند مرحله یک دستان را بر سر بیمار قرار دهید و شرو ع به ارتعاش کنید.
6-   به جلسه خاتمه دهید.

متد سیلوا –شفا بخش استاندارد برای اختلالات مزمن و دیر پا

1-با بستن چشمها و حرکت دادن آنها به سمت پرده نمایش ذهنی شروع به شمارش معکوس کنید تا وارد سطح آلفا شوید.
2- خواست و اعتقاد و انتظارتان را در جهت به وقوع پیوستن شفا به طور کلامی در ذهنتان تایید و تاکید کنید.
3- در حالی که بیمار در حالت دراز کش با چشمان بسته منتظر میماند پاسهای جارو کننده ای را از سر فرق سر تا نوک پای او بدهید.
4- دستانتان را لحظاتی بر روی سر بیمار قرار دهید .یعنی یک دست روی پیشانی و یک دست پشت سر بیمار .بعد از آن دستان خود را در طرفین سر او بگذارید و کمی مکث کنید سپس در حالی که به سیستم ایمنی بدن بیمار فکر میکنید یک دستتان را بر روی سینه و دست دیگرتان را پشت او قرار دهید و ارتاش دهید.
5- در پایان دست را بر موضع اسیب دیده قرار دهید و ارتعاش دهید.
6-به جلسه خاتمه دهید.

پایان بخشیدن به یک عامل منفی:

هر زمانی که قصد دارید فعالیتی انجام دهید که انجام آن باعث تضادروانی در شما میشود آنرا انجام ندهید به سطح آلفا بروید و مشخص کنید که کدام قسمت آن فعالیت سوال برانگیز است.سپس تصمیم بگیرید که هرگز آنرا انجام ندهید. در پایان به جلسه خاتمه دهید.


مقابله با استرسهای روزمره:

شب که به بستر میروید و در سطح آلفا قرار میگیرید راجع به کارهای آنروزتان فکر کنید و ببینید آیا عملی غیر اخلاقی انجام داده اید یا خیر؟و یا انجام عملی منجر به احساس گناه در شما شده است؟
به خودتان ذهنا تاکیید کنید که فردا عملی انجام خواهید داد که عمل امروزتان را جبران نماید سپس بخوابید و صبح روز بعد همین تمرین را تکرار کنید و بعد از سطح آلفا خارج شوید.

کمک به بهبودی خودتان:

به سطح آلفا بروید و در خیالتان وارد بدنتان شوید و به جایی بروید که در آنجا مشکلی احساس میکنید.خیال کنید که شما مشغول برطرف کردن آن مشکل هستید بعد در خیالتان خودتان را سالم و بهبود یافته ببینید.هنگامی که از سطح آلفا خارج میشوید سلامتی خودتان را تایید و تاکید نمایید.


روش بتا یا نیمکره چپ برای رهایی از دردهای مزمن:

1-   به دردتان اشاره کنید.
2-   شکلو اندازه دردتان را با یافتن ظرفی که دردتان میتواند در آن جای گیرد تعیین کنید.
3-   رنگ درد را مشخص کنید.
4-   مزه درد را مشخص کنید.
5-   بوی درد را مشخص کنید.
6-   مراحل یک تا 5 را تا زمانی که درد ناپدید گشته ادامه دهید.

پیش برنامه ریزی برای فعالتر شدن ذهن به هنگام نیاز:

در سطح آلفا ذهنا به خود بگویید در هر زمان که انگشتانم را اینچنین (نوک انگشتان روی هم)روی هم جمع کنم برای مقابله با حوادث و بیماریها در سطح عمیقی از آگاهی قرار میگیرم.

پیش برنامه ریزی برای دسترسی سریع به آلفا در مواقع ضروری:

1-   قبل از خواب شبانه وارد آلفا شوید.
2-   در ذهنتان بگویید من در بهترین زمان ممکن جهت برنامه ریزی خودم برای مقابله با وضعیتهای اضطراری خود به خود از خواب بیدار میشوم.
3-   از همان سطح به آلفا به خواب  بروید.
4-   وقتی شب بیدار شدید به سطح آلفا بروید.
5-   نوک سه انگشت اول هر دو دستتان را بروی هم جمع کنید.
6-   ذهنا بگویید هر زمان که من با وضعیت اضطراری روبرو شوم کافی است که با خیره شدن به نقطه ای وارد سطح آلفا شوم.این عمل باعث میشود که من از ذهنم بیشترین استفاده را جهت پیگیری مشکلم به عمل آورم.
7-   دوباره از همان سطح به خواب بروید.

مقابله با خونریزیهای شدید:

1-   وارد آلفا شوید جهت این کار میتوانید از تکنیکی که در بالا اشاره شد استفاده کنید.
2-   خیال کنید که محل خونریزی شما سرد و سردتر میشود و قالب یخی در آنجاست.
3-   این عمل را تا زمان قطع خونریزی ادامه دهید و بعد به جلسه خاتمه دهید.


پایان دادن به درد و سایر احساسهای نا مطلوب:
علایمی نظیر سر درد-کسالت و افسردگی به طریق زیر قابل برطرف شدن است:

1-   وارد آلفا شوید و آنرا عمیق تر کنید.
2-   با کلماتی که در ذهن میگویید مشکلتان را مشخص کنید.
3-   براه حل مشکلتان با بیان ذهنی ((وقتی در شماره 5 چشمانم  را باز کنم دیگر در اینجا مشکلتان را عنوان کنید))نخواهم داشت و احساس من ((در اینجا راه حلتان)) تاکیید کنید.
4-   تصور کنید که مشکل شما برطرف گردیده این تصویر سازی را سه بار متوالی تکرار کنید .در تصویر دوم تصویرتان را کمی چپ بکشید و در تصویر آخر در حالی که آنرا بیشتر به چپ میکشید خودتان را کاملا سالم و رها یافته از مشکلات ببینید.
5-   به جلسه خاتمه دهید.

استفاده از نمایش ذهنی برای شفا:

به جای روش سه تصویر روش نمایش ذهنی نیز وجود دارد :

1-   وارد آلفا شوید.
2-   در خیال وارد بدنتان شوید و به عضو دردناک بروید.
3-   در خیالتان فیلمی در زمینه اختلالات بسازید به صورتی که پایان فیلم با سلامتی توام باشد.
4-   جلسه را خاتمه دهید.(سه مرتبه در روز)


مراحل اساسی انتقال پیام ذهنی به اشخاص دیگر*:

1-   وارد آلفا شوید و تصویر شخص مورد نظر را در پیش روی خود به تصویر درآورید.
2-   به صورت ذهنی جو موجود بین خودتان را با بخشش دو طرفه عادی کنید.
3-   در ذهنتان به یک گفتگوی صمیمی با آن فرد بپردازید.سعی کنید در این گفتگو مشکل او را مشخص کنید و راه حلی ارایه دهید که هم به نفع آن فرد و هم به نفع شماست و یا سایر افراد.
4-   به جلسه خاتمه دهید.

نحوه کمک به دیگر افراد برای ترک یک عادت ناپسند:

1-   وارد سطح الفا شوید و تصویر فرد مورد نظر را تجسم نمایید.
2-   به صورت ذهنی درباره عادت و مضرات عادت با فرد صحبت نمایید.
3-   درباره منافعی که از ترک عادت عاید فرد میشود نیز صحبت نمایید.
4-   به جلسه خاتمه دهید.

نحوه رهایی از افکار مخرب:

1-   در سطح آلفا افکار مخربتان را مشخص کنید
2-   ذهنا تاکیید کنید که شما دیگر این افکار را نمیخواهید و در آینده نیز چنین افکاری را در سر نخواهید پروراند.
3-   به جلسه خاتمه دهید.

نحوه پایان بخشیدن به سایر عادات ناپسند:

1-   هر زمان که احساس ناخوشایندی به شما دست داد فورا لبخند بزنید.
2-   به مدت نیم دقیقه مکررا با مجموعه انگشتان بر روی غده تیموس ضربه وارد کنید.

*متد سیلوا جهت تعیین هدف در زندگی*

1- وارد آلفا شوید.
2-تصویر خودتان را مجسم کنید.
3- از خودتان بپرسید:هدف تو در زندگی چیست؟
4- درباره آن به تفکر بنشینید.
5- به جلسه خاتمه دهید.
6- به بررسی ایده جدید ذهن خود بپردازید.
7- از پروردگار کمک خواسته و شروع کنید.


مطالب مشابه :


خلاصه کتاب دستان شفا بخش

خلاصه کتاب دستان شفابخش اثر خوزه سیلوا: *آلفا سطحی از امواج مغزی است که فرکانس آن نصف فرکانس
متد سیلوا ( تمرکز ذهن )

برگرفته از کتاب دستان شفابخش اثر خوزه سیلوا: *آلفا سطحی از امواج مغزی است که فرکانس آن نصف
سطح آلفا واثرات شگرف آن در زندگی

و تاثیرگذاری از راه دور، دستان شفابخش و خوزه سیلوا به این نتیجه رسیده است كه جهان
منابع پیشنهادی انرژی درمانی

هاله درمانی با دستان شفابخش هاله درمانی با دستهای شفابخش. دستان شفابخش. خوزه سیلوا.
قرار گرفتن در سطح آلفا به روش خوزه سیلوا

قرار گرفتن در سطح آلفا به روش خوزه سیلوا. منبع:خلاصه ای از کتاب دستان شفابخش (خوزه سیلوا)
دستان شفا بخش

دستان شفابخش اثر خوزه درذیل روش ریلکسیشن آورده شده است خلاصه ای از روشهای سیلوا
معرفی کتاب(دستان شفابخش )

نام کتاب امروز دستان شفابخش است كه خوزه سيلوا و دكتر رابرت استون آن را دريك
دستان شفا بخش

در این کتاب جالب و سنت شکن خوزه سیلوا آنچه را که از سال 1944 تا کنون طی دستان, شفابخش, خوزه,
متد سیلوا

متد سیلوا خوزه سیلوا به این نتیجه رسیده است مطالعه کنید کتاب دستان شفابخش
متد سیلوا چیست؟

خوزه سیلوا به که ما به شما توصیه می‌کنیم که از این نویسنده مطالعه کنید کتاب دستان شفابخش
برچسب :