آشنایی با ضوابط بیمه 12 قسمت دوم

 

نام دارو

شکل

قیمت مورد تایید

قیمت واقعی

 

تامین اجتماعی

خدمات درمانی

 

اسیکلوویر  400

قرص

2662

2660

2660

 

اکسازپام

قرص

65

65

100

 

اکسپکتورانت کدئین

شربت

5000

4000

6000

 

اکسی متولون

قرص

1900

1900

2000

 

ال دی

قرص

1350

1350

2000

 

انالاپریل 5

قرص

115

115

160

 

انالاپریل 10

قرص

غیر بیمه

180

 

انسولین ان پی اچ

ویال

15000

10000

15000

 

انسولین کریستال

ویال

15000

10000

15000

 

اورسو دزوکسی کولیک اسید ( اورسوبیل )

کپسول

2450

2450

2900

 

ایبوپروفن  200

قرص

90

90

130

 

ایبوپروفن  400

قرص

170

150

200

 

ایزوسورباید 10

قرص

70

70

95

 

ایزوسورباید 40

قرص

200

200

250

 

ایزوکسوپورین

قرص

180

110

180

 

ایزونیازید  100

قرص

170

170

210

 

ایزونیازید  300

قرص

450

450

510

 

ایمی پرامین 10

قرص

70

70

100

 

ایمی پرامین 25

قرص

90

90

120

 

ایندومتاسین 50

شیاف

560

560

700

 

ایندومتاسین 100

شیاف

620

620

800

 

ایندومتاسین

کپسول

140

100

140

 

ایندومتاسین

قرص

132

132

180

 

بتامتازون

آمپول

2800

2100

2800

 

بتامتازون   ال آ

آمپول

3000

2300

3000

 

بتامتازون

پماد

3400

3400

4000

 

بتامتازون

کرم

3400

3400

4000

 

بتامتازون

لوسیون

3600

3600

4500

 

بتاهیستین

قرص

95

95

140

 

برم هگزین(مودالیت)

قرص

90

90

100

 

برم هگزین(موکولیت)

آمپول

1600

1600

2300

 

برینزولامید ( آزوپت )

قطره

165000

108800

 

 

بکلومتازون  بینی ( بکونیز ایرانی)

اسپری

52650

52650

22000

 

بلادونا

شربت

5000

5000

5000

 

بنزویل پروکساید   5%

ژل

1540

44900

 

 

بنزویل پروکساید   5%

لوسیون

غیر بیمه

 

 

بنزویل پروکساید 10%

ژل

45870

45870

 

 

بنزویل پروکساید 10%

لوسیون

38640

38640

 

 

بورن ( سوختگی)

پماد

4500

4500

5300

 

بوسپیرون 5

قرص

150

180

180

 

بوسپیرون  10

قرص

غیربیمه

300

300

 

بی پریدن

قرص

450

450

500

 

بیزاکودیل

قرص

60

60

80

 

پابا - کا

قرص

750

750

900

 

پرازوسین 5

قرص

150

150

210

 

پرفنازین  2

قرص

80

60

80

 

پرفنازین  4

قرص

110

80

110

 

پرفنازین  8

قرص

150

63

150

 

پروپانتلین

قرص

100

100

160

 

پروپرانولول 10

قرص

70

70

90

 

پروپرانولول 40

قرص

90

90

130

 

پروژسترون  25

آمپول

2700

2000

2700

 

پروژسترون  50

آمپول

3000

2200

3000

 

پرومتازین

آمپول

1600

1600

2750

 

پریمیدون

قرص

390

980

 

 

پزودوافدرین

شربت

4700

4700

6000

 

پنی سلین و  500

قرص

400

400

440

 

پنی سلین و ( پن )  500

قرص

400

400

500

 

پولی میکسین

قطره

32300

73570

 

 

پویدون آیودین 10%   250 

محلول

16500

14000

16500

بیمارستانی

پویدون آیودین 10%   1 لیتر 

محلول

60000

50000

60000

پویدون آیودین 10%   گالنی 

محلول

222000

140000

225000

پویدون آیودین 10%  

دوش واژنال

33000

28000

24000

 

پویدون آیودین 10%  

ژل واژنال

14000

7000

14000

 

پی پرازین

شربت

3300

3000

4500

 

پیروکسیکام

آمپول

2000

2000

2700

 

پیروکسیکام

ژل

3750

3750

5000

 

پیروکسیکام

شیاف

غیر بیمه

950

 

پیروکسیکام 20

کپسول

140

140

175

 

پیرویتیوم پاموات

سوسپانسیون

14000

14000

20000

 

پیری متامین

قرص

770

2100

140

 

پیلوکارپین

قطره

23000

23000

33000

 


مطالب مشابه :


آشنایی با ضوابط بیمه 13 قسمت دوم

ایندومتاسین 50. پروژسترون 25. آمپول. 2700. 2700. 2700. پروژسترون 50.
سخنی با پزشکان حج

¯ تزريق عضلاني دو عدد آمپول پروژسترون 50 به مصرف آمپول و يا قرص پروژسترون و مصرف o.c.p
آشنایی با ضوابط بیمه 12 قسمت دوم

پروژسترون 25. آمپول. 2700. 2000. 2700 پروژسترون 50. آمپول. 3000. 2200. 3000
جزوه درس جمعیت و تنظیم خانواده-پارت 2

مصرف این نوع قرص ها می تواند تا 50 آمپول ترکیبی (25 میلی گرم دپو مدروکسی پروژسترون
آشنایی با ضوابط بیمه 21

کلسی تونین 50 آمپول. 6000. 10000. 13300. کلسی تونین 100 مدروکسی پروژسترون 150. آمپول. 5500. 7500
برچسب :