قوانين استفاده از مرخصي زايمان

 • قوانین استفاده از مرخصی زایمان
 •    بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تاسه فرزند تا  6 ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط داده می شود . معذوریت وضع حمل جزو مرخصی استعلاجی محسوب می شود و تشخیص تاریخ شروع آن بر عهده پزشک معالج می باشد .
 •    بانواني كه در طول بارداري با تائيد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده مي كنند از مرخصي زايمان بهره مند خواهند بود و مدت مرخصي استعلاجي از مرخصي زايمان آنان كسر نخواهد شد .
 •   مدت استفاده از مرخصي استعلاجي و زايمان براي بانوان مشمول قانون خدمت نيمه وقت مانند همكاران رسمي شاغل تمام وقت خواهد بود .
 •    پست سازماني بانوان پس از پايان مرخصي استعلاجي زايمان و در حين شيردهي محفوظ مي باشد.
 • قوانین تأیید مرخصی استعلاجی :
 •     کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج مستخدم را برای اظهار نظر نزد پزشک معتمد وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع ارسال دارد و درصورتیکه مفاد گواهی مورد تایید قرار گیرد حکم مرخصی استعلاجی را صادر نماید .
 •     تبصره 1 : در صورتیکه دستگاه ذیربط پزشک معتمد در اختیار نداشته باشد سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استان مکلف به همکاری و معرفی پزشک معتمد از میان پزشکان سازمان خواهند بود .
 •   تبصره 2 : اگر مستخدم به نظر دستگاه ذیربط معترض باشد موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود و نظر این کمیسیون قطعی خواهد بود .
 •   کمیسون پزشکی حداقل مرکب از 3 نفر پزشک خواهد بود که بنا بر درخواست دستگاه متبوع مستخدم و با توجه به نوع بیماری توسط سازمانهای منطقه ای بهداشت , درمان وآموزش پزشکیتعیین خواهد شد . سازمانهای مذکور مکلفند در اسرع وقت کمیسیون را تشکیل و نتیجه را به دستگاه ذیربط اعلام نمایند .
 •    تشخیص ابتلا مستخدم به بیماری صعب العلاج و تعیین مدت معذوریت وی به عهده کمیسیون پزشکی است . حداکثر مدت این معذوریت در هر نوبت 6 ماه است و قابل تمدید خواهد بود.
 •    گواهي پزشك معالج عمومي تاحداكثر2 روز پزشك متخصص تاحداكثر5 روز مشروط به اينكه درطول يكسال از 8 روز تجاوزنكندبدون تائيدپزشك معتمدقابل قبول است. درغيراينصورت گواهي استعلاجي مجازحداكثر تا يكماه درطول سال با تائيد پزشك معتمدتوسط واحداموراداري قابل پذيرش است.
 •     گواهي مرخصي استعلاجي تاسقف چهارماه درسال منوط به تائيدكميسيون پزشكي خواهدبود.
 •   گواهي مرخصي استعلاجي بيش از چهارماه تا يكسال به دليل بيماري صعب العلاج به تشخيص كميسيون پزشكي مربوطه قابل اقدام بوده وبيش از آن پس اعلام نظركميسيون پزشكي ذيربط بايدبه تائيد كميسيون پزشكي وزارت برسد.
 •    تشخيص ازكارافتادگي كلي صرفاً به عهده كميسيون پزشكي وزارت مي باشد.
 •    به همكار رسمي كه ازمرخصي استعلاجي استفاده نمايد تا چهار ماه و در صورتي كه به علت ابتلاء به بيماري صعب العلاج يا زايمان فرزندان چند قلو ، مرخصي استعلاجي وي بيش از چهار ماه باشد حداكثر تا يكسال حقوق و فوق العاده هاي مربوط و در مورد بيماري هاي صعب العلاج غير ناشي از كار درمدت زايد بر يكسال تا هنگامي كه بهبودي كامل نيافته و يا ازكارافتاده كلي شناخته نشود ، حقوق و مزاياي مربوط درصورتي كه وي داراي همسر و يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل باشد به ميزان سه چهارم و درغيراين صورت معادل دو سوم آخرين حقوق و فوق العاده پرداخت مي شود.
 •     در ايام مرخصي استعلاجي به همكار رسمي كه بيماري وي به تائيد كميسيون پزشكي مربوط ناشي از كار تشخيص داده تا زمان بهبودي يا ازكارافتادگي كلي حقوق و فوق العاده هاي زمان اشتغال پرداخت شده و ليست سازماني مناسب براي اين قبيل از همكاران درپايان مرخصي تخصيص داده مي شود.
 •     عدم استفاده از مرخصي استعلاجي ، هيچ گونه حقي را براي همكار رسمي ايجاد نمي كند.
 •    حقوق و فوق العاده هاي همكار رسمي كه در خارج از كشور به حالت اشتغال يا ماموريت خدمت مي كنند در مدت مرخصي استعلاجي تا دو ماه به ارز و در مدت زايد بر آن به ريال پرداخت خواهد شد .
 •      گواهي مرخصي استعلاجي صادره در مورد بيماريهاي همكار رسمي خارج از كشور بايد از حيث صحت صدور به تصديق سفارتخانه يا كنسولگري ايران در محل برسد .

 

 


مطالب مشابه :


آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

مدیریت منابع انسانی - آيين‌نامه‌ مرخصي مرخصی آموزش
انواع مرخصی های کارکنان دولت و آموزش وپرورش

انواع مرخصی های کارکنان دولت: الف-مرخصی زایمان. 1 . مرخصی زایمان بر اساس شیوه نامه 21/50248/710 – 6/8
قوانين استفاده از مرخصي زايمان

قوانین استفاده از مرخصی زایمان بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تاسه فرزند تا 6 ماه مرخصی
مقررات مرخصي :

مرخصی های کمتر از یک روز با توجه به ساعات کار روزانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی جزو مرخصي
طرحی در دست برسی :مرخصی زایمان برای مردان

وامرهم شورا بینهم - طرحی در دست برسی :مرخصی زایمان برای مردان - کمیته رفاهی شورای صنفی
مرخصی زایمان برای مردها... آخرین مصوبه وزارت بهداشت انگلیس

چیزهای دیگر - مرخصی زایمان برای مردها آخرین مصوبه وزارت بهداشت انگلیس - همه چیز از دنیایی
مرخصی زایمان برای آقایان

نظم ونثر - "بشارت بده بر بندگانی که همه سخنها را می شنوند واز بهترین آنها پیروی می کنند(سوره
برچسب :