منابع مفید برای شروع المپیاد ریاضی و کامپیوتر

برای مرحله اول چیزی که مهمه زندن تست های سال های گذشته اس تو همین وبلاگ ام موجودی اما برای مرحله دوم باید چیزهای زیادی خوند که در این جا به بعضی هاش که برای شروع خوبه اشاره میکنیم:

برای ترکیبیات:

                   کتاب های زیادی وجود داره مثل:

                    1-   روش های ترکیبیات - علی رضا علیپور-انتشارات ره آورد(فاطمی)

                    2-   الفبای المپیاد ریاضی - مرتضی محمد آبادی -انتشارات دانش پژوهان جوان (به خصوص فصل استقراش)

                    3-   آنالیز ترکیبی - علی رضا علیپور

                     4* - و یه کتاب که باید بعد از اینا باشه : ترکیبیات زرد علیپور - فاطمی

 برای هندسه مسطحه:

                      1-  هندسه مسطحه - سیامک احمد پور و... - انتشارات خوشخوان

                      2- ویک سرس کتاب دیگر...

برای نظریه اعداد:

                      1-مقدمه ای بر تئوری اعداد - مهدی صفا - خوشخوان 

                       2- ودر مرحله بعد کتاب هایی که سخت هستند مثل نظریه اعداد زرد فاطمی - میرزاخانی و بهشتی

و برای جبر :


والبته برای المپیاد کامپیوتر تمام منابع ترکیبیات + منابع زیر:

                             برای گراف :گراف باندی -مورتی - و گراف وست

                             برای الگوریتم هم باید چیز های دیگری خواند.

مطالب مشابه :


کتاب های درخواستی شما

مؤسسه انتشارات فاطمی دانلود کتاب مقدمه ای بر جبر ناجابجایی . کتاب نظریه مدول
منابع مفید برای شروع المپیاد ریاضی و کامپیوتر

علی رضا علیپور-انتشارات ره آورد(فاطمی) نظریه اعداد زرد فاطمی دانلود کتاب نظریه
نظریه مقدماتی اعداد

مربوط به کتاب نظریه اعداد. دانلود کتاب به زبان انتشارات فاطمی.
منابع المپیاد ریاضی

آشنایی با جبر مخصوص مرحله یک انتشارات فاطمی. آشنایی با نظریه اعداد (متاسفانه این کتاب
منابع المپیاد ریاضی

نظریه اعداد، تألیف: مریم میرزاخانی و رویا بهشتی زواره، انتشارات فاطمی دانلود کتاب
معرفی کتاب های مورد نیاز برای المپیاد ریاضیات

انتشارات فاطمی (جدید) نظریه اعداد نوشته ی انتشارات فاطمی) و کتاب های گوشه دانلود
منابع المپیاد ریاضی

1- نظریه اعداد مریم میرزاخانی و رویا بهشتی زواره، انتشارات فاطمی فروشگاه یک کتاب.
درباره پرویز شهریاری

آنالیز برداری، آ. آ. گولدفاین، انتشارات فاطمی، چاپ کتابی در باره کتاب نظریه اعداد.
پرویز شهریاری و کتابهای وی

من ریاضی دانم، نوربرت وینر، انتشارات فاطمی اعداد اول *، امیل آنالیز برداری و نظریه
بیوگرافی دکتر سیاوش شهشهانی

دیفرانسیل، مؤسسه انتشارات نظریه ی اعداد، شرکت سهامی دانلود کتاب نظریه
برچسب :