شعر مادر


images?q=tbn:ANd9GcRAEBFIfjEarV_aWrvKsiA

آسمان    را گفتم می توانی آیا بهر یک لحظه ی خیلی کوتاه روح مادر گردی صاحب رفعت دیگر گردی گفت نی نی هرگزمن برای این کار کهکشان کم دارم نوریان کم دارم مه وخورشید به پهنای زمان کم دارم

خاک   را پرسیدم می توانی آیا دل مادر گردی آسمانی شوی وخرمن اخترگردی گفت نی نی هرگز  من برای این کار بوستان کم دارم در دلم گنج نهان کم دارم

این جهان را گفتم  هستی کون ومکان را گفتم میتوانی آیا لفظ مادر گردی همه ی رفعت را همه ی عزت را همه ی شوکت را بهر یک ثانیه بستر گردی گفت نی نی هرگز من برای این کار آسمان کم دارم اختران کم دارم  رفعت وشوکت وشان کم دارم عزت ونام ونشان کم دارم

آنجهان راگفتم      می توانی آیا لحظه یی دامن مادر باشی مهد رحمت شوی وسخت معطر باشی گفت نی نی هرگز من برای این کار باغ رنگین جنان کم دارم آنچه در سینه ی مادر بود آن کم دارم

روی کردم با بحر   گفتم اورا آیا می شود اینکه به یک لحظه ی خیلی کوتاه پای تا سر همه مادر گردی عشق را موج شوی  مهر را مهر درخشان شده در اوج شوی  گفت نی نی هرگز  من برای این کار  بیکران بودن را بیکران کم دارم   ناقص ومحدودم  بهر این کار بزرگ  قطره یی بیش نیم  طاقت وتاب وتوان کم دارم

صبحدم را گفتم    می توانی آیا لب مادر گردی عسل وقند بریزد از تو لحظه ی حرف زدن جان شوی عشق شوی مهر شوی زرگردی گفت نی نی هرگز گل لبخند که روید زلبان مادر به بهار دگری نتوان یافت دربهشت دگری نتوان جست من ازان آب حیات من ازان لذت جان که بود خنده ی اوچشمه ی آن من ازان محرومم خنده ی من خالیست زان سپیده که دمد از افق خنده ی او خنده ی او روح است خنده ی او جان است جان روزم من اگر,لذت جان کم دارم روح نورم من اگر, روح وروان کم دارم

کردم از علم سوال   می توانی آیا معنی مادر را بهر من شرح دهی گفت نی نی هرگز من برای این کار منطق وفلسفه و عقل وزبان کم دارم قدرت شرح وبیان کم دارم

درپی عشق شدم    تا درآئینه ی او چهره ی مادر بینم دیدم او مادر بود دیدم او در دل عطر دیدم او در تن گل دیدم او در دم جانپرور مشکین نسیم  دیدم او درپرش نبض سحر دیدم او درتپش قلب چمن دیدم او لحظه ی روئیدن باغ از دل سبزترین فصل بهار  لحظه ی پر زدن پروانه در چمنزار دل انگیزترین زیبایی بلکه او درهمه ی زیبایی بلکه او درهمه ی عالم خوبی, همه ی رعنایی همه جا پیدا بود  همه جا پیدا بود


مطالب مشابه :


شعر درباره مادر - -fereydoun moshiri-madar -sher-irani

Sherhaُُ - شعر درباره مادر - -fereydoun moshiri-madar -sher-irani - -شعر-ترانه Sher -taraneh
چند شعر کوتاه و پیامک خیلی زیبا برای مادر به مناسبت روز مادر

گلچین زیباترین شعرهای روز - چند شعر کوتاه و پیامک خیلی زیبا برای مادر به مناسبت روز مادر
شعرهاي زيبا و مفهومي مخصوص مادر

شعرهاي زيبا و مفهومي مخصوص مادر - به نظر من بهترين شعر را در مورد مادر استاد شهريار
قلب مادر : شاعر ایرج میرزا

شعر و شاعری - قلب مادر : شاعر ایرج میرزا - اشعار زیبا - شعر و شاعری
مادر: ایرج میرزا

برگ1 شعر دیگران - مادر: ایرج میرزا - شعر مادر. ایرج میرزا. گویند مرا چو زاد مادر
شعر خیلی زیبا برای مادر

گلچین زیباترین شعرهای روز - شعر خیلی زیبا برای مادر - زیباترین عاشقانه ها،شاهکارهای ادبی و
شعر مادر

مادر جان روح منی - شعر مادر - به احترام و یاد مادر مهربان ؛صمیمی؛ فداکار ومظلوم ودوست داشتنی ام
شعر مادر

ادبیات - شعر مادر - مدرسه شاهد شهید شهریاری - ادبیات
برچسب :