متن رضایت نامه اردو

بسمه تعا لي

                                         شماره :

                                          تاريخ:

«فرم رضایتنامه»

اینجانب ................................. ولی دانش آموز کلاس :......................راهنمایی                      از مدرسه راهنمایی شهید چمران با آگاهی کامل از زمان و مکان اجرای برنامه بازدید/اردو ............................ رضایت دارم که فرزندم به نام ................................... از تاریخ ........................... لغایت ................................. در برنامه فوق الذکر شرکت نماید و رضایت خود را با امضاء (اثر انگشت ) در ذیل این نامه اعلام میدارم.

نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز                   اثرانگشت/امضا

بدینوسیله صحت  اثر انگشت / امضا ولی قانونی دانش آموز................. مورد تائید این آموزشگاه می باشد.

 

رئیس مدرسه راهنمایی چمران


مطالب مشابه :


رضایت نامه اردو

رضایت نامه اردو بسمه تعالی
فرم رضلیت نامه اردوی عملی راهیان نور- غیر قابل تغییر در مدارس

رضایت نامه . رضایت کامل خودم را مبنی بر حضور فرزندم در برنامه اردو/بازدید دانش‌آموزی
متن رضایت نامه اردو

فروشگاه اینترنتی بزرگ توپراک toprak.ir - متن رضایت نامه اردو - رضایت دارم که فرزندم به نام
فرم رضایتنامه اردو و بازدید

اطلاعات نوجوانان - فرم رضایتنامه اردو و بازدید رضايت نامه. ولي محترم دانش آموز:
فرم رضایت نامه قم و کاشان

دبیرستان کار و اندیشه 2 - فرم رضایت نامه قم و کاشان - ارتباط میان اولیاء و دبیرستان
شيوه نامه اجرايي اردو و بازديد دانش‌آموزي

شيوه نامه اجرايي اردو و بازديد دانش‌آموزي. مقدمه. يكي از ويژگي‌هاي آموزش و پرورش نوين
فرم رضایت نامه اردوی دانش آموزی

دبستان توحید نوجه ده - فرم رضایت نامه اردوی دانش آموزی - این وبلاگ شرح مختصری از اقدامات
برچسب :