راهنمای سفر شهر به شهر از رشت به اردبیل - تبریز - ارومیه

رشت تا اروميه۶1۱كيلومتر است

رشت به فومن:

از میدان یخ سازی رشت تا فومن كيلومتر است و فاصله فومن تا اروميه۵۸۶كيلومتر است .

فومن به رضوان شهر:

از فومن تا رضوان شهر ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رضوان شهر تا رشت60 كيلومتر است و فاصله رضوان شهر تا اروميه۵۵۱كيلومتر است .

رضوان شهر به پره سر:

از رضوان شهر تا پره سر ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله پره سر تا رشت75 كيلومتر است و فاصله پره سر تا اروميه۵۳۶كيلومتر است .

پره سر به اسالم:

از پره سر تا اسالم ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسالم تا رشت91 كيلومتر است و فاصله اسالم تا اروميه۵۲۰كيلومتر است .

اسالم به تالش :

از اسالم تا تالش ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تالش تا رشت101 كيلومتر است و فاصله تالش تا اروميه۵۱۰كيلومتر است .

تالش به ليسار :

از تالش تا لیسار ۱۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله لیسار تا رشت120 کیلومتر است و فاصله لیسار تا اروميه۴۹۱کیلومتر است .

ليسار به حويق:

از ليسار تا حويق ۲۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حويق تا رشت141 كيلومتر است و فاصله حويق تا اروميه۴۷۰كيلومتر است.

حويق به لوندويل:

از حويق تا لوندويل ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لوندويل تا رشت160 كيلومتر است و فاصله لوندويل تا اروميه۴۵۱كيلومتر است .

لوندويل به آستارا:

از لوندويل تا آستارا ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستارا تا رشت۱73 كيلومتر است و فاصله آستارا تا اروميه۴۳۸كيلومتر است .

آستارا به نمين :

از آستارا تا نمين ۵۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمين تا رشت229 كيلومتر است و فاصله نمين تا اروميه۳۸۲كيلومتر است

نمين به اردبيل :

از نمين تا  ميدان علي سرباز اردبيل ۲۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اردبيل تا رشت253 كيلومتر است و فاصله ميدان علي سرباز اردبيل تا اروميه۳۵۸كيلومتر است .

از ميدان علي سرباز اردبيل به ميدان بسيج( كمر بندي اردبيل)

از میدان علی سرباز اردبیل تا میدان بسیج اردبیل ۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله میدان بسیج اردبیل تا رشت262 کیلومتر است  و فاصله ميدان بسيج اردبيل تا اروميه۳۴۹كيلومتر است .

ميدان بسيج اردبيل به نير :

ازميدان بسيج اردبيل تا نير ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نير تا رشت295 كيلومتر است و فاصله نير تا اروميه۳۱۶كيلومتر است .

نير به سراب:

از نير تا سراب ۴۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سراب تا رشت341 كيلومتر است  و فاصله سراب تا اروميه۲۷۰كيلومتر است .

سراب به دودوزان:

از سراب تا دودوزان ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دودوزان تا رشت380 كيلومتر است و فاصله دودوزان تا اروميه۲۳۱كيلومتر است .

دودوزان به بستان آباد:

از دودوزان تا بستان آباد ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بستان آباد تا رشت 413 كيلومتر است و فاصله بستان آباد تا اروميه۱۹۸كيلومتر است .

بستان آباد به تبريز:(از اتوبان)

از بستان آباد تاورودي شهر تبريز ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تبريز تا رشت463 كيلومتر است و فاصله تبريز تا اروميه ۱۴۸كيلومتر است .

تبريز به ايلخچي :

از ورودي شهر تبريز تا ايلخچي ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايلخچي تا رشت503كيلومتر است و فاصله ايلخچي تا اروميه ۱۰۸كيلومتر است .

ايلخچي به بندر آق گنبد(حاشيه درياچه اروميه):

از ايلخچي تا بندر آق گنبد ۶۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر آق گنبد تا رشت571كيلومتر است و فاصله بندر آق گنبد تا اروميه ۴۰كيلومتر است .

بندر آق گنبد(حاشيه درياچه اروميه) به اروميه :

از بندر آق گنبد تا اروميه ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اروميه تا رشت611كيلومتر است


مطالب مشابه :


فاصله لاهیجان تا مراکز استانها

فاصله لاهیجان تا مراکز استانها مسافت (کیلومتر) رشت: 70: نمایش
فاصله شهر کلاردشت تا مراکز استان ها

فاصله شهر کلاردشت تا مراکز استان ها تبریز. 723. رشت. 248. زاهدان. 1665
راهنمای سفر شهر به شهر از رشت به اردبیل - تبریز - ارومیه

رشت تا اروميه ۶1۱ برچسب‌ها: فاصله شهر به شهر ازرشت تا اردبیل تبریز
روز پنجم سفر (رشت - ماسوله - آستارا)

فاصله رشت تا ماسوله حدود برنامه فردا اردبیل، سرعین و نهایتا شب تبریز خواهیم بود. تا بعد
فاصله شهر هشترود تا مراکز استان ها

فاصله شهر هشترود تا مراکز استان ها: نام شهر. مسافت رشت. 392. زاهدان. 2005
مشهد به تبريز 1515 كيلومتر، مسير دوم1530 كيلومتر

از رشت تا بندر انزلي ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه نقاط دیدنی شهرو حومه تبریز : مسجد تاج
فاصله شهر رشت تا مراکز استان ها

فاصله شهر رشت تا مراکز استان مسافت(کیلومتر) تبریز. ۴۶۰. نقشه
خاطرات سفر به ترابوزان ترکیه

با سلام خدمت همه دوستان اینجانب قصد دارم تا های تبریز رشت ولی تمیز تر
روز ششم سفر (اردبیل - سرعین - تبریز)

ای دوست بیا تا غم فردا (محمودآباد-نور-نمک آبرود-رشت فردا در تبریز خواهیم بود و
برچسب :