منابع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد به صورت مختصر ومفید

 منابع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد به صورت مختصر ومفید:

دانشجویان عزیز منابع زیادی وجود دارد ولی این منابع مهم واصلی هستندکسانی که وقت دارند می توانند کتاب های دیگر رانیز مطالعه کنید

۱)اقتصاد خرد:۱-سالواتوره دومنیک ترجمه حسن سبحانی۲-کتاب ارشداقتصاد خرد علوم اقتصادی محسن نظری ۳- ۲۰۰۰تست اقتصاد خرد  تیمور محمدی ۴-۲۰۰۰تست اقتصاد خرد محسن نظری ۵-جزوه اقتصاد خرد پارسه ۶-جزوه اقتصاد خرد دکتر نوفرستی دانشگاه شهید بهشتی(به ترتیب اولویت )

۲)اقتصاد کلان:۱-اقتصاد کلان ۱و۲تیمور رحمانی ۲-اقتصاد کلان تالیفی دکتر عباس شاکری ۳-کتاب برانسون ترجمه عباس شاکری ۴- ۲۰۰۰تست اقتصاد کلان تیمور رحمانی۵- ۲۰۰۰تست اقتصاد کلان محسن نظری

۳)ریاضیات:۱-کتاب ریاضیات هادی رنجبران ۲-کتاب ریاضیات دکتر ناصحی فر

۴-آمار:۱-کتاب آمار هادی رنجبران ۲-کتاب آمار ناصحی فر

۵)تحارت بین الملل:کتاب تجارت بین الملل دومنیک سالوانوره ترجمه سیدجواد پور مفیم ۲-جزوه دانشگاه علامه طباطبایی

۶)مالیه بی الملل:سالواتوره ترجمه سید جواد پورمقیم ۲-جزوه دانشگاه علامه طباطبایی

۷)پول و بانکداری:پول وبانکداری دکتر یوسف فرجی ۲-جزوه دکتر درگاهی دانشگاه شهید بهشتی

۸)اقتصاد اسلامی:کتاب اقتصاد اسلامی پرفسور کاظم صدر۲-جزوه دانشگاه شهید بهشتی

توجه:جزوات پارسه ومجموعه سوالات ۱۵ساله کنکور خیلی مفید هستند

دانشکده اقتصاد شهید بهشتی


مطالب مشابه :


منابع ارشد اقتصاد کشاورزی

منابع ارشد, منابع کارشناسی ارشد 94 - منابع ارشد اقتصاد کشاورزی - جزوات و منابع کنکور کارشناسی
سوالات آزمون ارشد اقتصاد کشاورزی

منابع ارشد مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی, منابع کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی , خرید منابع
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی 93

منابع ارشد دکتری 1394 - 1393 - منابع کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی 93
بسته کار‌شناسی ارشد دانشگاه آزاد اقتصاد کشاورزی

منابع ارشد اقتصاد کشاورزی, جزوات ارشد 93 - بسته کار‌شناسی ارشد دانشگاه آزاد اقتصاد کشاورزی
منابع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد به صورت مختصر ومفید

منابع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد به صورت مختصر ومفید: دانشجویان عزیز منابع زیادی وجود دارد
منابع ارشد 94 اقتصاد

کارشناسی ارشد اقتصاد - منابع ارشد 94 اقتصاد - - کارشناسی ارشد
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد و اقتصاد کشاورزی و حسابداری

اطلاع رسانی - منابع کارشناسی ارشد اقتصاد و اقتصاد کشاورزی و حسابداری - وبلاگ محمد جوکار مدرس
منابع ارشد

اقتصاد - منابع ارشد - اقتصادی علوم اقتصادی یکی از رشته‌های گروه علوم انسانی است که تمام
برنامه سه ماه دوم کنکوری های 93

کارشناسی ارشد اقتصاد - برنامه سه ماه دوم کنکوری های 93 - منابع کنکور ارشد اقتصاد 95
روش مطالعاتی اقتصاد کلان

اقتصاد کلان. ضریب 4. تعداد سوالات 25. منابع اصلی. اقتصاد کلان جلد 1 دکتر عباس شاکری. اقتصاد کلان
برچسب :