برنامه 26 و 27 اردیبهشت 92 کنگره یازدهم


روز پنجشنبه 26/2/1392

سالن هگمتانه

8:05 - 8:00                  قرائت قرآن – سرود

8:10- 8:05                  سخنراني رئيس انجمن علوم پرتونگاري ايران

8:15- 8:10                  سخنراني رئيس انجمن راديولوژي ايران

8:20- 8:15                  سخنراني دبير كنگره راديولوژي

8:30-8:25                   سخنراني دبير كنگره علوم پرتونگاري و افتتاح رسمي كنگره

بخش نخست - رادیوبیولوژی-حفاظت

هیات رئیسه: محمد جواد مرتضوی- حسین  مزداراني – هدایت الله سروش- مجید روشنفکر

 8:45- 8:30    بررسي افزايش حساسيت پرتوی سرطان نوع سلول شاخی مری(ESCC) ازطريق سرکوب بيان ژن Hdm2 توسط تکنيک siRNA- محسن محمدي

 9:00- 8:45    ارزيابي آسيب هاي کروموزومي لنفوسيت هاي پرتوکاران با پرتوهاي يونيزان کم و مزمن- فاطمه آفرنده

9:30- 9:00     کاربرد فن آوری نانو درساخت پروتکشن رادیولوژی   - محمد جواد مرتضوی

9:45-9:30     بررسي پاسخ سازگاري پرتويي لكوسيت هاي خون محيطي پرتوكاران- فاطمه پاك نيت

10:00-9:45     مقايسه دزيمتري بيولوژيک با دزيمتري فيزيکي- فاطمه آفرنده

10:15- 10:00    اثر پرتوها بر رويان و جنين- سپیده گوهری تابان- جمشید شوشتریان

10:30- 10:15   تشخيص پوكي استخوان از طريق جذب اشعه ایکس با دو انرژی   DEXA - اعظم عسگری

پرسش و پاسخ

 

 

روز پنجشنبه 26/2/1392

سالن هگمتانه

بخش دوم-MRI

هیات رئیسه: بهروز رفیعی - مهیار غفوری- احمدرضا شعاعی – حسین  شیرازیان

11:20- 11:00        تکنیک و کا ربردT2* MAPPINGدر MRI-  بهروز رفیعی

11:40- 11:20        تازه های تکنیک MR MAMOGRAPHY- علی سعیدی

MRI OF PROSTATE   11:40 – 12:00 - مهیار غفوری

12:15- 12:00       بررسی غیریکنواختی کویل به عنوان عامل مخدوش کننده تصوير در MR آنژيوگرافي با استفاده از نانوذرات اكسيد آهن-  حدیثه سحرخیز

12:30- 12:15     کاربرد ها و محدودیت های تکنیک SWI- هدایت الله  سروش

 12:45- 12:30    بررسی اندازه قطر شریان ریوی وشاخه های ان با دو پروتکل    flash  وssfp  با و  بدون کنتراست در mri- بابک بلاری – نسرین گرکانی

13:00- 12:45      تکنیک و کا ربرد  - Perfusion mri محسن شجاعی مقدم

 

پرسش و پاسخ

 

 

 


مطالب مشابه :


به سوالات زير پاسخ دهيد

49- در استان لرستان چگونه مي‌توان آهن در درختچه کاربرد فرمون ها را در مدیریت
اسانس های گیاهی و کاربرد آنها(خلاصه مقاله)

تجربی متوسطه اول استان لرستان درس علوم در منطقه ی راه آهن. و کاربرد
برنامه 26 و 27 اردیبهشت 92 کنگره یازدهم

انجمن پرتونگاری استان لرستان از نانوذرات اكسيد آهن کاربرد مارکرها در
فرصت های سرمایه گذاری در استان گیلان

200 كيلومتر راه آهن بين قزوين در استان لرستان در استان گیلان کاربرد
کاربرد دائمی سیمان در ساختمان سازی

اکسید آهن و است که در مجاورت هوا و سیمان هایی که در دندانپزشکی کاربرد دارند
بروشور آموزشی درس حرفه و فن (1)

فعالیت های گروه آموزشی حرفه وفن استان لرستان که گاهی اوقات آهن هم در آن کاربرد
برچسب :