بررسی سوانح هوایی ایران - صنعت حمل و نقل 4

همواره در جهان، سوانح هوايي توجه بسياري را به خود جلب كرده است و هر اشتباه و سانحة هوايي انعكاس زيادي در سطح رسانه‌هاي جهان داشته است. بنابراين، براي حفظ اعتبار ملي در اين زمينه كه به گونه‌اي به آبروي نظام و منافع ملي كشور نيز مربوط مي‌شود، بايد به اين امر توجه ويژه كرد.

اطلاعات سوانح خطوط هوايي ايران

براي بررسي وضعيت خطوط هوايي ايران به جدول زير توجه نماييد:

 

تعداد پروازهاي شركتهاي هواپيمايي در فاصله سالهاي 82-73

شرکت هواپيمايي

تعداد كل پروازهاي داخلي

تعداد كل پروازهاي خارجي

تعداد كل پروازها

تعداد سوانح

تعداد سوانح منجر به فوت

تعداد كل كشته‌شدگان

مجموع درصد كشته‌شدن در سوانح

نرخ سانحه منجر به مرگ در ميليون

آرياتورقشم

7969

1681

9650

1

0

0

0.00

0.00

آسمان

134699

24543

159242

2

1

66

1.00

6.28

ايران اير

354530

39295

393825

6

1

4

0.57

1.45

ايران ايرتور

132261

5119

137780

3

2

250

2.00

14.56

پيام

3431

2883

6314

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ساها

21077

280

21357

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

فرازقشم

3077

2626

5703

1

1

29

1.00

175.35

کاسپين

35168

2914

38082

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

کيش اير

39390

3298

42688

1

1

43

0.93

21.90

ماهان اير

31742

5396

37138

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

نفت اير

3013

1028

4041

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

بن اير

3878

335

4213

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

صافات

1301

58

1359

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

سفيران

 

660

660

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

پاريزاير

348

89

437

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

تعداد كل

771884

90205

862089

15

6

392

5.51

6.39

 

توجه كنيد كه مجموع پروازهاي كل خطوط هوايي ايران در ده سال گذشته به يك ميليون پرواز نمي‌رسد. عدد 6.39 سانحه مرگبار در هر يك ميليون پرواز براي عملكرد ده سال گذشته خطوط هوايي ايران رقم مناسبي نيست. اين رقم براي كشورهاي پيشرفته به ندرت مقداري بالاتر از يك دارد. علاوه بر آن در مقايسه با كشورهاي آسيايي، اين رقم در محدودة بالاي اعداد معمول سوانح اين قاره قرار دارد. ا لبته بايد توجه كرد كه اين آمار و ارقام، دليلي بر ناامن بودن هواپيما نب وده و چنين برداشتي نادرست مي‌باشد، يعني با همين وضعيت كنوني امنيت مسيرهاي هوايي بالاتر از مسيرهاي جاده‌اي مي‌باشد، چرا كه به ازاي كيلومتر طي شده ، استفاده از جاده از مسير هوايي خطرناك‌تر مي‌باشد . اين موضوع براي كشورهاي توسعه يافته نيز صادق است.آمار ها نشان‌دهنده رشد تعداد سوانح هوايي در كشور ما مي‌باشد كه ا ين امر مي‌تواند باعث بالا رفتن حق بيمه و پايين آمدن سطح ايمني هوايي در فضاي كشور نسبت به كشورهاي اطراف شود و در صورت ادامه يافتن اين رشد، تعداد هواپيماهاي عبوري از فضاي كشور كاهش مي‌يابد و نهايتاً به ضرر و زيان كشور منجر مي‌ شود. علاوه بر آن، اين مسئله بر ميزان ورود گردشگر به كشور و همچنين بر ميزان استفاده مردم كشورمان از هواپيما نيز مؤثر خواهد بود ؛ چنين پيامدهايي، لزوم توجه به سوانح را بيش از گذشته آشكار مي‌كند.

در مطالب بعدي به نكات ديگري در مورد سوانح هوايي كشور اشاره خواهد شد.

مطالب مرتبط

  مقایسه سوانح هوایی ایران و کشور های اطراف

مآ خذ :

سايت سازمان هواپيمايي كشوري http://www.cao.ir

آمار سوانح ايكائو

 


مطالب مشابه :


برج میلاد فعلا ناتمام است

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 2 و 22 وبلاگ تخصصی گردشگری و نرم افزارهای جهانگردی ایران .
تحلیل swot صنعت هتلداری هند - نمونه تحلیل

دانشگاه جامع علمی کاربردی صنعت (SWOT) analysis is mental دانشگاه جامع علمي كاربردي تنها متولی
ایران فیدز در نبردی با گوگل ریدر-- منبع وبلاگ یک فتحی

دانشگاه جامع علمی کاربردی صنعت دانشگاه جامع علمي كاربردي تنها متولی نظام آموزش
باغ ایرانی، انگیزه‌ سفر گردشگر متخصص

دانشگاه جامع علمی باغ شازده ماهان، باغ گلشن علمي كاربردي تنها
بررسی سوانح هوایی ایران - صنعت حمل و نقل 4

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 2 و ماهان اير . 31742 . 5396 دانشگاه جامع علمي كاربردي تنها
معرفي رشته

(علميكاربردي) 3- در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي شركت كرده و پس از دوره كارداني
اسلاید های نظریه زبان ها و ماشین (استاد ماهان)

امور فرهنگي دانشگاه علمي جامع كاربردي (استاد ماهان) نمرات درس مهندسی اینترنت دانشگاه
برچسب :