مرخصی زایمان

 • آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

  به نام خدا آيين‌نامه‌ مرخصي‌ها موضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن   فصل يكم – مرخصي استحقاقي: ماده 1 - مرخصي استحقاقي كارمند از نخستين ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق مي‌گيرد و طبق مقررات اين آيين‌نامه قابل استفاده مي‌باشد. ماده 2 – مرخصي كمتر از يك روز جزو مرخصي استحقاقي منظور مي‌شود و حداكثر مدت مرخصي اين ماده از (15) روز كمتر در يك سال تقويمي تجاوز نخواهد كرد. ماده 3 – كارگزيني‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5)  قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در فروردين ماه هر سال جدول اسامي كارمندان واحدهاي سازماني كه شامل مدت مرخصي استحقاقي هر يك از آنان باشد را تنظيم كنند و براي رؤساي ادارات مربوط بفرستند. ماده 4 – مدير هر واحد سازماني بدون در نظر گرفتن موقعيت و عنوان آن واحد اختيار تصميم درباره مرخصي‌هاي كارمندان حوزه مديريت خود را از طرف وزير و يا رييس مؤسسه دولتي و رؤساي دستگاه‌ها و سازمان‌هايي اجرايي دارا باشد. ماده 5 – استفاده از مرخصي استحقاقي با تقاضاي كتبي و موافقت كتبي مدير واحد مربوط و در غياب او معاون و يا جانشين وي است. هر كارمند موظف است در طول سال مرخصي استحقاقي سالانه خود را درخواست نمايند مدير يا معاون واحد مربوط نيز موظفند ترتيبي فراهم نمايند تا امكان استفاده كارمندان از مرخصي سالانه به ميزان استحقاق فراهم گردد و با درخواست ايشان در اين زمينه با در نظر گرفتن زمان مناسب، موافقت نمايند. ماده 6 – هر گاه مدير واحد  بنا به مصالح اداري با تقاضاي مرخصي كارمند از حيث مدت و زمان استفاده موافقت نكند، دادن مرخصي با توافق كارمند به وقت ديگري موكول مي‌گردد با اين حال در صورتي كه كارمند  نتواند از مرخصي سالانه خود استفاده نمايد فقط (15) روز آن قابل ذخيره مي‌باشد. ماده 7– حداكثر مدتي كه كارمند در يك سال تقويمي مي‌تواند از مرخصي استحقاقي همان سال و مرخصي استحقاقي ذخيره شده استفاده نمايد از چهار ماه تجاوز نخواهد كرد . ماده 8– كارمندي كه در حال مرخصي استحقاقي است مي‌تواند تقاضا كند مرخصي او تمديد شود در اين صورت تاريخ آغاز مرخصي اخير بلافاصله بعد از پايان مرخصي قبلي خواهد بود. تبصره -  در صورتي كه تصميم مدير واحد در مورد تمديد مرخصي به كارمند اعلام  نشده باشد كارمند مكلف است در پايان مدت مرخصي در پست خود حاضر شود. ماده 9– حفظ پست سازماني كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي است الزامي مي‌باشد و در اين مدت مدير واحد وظايف او را به كارمند يا كارمندان ديگر محول مي‌كنند. ماده 10– با كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي بيمار شود مطابق مقررات فصل دوم (مرخصي ... • انواع مرخصی های کارکنان دولت و آموزش وپرورش

  انواع مرخصی های کارکنان دولت: الف-مرخصی زایمان 1 . مرخصی زایمان بر اساس شیوه نامه 21/50248/710 – 6/8/86 اداره کل امور اداری وزارت متبوع، معذوریت زایمان فرزندتا دو قلو 6 ماه و سه قلو و بالاتر بر اساس ماده 26 آیین نامه مرخصی ها یکسال و برای فرزند چهارم دو ماه  می باشد . زمان شیر دهی از زایمان اول تا زایمان سوم روزانه یک ساعت و برای دو قلو و بیشتر دو ساعت تا 24ماهگی ، ضمناً مجوز های مذکور شامل زایمان چهارم نمی باشد. 2. براساس شیوه نامه 21/44478/710 – 29/7/87 اداره کل امور اداری وزارت متبوع، اعطای مرخصی معذوریت به مستخدمین زن که نوزادی را به عنوان فرزند خواندگی قبول می نمایند در آیین نامه مرخصی ها پیش بینی نگردیده است. 3.به استناد ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال1375هیأت وزیران ، مادران مشمول این آئین نامه می توانند طی ساعات مقرر کار روزانه ، حداکثر از یک ساعت مرخصی ساعتی استفاده کنند.مادران یاد شده می توانند بر حسب نیاز کودک،مرخصی یاد شده را حداکثر در سه نوبت استفاده کنند.مدت مرخصی ساعتی برای مادران دارای فرزند دوقلو و بالاتر به میزان دو ساعت می باشد . 4.به استناد ماده 26 آئین نامه مرخصی ها،به بانوانی که نوزاد آنها بعد از زایمان فوت نماید تنها از مرخصی زایمان که مدت آن سه ماه بوده بهره مند خواهند شد . 5.در خصوص مرخصی زایمان بانوان مستخدم حق التدریس بر اساس قوانین و مقررات بیمه تأمین اجتماعی رفتار خواهد شد . 6. مرخصی قبل از زایمان در صورت تایید شورای پزشکی تحت عنوان مرخصی استعلاجی، مازاد بر مرخصی زایمان بوده و در صورتیکه رای شورای پزشکی مبنی بر استعلاجی نباشد مدت مذکور از مرخصی زایمان کسر خواهد شد . ب-مرخصی بدون حقوق 1.       به استناد تبصره ماده 32 آیین نامه مرخصی ها ، اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی  در صورت موافقت اداره مربوطه حداکثرتا 2 ماه متوالی با رعایت سایر مقررات امکان پذیر خواهد بود. 2.       به استناد بند 1 دستور العمل وحدت رویه 13974-7/3/63 این اداره کل برای جلوگیری از هر گونه خلل احتمالی در امور آموزشی وپرورشی مدارس ، مدت مرخصی بدون حقوق برای کارکنان کادر آموزشی از اول مهر لغایت پایان شهریور ماه سال بعد خواهد بود و موافقت آن منوط به ارائه دلایل و مستندات کافی می باشد . بدیهی است  مرخصی های تا دو ماه  بدون حقوق خارج از شمول این بند خواهد بود. 3.       به استناد تبصره 4 ماده 49 از فصل سوم آیین نامه مرخصی ها مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته های مورد نیاز وزارتخانه یا مؤسسه مربوط، مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود، ...

 • قوانين استفاده از مرخصي زايمان

  قوانین استفاده از مرخصی زایمان    بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تاسه فرزند تا  6 ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط داده می شود . معذوریت وضع حمل جزو مرخصی استعلاجی محسوب می شود و تشخیص تاریخ شروع آن بر عهده پزشک معالج می باشد .    بانواني كه در طول بارداري با تائيد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده مي كنند از مرخصي زايمان بهره مند خواهند بود و مدت مرخصي استعلاجي از مرخصي زايمان آنان كسر نخواهد شد .   مدت استفاده از مرخصي استعلاجي و زايمان براي بانوان مشمول قانون خدمت نيمه وقت مانند همكاران رسمي شاغل تمام وقت خواهد بود .    پست سازماني بانوان پس از پايان مرخصي استعلاجي زايمان و در حين شيردهي محفوظ مي باشد. قوانین تأیید مرخصی استعلاجی :     کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج مستخدم را برای اظهار نظر نزد پزشک معتمد وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع ارسال دارد و درصورتیکه مفاد گواهی مورد تایید قرار گیرد حکم مرخصی استعلاجی را صادر نماید .     تبصره 1 : در صورتیکه دستگاه ذیربط پزشک معتمد در اختیار نداشته باشد سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استان مکلف به همکاری و معرفی پزشک معتمد از میان پزشکان سازمان خواهند بود .   تبصره 2 : اگر مستخدم به نظر دستگاه ذیربط معترض باشد موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود و نظر این کمیسیون قطعی خواهد بود .   کمیسون پزشکی حداقل مرکب از 3 نفر پزشک خواهد بود که بنا بر درخواست دستگاه متبوع مستخدم و با توجه به نوع بیماری توسط سازمانهای منطقه ای بهداشت , درمان وآموزش پزشکیتعیین خواهد شد . سازمانهای مذکور مکلفند در اسرع وقت کمیسیون را تشکیل و نتیجه را به دستگاه ذیربط اعلام نمایند .    تشخیص ابتلا مستخدم به بیماری صعب العلاج و تعیین مدت معذوریت وی به عهده کمیسیون پزشکی است . حداکثر مدت این معذوریت در هر نوبت 6 ماه است و قابل تمدید خواهد بود.    گواهي پزشك معالج عمومي تاحداكثر2 روز پزشك متخصص تاحداكثر5 روز مشروط به اينكه درطول يكسال از 8 روز تجاوزنكندبدون تائيدپزشك معتمدقابل قبول است. درغيراينصورت گواهي استعلاجي مجازحداكثر تا يكماه درطول سال با تائيد پزشك معتمدتوسط واحداموراداري قابل پذيرش است.     گواهي مرخصي استعلاجي تاسقف چهارماه درسال منوط به تائيدكميسيون پزشكي خواهدبود.   گواهي مرخصي استعلاجي بيش از چهارماه تا يكسال به دليل بيماري صعب العلاج به تشخيص كميسيون پزشكي مربوطه قابل اقدام بوده وبيش از آن پس اعلام نظركميسيون پزشكي ذيربط بايدبه تائيد كميسيون پزشكي وزارت برسد.    تشخيص ازكارافتادگي كلي صرفاً به عهده كميسيون پزشكي وزارت مي باشد.    ...

 • مقررات مرخصي :

  مقررات مرخصي :مستخدم رسمي و پيماني دولت از نخستين ماه خدمت به میزان ماهانه 5/2 روز به نسبت مدت خدمت، استحقاق مرخصي دارد. طبق قانون خدمات كشوري كليه كاركنان رسمی و پیمانی مجاز به ذخیره مرخصی خود تا سقف 15 روز می باشند.ماده 34- در احتساب مرخصی، روز، ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشوری است و در مرخصی روزانه ماه سی روز حساب می شود. مرخصی های کمتر از یک روز با توجه به ساعات کار روزانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی جزو مرخصي استحقاقي مربوطه محاسبه خواهد شد.آئین نامه مرخصي استحقاقي:مستخدم مي تواند با درخواست كتبي و موافقت رئيس يا معاون اداره از مرخصي استحقاقي ساليانه استفاده نمايد.طبق ماده 1، پرسنل رسمی و پیمانی از نخستین ماه خدمت، از مرخصی استحقاقی بهره مند بوده و بر اساس مقررات این آئین نامه می توانند به صورت کلی و جزیی از مرخصی خود استفاده نمایند.تبصره- افرادی که طبق ماده 67 قانون استخدام کشوری مجدداً استخدام می شوند می توانند از مرخصی استحقاقی ذخیره شده قبلی خود طبق مقررات این آئین نامه استفاده نمایند.ماده 6-  استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت رئیس واحد مربوطه و در غیاب او معاون وی می باشد. هر کارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و رئیس یا معاون واحد مربوطه نیز موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی سالیانه «به میزان استحقاق» فراهم گردد و با درخواست ایشان در این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب، موافقت نماید.ماده 10- حداکثر مدتی که مستخدم در یکسال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده نماید جمعاً از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد. چنین مستخدمی هر گاه بخواهد از باقیمانده مرخصی ذخیره شده خود نیز استفاده نماید باید حداقل یکسال تمام خدمت کرده باشد. ماده 13 - مستخدم دولت در صورت ذخيره مرخصي مي تواند در هنگام بازنشستگي از مرخصي هاي ذخيره شده خود استفاده نمايد ضمناً حفظ پست سازماني در مدت فوق الزامي نيست هم چنین تعطيلي بين دو مرخصي استحقاقي بر اساس قانون خدمات كشوري بعنوان مرخصی محاسبه نمي گردد. مرخصي استحقاقي پرسنل مشمول قرارداد كار مشخص، تبصره 3 ماده 2 و تبصره 4 ماده 2 قابل ذخيره نبوده و اين پرسنل مي بايست باهماهنگي و موافقت واحد خدمتي از مرخصی استحقاقي ساليانه خود استفاده نمايند. در صورت استخدام پرسنل فوق بصورت پيماني،‌امكان انتقال مرخصي استحقاقي مربوطه در طول اشتغال بصورت قراردادي (غيررسمي). مقدور نبوده و قابل ذخيره شدن نمي باشد. مستخدم موظف است به طریق مقتضی قبل از درخواست مرخصی از ...

 • طرحی در دست برسی :مرخصی زایمان برای مردان

  طرحی در دست برسی :مرخصی زایمان برای مردان با وجود اینکه اجرای چنین مصوبه‌ای هنوز هم که هنوز است مخالفان خودش را دارد و به نظر آنها از لحاظ اقتصادی، چندان به صرفه به نظر نمی‌رسد، یکی از اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد داده است که برای برای مردانی که زنانشان زایمان می‌کنند تا یک‌ماه مرخصی در نظر گرفته شود. کد خبر: 11355 تاریخ درج:  26 /مهر /1389 پنج سال پیش وقتی دولت نهم با ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تصمیم گرفت که اصلاح یکی از مواد قانون ترویج تغذیه با شیر مادر وحمایت از مادران در دوران شیردهی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق زنان نسبت به آن اعتراض کردند و آن را مغایر با حقوق زنان و تلاشی برای خانه‌نشین کردن آنها دانستند. براساس ماده‌ واحده این لایحه که در مجلس با وجود تمام اعتراضها تصوب شد، مرخصی زایمان تا سه‌فرزند برای مادران شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی که فرزند خود را شیر می‌دهند از چهار ماه به شش ماه افزایش پیدا کرد. همچنین مادران شیرده بعد از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌توانند حداکثر تا ‪ ۲۴ماهگی کودک، روزانه یک ساعت از مرخصی بدون کسر از مرخصی استحقاقی استفاده کنند. این زمان در قانون مصوب ‪  ماهگی کودک در نظر گرفته شده بود. طبق این قانون بعد از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می شود. حقوق روزهای مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد. در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری او، بدون کسر حق السعی، کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع می‌کند.  در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان 2 سالگی کودک بعد از هر 3 ساعت، نیم ساعت مرخصی بدهد، این فرصت جزو ساعت های کار آن ها محسوب می‌شود. هم چنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل مهدکودک) را ایجاد کند. آیین نامه اجرایی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و بعد از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. مرخصی زایمان برای مردان اما حالا و با وجود اینکه اجرای چنین مصوبه‌ای هنوز هم که هنوز است مخالفان خودش را دارد و به نظر آنها از لحاظ اقتصادی، چندان به صرفه به نظر نمی‌رسد، یکی از اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد داده است که ...

 • مرخصی زایمان برای مردها... آخرین مصوبه وزارت بهداشت انگلیس

     جالبه...در حالی که توی ایران بسیاری از افراد و به ویژه مردها با مرخصی زایمان برای خانم های شاغل مخالف هستند و می گن: زنو چه به کار کردن...اینا زنا رو پر رو کردن... یعنی چه که کارمند جماعت یهو چهار ماه کارشو ول کنه بره مرخصی ووووو... دولت تونی بلر نخست وزیر انگلیس برای مردها هم مرخصی بچه دارشدن تعیین کرده و خوبه بدونید که به گزارش روزنامه انگلیسی دیلی میل مدت این مرخصی "زایمان" مردها از سوی دولت انگلیس شش ماه تعیین شده است. روزنامه دیلی میل که تیتر اول روز دوشنبه خودشو به این موضوع اختصاص داده، نوشت: وزارت بهداشت انگلیس مرخصی برای مردهایی که بچه دار می شوند را به مدت شش ماه تعیین کرد زیرا این مدت حضور مردان "تازه پدر شده" در کنار همسر "تازه زا" (اینم از اون واژه های عامیانه جالبه. تازه زا یه صفته که با رعایت تمام قوانین صفت ساز فارسی ساخته شده ولی متاسفانه ما فکر می کنیم این واژه رو فقط باید زنان عامیانه به کار ببرند)  و نوزادشان چنان بر روحیه هر سه تاثیرگذار و مفید خواهد بود که می تواند بسیاری از ناهنجاری های روحی را که ممکن است در آینده برای آنها ایجاد شود، از بین ببرد.البته بسیاری از شرکت های خصوصی انگلیس به ویژه شرکت های کوچک نسبت به این قانون جدید اعتراض کرده اند.  ... آقامون می گه خداکنه این قانون توی ایران هم تصویب بشه... در این صورت ما قول می دیم قوانینو رعایت کنیم.

 • مرخصی زایمان برای آقایان

  مرخصی زایمان برای آقایان

  سلام پدر شدن و مادر شدن با تمام شیرینی‌هایی که به همراه دارد دردسرها و نگرانی‌هایی را نیز برای زن و شوهر به همراه دارد این نگرانی‌ها در خانواده‌های نو بنیان بیشتر دیده می‌شود.شبکه ایران: در نگاه برخی افراد به خانواده تمام مسئولیت بزرگ کردن فرزند بر عهده مادر گذاشته شده است، البته تمام تغییراتی که در زندگی‌های جدید هم بوجود آمده است هنوز از این نگاه خاص نکاسته است.وقتی برای یک زن دورانی به عنوان مرخصی زایمان در نظر گرفته می‌شود، با این کار تمام بار مسئولیت نگهداری نوزاد تازه بدنیا آمده بر عهده او سپرده می‌شود و تا حد بسیاری از نقش پدری مردان در خانواده می‌کاهد.اما باید به خاطر داشت که شرایط زنان پس از زایمان به گونه‌ای است که نیاز به حضور و همراهی بیشتر همسرانشان را می‌طلبد.شاید شنیدن این موضوع که باید برای مردان هم ایامی را به عنوان مرخصی زایمان در نظر گرفت برای بسیاری از افرادی که نگاهی خاص به خانواده و زندگی مشترک دارند قدری دور از ذهن باشد.اما امروز یکی از بانوان شورای شهر از بررسی پیشنهاد «مرخصی دو هفته‌ای آقایان همزمان با زایمان همسرانشان» در جلسه مشترک مجمع بانوان شوراهای کلان شهرها و نیز در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد.معصومه آباد توضیح داد: با توجه به شرایط زنان پس از زایمان و ضرورت همراهی همسرانشان در روزهای پس از زایمان، پیشنهاد مرخصی یک ماهه به مردان مطرح شد، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کردند که این مدت مرخصی برای کارفرمایان دارای بار مالی قابل توجهی است.به گفته وی، در حال حاضر مرخصی دو هفته‌ای برای آقایان در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم با توجه به شرایط و محدودیت‌های زنان برای زایمان، با این مرخصی برای همسران آنها موافقت شود.جالب است که بدانید در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا برای مردان نیز مرخصی زایمان در نظر می‌گیرند