طلسم و دعا جهت جلب محبت دیگران (فوق العاده مجرب )

برای جلب محبت:

هر گاه بخواهی کسی را تسخیر کنی وضو بگیرو دو رکعت نماز به جای بیاور ودر هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه این ایه را بخوانید
عَسَی اللهَ اَن یَجعَلَ بَینَکُم وَبَینَ الَذینَ عادَیتُم مِنهُم مَوَدَّةً واللهُ غَفورٌ رَحیم

وپس از سلام نماز نیز این ایه را هفت مرتبه بخوانید

‹‹اَللهُمَ لَِیِِّن لی قلب فلان بن فلان کَما لَیِّنتَ الحَدیدَ لِداوود وسَخِّرهُ لی کََما سَخَّرتَ ریحَ لِسُلَیمان››

این نماز را تا یک هفته بخوانید حتی در بعضی مواقع با یکبارخواندن هم نتیجه داره بستگی به حالات روحی شخص داره
( اگر طرف زن هست به جای بن بخوانید بنت )

منبع :http://doamojarab.blogfa.com/category/19


مطالب مشابه :


دعا برای جلب محبت

سماموس - دعا برای جلب محبت - در مورد مسائل اعتقادی ، اجتماعی، سیاسی و ادبی.
دعا برای جلب محبت دیگران

«لو لا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المومنین». «اگر دل او را به وسیله ایمان و امید محکم نکرده بودیم، تا در زمره اهل ایمان در آید.» (سوره قصص، ایه 10). برای جلب محبت : اگر خواهی محبت شخصی را به خود مشغول داری یا از او نفعی به تو رسد این عمل را که مجرب.
پاسخ به مسائل شما# دعای جلب محبت

احکام دختر و پسر - پاسخ به مسائل شما# دعای جلب محبت - شبهه ای داری ؟ مسئله شرعی داری ؟ خب ! بنویس ، می پرسم و جواب می دم ... - j-shobhah - احکام دختر و پسر.
طلسم و دعا جهت جلب محبت دیگران (فوق العاده مجرب )

طلسم و دعا جهت جلب محبت دیگران (فوق العاده مجرب ). برای جلب محبت: هر گاه بخواهی کسی را تسخیر کنی وضو بگیرو دو رکعت نماز به جای بیاور ودر هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه این ایه را بخوانید عَسَی اللهَ اَن یَجعَلَ بَینَکُم وَبَینَ الَذینَ عادَیتُم مِنهُم مَوَدَّةً ...
دعای محبت -رفع بد بیاری و بدشانس- زبان بند

برای جلب محبت دیگران آیة الکرسی را بخواند و بین دو عین ( یشفیع - عنده ) محبت آن شخص مورد نظر را قصد کند شکی نیست که محبتش بوجود خواهد آمد این عمل تجربه شده است. دعا براي جا كردن خود در دل ديگران. - -برای جلب محبت بر شیرینی مانند قند ویا ...
برچسب :