لباس کفشدوزک

کلیه آیتمهای تزیینی و وسایل پذیرایی با نام کودک دلبندتان و رنگ دلخواه شماچاپ میشود 


67126186370377592299.jpg
کد لباس: L1  31491290468164961124.jpg

مدل لباس: بالرین (آستین دار) 
سایز: ۱ تا ۹سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی و تور 
 قیمت: ۱۱۵۰۰۰ تومان
بدون بال   

قیمت بال بدون فنرمدل پروانه ای ۲۰۰۰۰ تومان80884141884256039047.jpg51775426709279827884.jpg

قیمت بال ابری مدل دوکی برجسته ۱۵۰۰۰ تومان

 

 

 


74636768434325493441.jpg61522514964827196326.jpg

  
کد لباس: L2  

مدل لباس: بالرین بدون آستین با آستر دوزی  

سایز لباس: ۱ تا ۹سال 68632050944799495910.jpg

قیمت: ۱۱۵۰۰۰ تومان

نوع پارچه: تافته یا ساتن آمریکایی و تور    

کد لباس: L3 17637361614571075384.jpg20785201963530699556.jpg22126202879987993634.jpg

مدل لباس: پیراهن قارچی با آستر دوزی  

سایز لباس: 1 تا 4 سال  

نوع پارچه: ابردوزی شده

رنگ: قرمز با خالهای مشکی - مشکی با خالهای قرمز 

قیمت: ۱۰۰۰۰۰لباس  - بال ۱۵۰۰۰
 

30240266992712227368.jpg60406459867418965352.jpg

 کد لباس: L4  

مدل لباس: پیراهن فون
بندی 

سایز لباس: ۲ تا ۹ سال  

نوع پارچه: ساتن کش  

قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان -پیراهن فون آستین حلقه ای ۷۰۰۰۰


 


کد لباس: L5  25935224989868300664.jpg47558293511116215396.jpg60526312272503412801.jpg

مدل لباس: سرهمی دخترانه و پسرانه با آستر دوزی  

سایز لباس: ۱ تا ۳ سال  

نوع پارچه:  تافته یا ابردوزی شده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ابر قیمت: لباس ۱۰۵۰۰۰ تومان - بال ۱۵۰۰۰تومان

 

کدلباس:  89519041619617968191.jpgL5-1

مدل لباس: سرهمی آستین بلندبدون بال و کلاه
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
نوع : مخمل یا ابر دوزی شده
قیمت: لباس ۱۱۵۰۰۰تومان -بال-15000-کلاه-15000
 


27892246558097212583.jpg

کد لباس: L6
مدل لباس: شنل وکلاه شاخک دار
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا مخمل
قیمت: ۸۵۰۰۰ تومان ساتن آمریکایی- مخمل ۷۵۰۰۰ 

  
کد لباس: L7   80004408732468859808.jpg

مدل لباس: پیراهن با آستر دوزی بدون بال
سایز لباس: ۲ تا ۸ سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا تافته و تور
قیمت: ۱۱۰۰۰۰ تومان

  


64732361289167484370.jpg

کد لباس:  L8 

مدل لباس: پیراهن با آستر دوزی
سایز لباس: 2 تا 8 سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا تافته -توریا حریر کریستال
قیمت: تافته ۱۲۰۰۰۰ تومان

 


کد لباس: L8-1 85987350580631846748.jpg

مدل لباس: پیراهن با آستر دوزی15747187897621208549.jpg
سایز لباس: 2 تا ۶ سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا تافته و تور
قیمت: 115000 تومان

 

 


 08702132236336975090.jpg

کد لباس:  LA8-2

مدل لباس: پیراهن با آستر دوزی
سایز لباس: 2 تا 6 سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا تافته
قیمت: 110000تومان 
  

 


 24575169843180881381.jpg

کد لباس:  LA8-3

مدل لباس: پیراهن با آستر دوزی
سایز لباس: 2 تا 8 سال
نوع پارچه: ساتن آمریکایی یا تافته -توریا حریر کریستال
قیمت: تافته 125000تومان


57097867789629473252.jpg57817065042499657748.jpg

کد لباس: L9  

مدل لباس: سارافون پسرانه بدون آستین با آستر دوزی
سایز لباس: ۳ تا ۵ سال
نوع پارچه: ابردوزی شده
قیمت: ۷۵۰۰۰ تومان

 

 


96291256827790884306.jpg
کد لباس: L10

مدل لباس: سرهمی پسرانه ساده بدون آستر دوزی پاچه کوتاه
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
نوع پارچه: مخمل خالدار
قیمت: ۶۵۰۰۰ تومان


کد لباس: L11  71045587703769377623.jpg

مدل لباس: دامن کفشدوزکی مدل۱
سایز لباس: ۱ تا ۹ سال
قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان   

 

 

مدل لباس: دامن کفشدوزکی مدل2 34614098227704837038.jpg

سایز لباس: 1 تا 9 سال 

قیمت: 50000 تومان

 


91831524785203283840.jpgمدل لباس: دامن توتوی کفشدوزکی
سایز لباس: ۱ تا ۴ سال
نوع پارچه: تور مژگان
قیمت: ۵۵۰۰۰ تو


کد لباس: L12-1 61170307598728919803.jpg

مدل لباس: دامن کفشدوزکی
سایز لباس: ۱ تا  ۹ سال
قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان


کد: L68249417696423512951.jpgA1  

مدل: تاج مدل1 

قیمت: 15000 تومان 

 

کد: 83613479038045305326.pngLA1-1

مدل: تاج مدل 2 

قیمت: 15000 تومان

 

20798551738437366118.jpg

کد: LA1-2
مدل: تاج پارچه ای دخترانه مدل ۳

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان  
 

 


کد: LA1-387863536962197735643.jpg
مدل لباس: روسری فانتزی

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

کد: LA1-467298649312021884486.jpg
مدل لباس: کلاه نیم دایره ابردوزی 

قیمت: 15000 تومان 

 


 کد: LA1-598693094043254378372.jpg
مدل لباس: کلاه کاپشنی شاخکدار

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان  

کد: 53042054340476291245.jpgLA1-6

مدل : هدبند شاخکدار پسرانه
نوع پارچه: ابری
سایز: ۱ تا بزرگسال
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومانکد: LA2  

مدل: پاپوش ساده  42119441680422330944.jpg

سایز: ۱ تا ۵ سال

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
مدل: شاخک پارچه ای با کش قابل تنظیم در دومدل ساده و خالدار
قیمت: هرکدام ۱۰۰۰۰ تومان

 


44139789577246457135.jpgکد: LA3

مدل : پاپوش مخمل خالدار
سایز: ۱ تا ۵ سال
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

 


کد: 74610542469244931306.jpgA3-1

مدل : پاپوش مخمل خالدار با چشم
سایز: ۱ تا ۵ سال
قیمت مخمل: ۲۰۰۰۰ تومان

 


85056200057029276067.jpg

کد: LA4
مدل : پاپوش منگوله دار 
سایز: ۱ تا ۵ سال
نوع پارچه: ساتن یا ابردوزی شده
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
 


 

کد:LA4-1 38589453763110242046.jpg

مدل : پاپوش با کفشدوزک چوبی 
سایز: ۱ تا ۵ سال
نوع پارچه: ابردوزی شده
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

 


 

89481421984057340240.jpgکد:LA4-2
مدل : ساق پای کفشدوزکی   

کد: LA5 49361267659963286305.jpg64454734780860419526.jpg

مدل لباس: بال فنری و شاخک
سایز: بزرگ و کوچک
قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان
توضیح: شاخک تکی ۱۰۰۰۰ تومان


کد: LA6  54448069627813986514.jpg

مدل: بال توری بدون فنر
سایز: ۱ و  ۲ سال
قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان
توضیح: این بال قابل برداشتن یا اتصال به لباس بوسیله ی دکمه می باشد.  

کد: LA7 22565756094587447162.jpg
مدل: بال دوکی ابری
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
توضیح: این مدل بال برای لباسهای یقه دار مناسب است  

کد: LA8
مدل: بال ابری12561169226205452412.jpg دو پره ای
سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
توضیح: قابل استفاده در هر نوع لباس کفشدوزکی بویژه پسرانه

01040721042185788671.jpg

کد: LA8-1 

مدل: بال فنری دو پره ای بدون شاخک

سایز لباس: ۱ تا ۳ سال
قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

 

 


کد: LA9 94846133550799501324.jpg

مدل: کیف توردار 

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان
 

کد:LA10 42398994828404997972.jpg
مدل: کیف دایره ای
نوع پارچه: ابردوزی شده
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان  


 
  

کد: LA1185844763149193723288.jpg
مدل: شمع تولد کفشدوزکی ویژه ی سایت
قیمت: هرعدد ۶۰۰۰ تومان

 

کد: LA1232263241084940261260.jpg

مدل: بشقاب کیک مقوایی مدل گرد- مدل مربع 

قیمت: هرعدد 350 تومان

 

کد: 01185705942732836871.jpgLA12-1

مدل: لیوان مقوایی 1

 قیمت: هرعدد 250 تومان   

کد: 70488418567775579413.jpgA12-2

مدل: لیوان مقوایی 2

قیمت: هرعدد 250 تومان

 

  کد: 19842644448904048611.jpg61525591323228646763.jpgLA12-3

مدل: ظرف قرار دادن قاشق و چنگال و ...

طرح کفشدوزکی
قیمت: هرعددبزرگ ۸۰۰۰ تومان- کوچک ۴۵۰۰ تومانکد: LA12-4 46752516621969970975.jpg10401436427383955811.jpg
مدل: قاشق-چنگال-چاقو و نی با نشان کفشدوزک
قیمت:هرعدد بدون لیبل ۱۵۰ تومان رنگ قرمز- هرعدد بالیبل گردساده ۳۰۰ تومان

هرعدد با لیبل شکل دار ۴۰۰ تومان

قاشق و ... نوع ضخیم با دسته بسیار محکم بدون لیبل هرعدد ۲۵۰ تومان و با لیبل هرعدد ۵۵۰ تومان


کد: LA12-5

مدل: جعبه دستمال کاغذی تزیین شده با پارچه مخمل روبان و کفشدوزک
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

25268864652642482917.jpg

کد: LA12-6
مدل: دستمال سفره

قیمت: بسته ۲۰ تایی ۶۰۰۰ تومان

 


کد: LA12-7
 59319534542767370434.jpg

مدل: کارد و کفگیر برش کیک تزیین شده
قیمت: یک جفت ۱۵۰۰۰ تومان  


58976037895712503788.jpg85024876129598482222.jpg
 کد: LA12-8

مدل: خلال تزیینی کوتاه و بلند با نشان کفشدوزک
قیمت:هربسته 6 تایی کوتاه ۳۰۰۰ تومان- بسته 6 تایی بلند ۴۰۰۰ تومان
   

 

   
کد: LA12-9
مدل: تی بگ با نشان کفشدوزک
قیمت:هرعدد ۵۵۰ تومان

79547913922508825556.jpg
کد: LA12-10

مدل: لیبل نوشابه مدل ۱
سایز: بطری ۳۰۰ سی سی- نوشابه قوطی - نوشابه خانواده
قیمت: بترتیب هرعدد ۸۰۰- ۱۴۰۰-۱۴۰۰تومان

 

کد: LA12-1042164363474967888491.jpg
مدل: لیبل نوشابه مدل ۲
سایز: بطری ۳۰۰ سی سی- نوشابه قوطی - نوشابه خانواده
قیمت: بترتیب هرعدد ۸۰۰- ۱۴۰۰-۱۴۰۰تومان

 

 


کد: 77158618933528319847.jpgLA12-11

مدل: حلقه تزیین دستمال سفره با نشان کفشدوزک
قیمت: ۵۰۰ تومان  

 

74712889053900905898.jpg
کد:LA12-12

مدل: بیسکوییت کفشدوزکی
قیمت: ۳۸۰۰ تومان با بسته بندی ولیبل- با دسته چوبی +۴۰۰تومان
   


کد: LA12-1342038948753449355794.jpg
مدل: قندکفشدوزکی
قیمت: بسته ۲۰ تایی ۶۰۰۰ تومان
 


کد: LA12-14
81830479322416029544.jpg
مدل: شکلات کفشدوزکی
قیمت: هرعدد ۵۰۰ تومان
تزیین شده با دسته چوبی -روبان و لیبل هرعدد ۱۲۰۰ تومان
 
  کد: LA12-15 70400704535985328188.jpg17814994450663100890.jpg

مدل: شکلات با روکش کفشدوزکی 

قیمت: 2500 تومان  


53199076354389782993.jpg

کد: LA12-16

مدل: آبنبات چوبی کفشدوزکی
قیمت: هرعدد ۲۰۰۰ تومان 

 


کد:LA12-17

مدل: پلاستیک بسته بندی تنقلات با تگ طرح تم
قیمت: هرعدد ۱۲۰۰ تومان


کد: LA12-18
مدل: قیف تنقلات با لیبل کفشدوزک
مناسب برای پذیرایی تنقلات
قیمت:هرعدد ۱۲۰۰ تومان
    


 

کد: LA12-19
مدل: جعبه مخصوص پاپ کورن با نشان کفشدوزک
قیمت: هرعدد ۱۲۰۰ تومان

 


کد: LA13
مدل: گردنبند و دستبند مهره ای مدل۱دارای یک مهره پرنگین در وسط گردن بند
قیمت: قیمت هردو روی هم ۱۰۰۰۰ تومان
مدل: گردنبند و دستبند و تل مدل ۲ روی هم 10000 تومان

گردنبند و دستبند بدون تل 5000 تومان با بسته بندی
کد: LA14
مدل: چوب دستی
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان


کد: LA14-192433286065498418099.jpg

مدل: کفشدوزک تزیینی مناسب برای تزیین بصورت آویزیا گیفت
قیمت : هرعدد 4000 تومان

 

کد: LA14-264599111962315622913.jpg
مدل: فوت فوتک در دو مدل بادکنکی و ساده
قیمت : 1500 تومان
کد: LA15

مدل: تاج مقوایی
قیمت: 5000 تومان  

کد: LA16

 مدل: کیسه پارچه ای gift
سایز: ۱۶× ۲۰ سانتیمتر
قیمت: ۴۰۰۰ تومان  
 


92982722655202806555.jpg

کد: LA16-1 

مدل: پاکت gift بزرگ

قیمت: ۴۵۰۰ تومان


32004739025862784329.jpg

کد: LA16-2

مدل: پاکت gift

سایز: کوچک با کارت تشکر
قیمت: ۳۵۰۰ تومان (با عکس کودک روی کارت تشکر+ ۵۰۰)


کد: LA16-358282616705365052420.jpg49525667256957324548.jpg
مدل: پاکت gift
سایز: کوچک
قیمت: ۳۵۰۰ تومان

74057498022143933719.jpgکد: LA17 

مدل: رومیزی ساتن گرد قطر 5/1 متر 

قیمت: 25000 تومان کد: 49307170431219743125.jpgLA17-1

نوع: رومیزی تزیین با تورو عکس کفشدوزک
سایز: ۶ نفره
قیمت: 50000 تومان
  


کد: LA1840860420804186736434.jpg

مدل: کارت دعوت مدل کفشدوزک گرد

قیمت: 3700 تومان


63049467022687683533.jpg

کد: LA19
مدل: کارت دعوت مدل ۱
قیمت: هرعدد 2000 تومان

کد: LA19-179718321620544389622.jpg
مدل: کارت دعوت مدل ۲
قیمت: هرعدد ۲۰۰۰تومان+700 تومان پاکت

کد: LA19-280951291664075087844.jpg
مدل: کارت دعوت عکسدار
قیمت: هرعدد ۲۵۰۰

 

 

53280497181765191754.jpg

 کد: LA19-3
مدل: کارت دعوت مدل 3
قیمت: هرعدد ۲۰۰۰تومان

 


 کد: LA2017737450111691895125.jpg
مدل: نقاب کفشدوزکی مقوایی
قیمت: هرعدد ۵۰۰۰ تومان
  


 

کد: LA21 91045177116421941840.jpg
مدل: کلاه کفشدوزکی ۱- با عکس برجسته چندلایه و توپک های درشت
قیمت: ۹۰۰۰ تومان

  


96184235130357004086.jpg

کد: LA21-1

مدل: کلاه کفشدوزکی ۲ با نشان کفشدوزک
قیمت: 3500 تومان
 

کد: LA22
مدل: هدبند مقوایی کفشدوزکی مناسب برای بچه های میهمان
قیمت:۲۰۰۰ تومان
 


کد: LA23
مدل: آویز۳ تایی 52896173863475738319.jpg
قیمت: بسته سه تایی ۹۰۰۰ تومان
 هر ریسه تکی بصورت دورو ۶۰۰۰ تومان  کد: LA23-1 72402431498453895030.jpg

مدل: آویز بزرگ تکی دوطرفه با چشم متحرک
قیمت: 4000 تومان

  


 

کد: LA24  41270229379329454478.jpg
مدل: ریسه افقی هپی با طرح برجسته و عکس کودک

قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان
ریسه حروف اسم کودک با طرح برجسته و عکس کودک به ازاء هر حرف ۲۵۰۰ تومان

 


کد: LA24-136140335143795009191.jpg
مدل: ریسه پرچم آماده
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

کد: LA24-2
مدل: ریسه پرچم طراحی سایت
قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

  
کد: LA25 73671544497701861928.jpg

مدل: گل تزئینی آویز بزرگ با پارچه ی تورمخصوص(به اندازه توپ بسکتبال) یا کاغذی 

(سایز کوچک تزیین شده با چوب و روبان هرعدد ۵۰۰۰ تومان)
رنگ: مشکی - قرمز یا ترکیبی قرمزو مشکی
قیمت:  10000تومانکد: LA25-1

مدل: توپک تزئینی
رنگ: مشکی و قرمز
قیمت: ۲۰۰۰ تومان

64837772040108889000.jpg
کد: LA25-2

مدل: گل تزئینی بادبزنی بزرگ بصورت بادبزن یا گردکامل
رنگ: مشکی - قرمز
قیمت: ۸۰۰۰ تومان


 


کد: LA26
مدل: نوار تزئینی دور صندلی با نشان کفشدوزک
قیمت: ۶۰۰۰ تومان
 
    

کد: LA27
88653664587075669764.jpg
مدل: بادکنک متالیک قرمز و مشکی
قیمت: هرعدد ۵۰۰ تومان  


کد: LA28 04284123574733792790.jpg
مدل: خلال تزیینی باطرح ۶ میوه مناسب برای دسر، شیرینی، میوه و ...
قیمت: بسته ۶ تایی ۱۵۰۰ تومان  
کد: LA29 91756889181604361096.jpg

مدل: نی نوشیدنی تزیین شده با 5 نوع میوه مناسب برای پذیرایی زیباتر
قیمت: بسته 5 تایی ۲۵۰۰ تومن 


30002769048802754997.jpg

 کد: LA30
مدل: ساعت دیواری مقوایی(تنظیم روی ساعت تولد کودک)
قیمت: ۸۰۰۰ تومان 


64753076871744960163.jpg کد: LA31
مدل: عدد سال تولد بزرگ

سایز: A3 برای تزئین دیوار
قیمت: ۸۰۰۰ تومان   
  


کد: LA32 

مدل: استیکر کف زمین
سایز: یک عدد A3 و سه عدد درسه سایز مختلف
قیمت: ست ۴ عددی ۱۲۰۰۰ تومان

کد: LA33   59395592097364362525.jpg

مدل: فلش راهنما
سایز: A3  برجسته
قیمت: ۸۰۰۰ تومان 


 

 مطالب مشابه :

مدل سارافان

مدل لباس شیک... - مدل سارافان - ... مدل سارافان. عکسهای مدل جدید سارافن دخترانه 2014,تصاویر مدل جدید سارافن دخترانه 2014,مدل جدید. + نوشته شده در پنجشنبه یازدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 19:48 توسط | نظر بدهید ...
سارافان های زیبای بهاری

مدل مانتو 92 - سارافان های زیبای بهاری - مدل مانتو 92 مانتو عید 92 مانتو مجلسی 1392 مدل مانتو اریکا 2013 مانتو سنتی مانتو سندس مانتو جدید.
مدل لباسهای حاملگی و بارداری مجلسی

[تصویر: 0013729c050d083b98b00c.jpg]. مدل لباس حاملگی پا به ماه. [تصویر: 0013729c050d083b98b10d.jpg]. مدل لباس حاملگی. [تصویر: 0013729c050d083b98b10e.jpg]. مدل لباس حاملگی. [تصویر: 0013729c050d083b98b10f.jpg]. مدل لباس ...
لباس کفشدوزک

کد لباس: L1. مدل لباس: بالرین (آستین دار) سایز: ۱ تا ۹سال نوع پارچه: ساتن آمریکایی و تور قیمت: ۱۱۵۰۰۰ تومان بدون بال. قیمت بال بدون فنرمدل پروانه ای ۲۰۰۰۰ تومان. قیمت بال ابری مدل دوکی برجسته ۱۵۰۰۰ تومان ...
مدل سارافون کودکان

آموزشگاه خياطي گلشن - مدل سارافون کودکان - - آموزشگاه خياطي گلشن.
ژورنـال متنوع لباس مجلسی برای خانم های جوان

مدل نما - ژورنـال متنوع لباس مجلسی برای خانم های جوان - ارائه طرح های مختلف لباس.
47- متراژ مورد نیاز برای هر لباس

اگر لباست مدل دار باشه بستگی به مدلش داره اگر مدل لباست دراپه یا چپ و راست باشه که دو قد میبره برای پیلی ها بستگی داره که بخوای با توجه به مدل هر لباسی چند تا پیلی بدی و هر کدوم عمقش چقدر باشه من یه مدل لباس حاملگی الگوشو دارم که وسط جلوش ...
مدل های جدید سارافون دخترانه و زنانه سال ۲۰۱۳

مدل های جدید سارافون دخترانه و زنانه سال ۲۰۱۳. تاريخ : دوشنبه دهم تیر ۱۳۹۲ | 7:55 | نویسنده : تبریزی. در این مجموعه مدل های زیبا و جدید سارافون دخترانه و زنانه را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم. امیدواریم با دیدن این مدل ها جدید سال ۲۰۱۳ لذت ببرید. مدل ...
برچسب :