ضوابط طراحی پله

 • ضوابط طراحی راه پله و پلکان

  راه پله و پلکان ۱) تمام پلکان هایی که در راه خروج واقع شوند باید دارای ساختاری پایدار و ثابت باشند.عرض راه پله ها و پاگردها نباید در هیچ قسمت از طول مسیر کاهش یابد .۲) پاخور تمام پله ها باید از یک جنس و با یک نوع پرداخت بوده و تمام تدابیر لازم به منظور ممانعت از لغزندگی بر روی سطح آنها اتخاذ گردد .۳) عرض راه پله می بایست حداقل ۱۱۰ سانتی متر عرض مفید داشته باشد ، مگر آنکه مجموع تعداد متصرفان تمام طبقات استفاده کننده از راه وپله کمتر از ۵۰ باشد که در آن صورت عرض مفید می تواند به حداقل ۹۰ سانتی متر کاهش داده شود . همچنین هر راه پله باید دست کم ۲۰۵سانتی متر تا سقف بالای خود ارتفاع داشته و بین هر دو پاگرد متوالی آن ، حداکثر فاصله قائم ۳۷۰ سانتی متر باشد.۴) ارتفاع هر پله حداکثر ۱۸ و حداقل ۱۰ سانتی متر می باشد و هر کف پله باید حداقل ۲۸ سانتی متر پاخور و حداکثر ۲ درصد شیب داشته باشد .. در مواردی که پله ای به سطح شیبدار مانند کف پیاده رو منتهی شود ، اختلاف ارتفاع مجاز بین سرآن حداکثر ۸ سانتی متر به ازای هر متر طول پله توصیه می شود .۵) درصورت استفاده از پله های قوسی می بایست حداقل اندازه پاخور هر پله درفاصله ۳۰ سانتی متری از باریکترین قسمت ، ۲۸ سانتیمتر بوده و اندازه شعاع قوس کوچکتر پله از دو برابر عرض آن کمتر نباشد .۶) استفاده از پله های مارپیچ در راههای خروج برای حداکثر ۵ نفر مجاز است ، درضمن در صورت استفاده از این پله ها، عرض مفید پله نباید از ۶۵ سانتیمتر کمتر باشد و ارتفاع هر پله نباید از ۲۴ سانتیمتر بیشتر باشد . لازم به ذکر است که ارتفاع راه پله نیز از ۲۰۰ سانتی متر کمتر نباشد و اندازه پاخور هر پله ، در فاصله ۳۰ سانتیمتری از باریکترین قسمت پله حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد .۷) پلکانهای واقع در راه خروج با شیب بیش از ۱ به ۱۵ باید در هر دو طرف دارای نرده دست انداز باشند . همچنین پلکان های عریض باید به ازای هر ۷۵ سانتیمتر از عرض مفید خود ، حداقل دریک سمت نرده دست انداز داشته باشند. لازم به ذکر است که پلکانهای واقع در خانه‌های یک یا دو خانواری و سایر واحدهای مسکونی کوچک می توانند فقط در یک سمت نرده داشته باشند .ابعاد پلکان ها : پلکان ارتفاع پله (mm) عرض پله (mm) شیب (درجه) حداقل بهینه حداکثر حداقل بهینه حداکثر بهینه حداکثر پلکان خصوصی ۱۰۰ ۱۷۵ ۱۹۰ ۲۲۵ ۲۵۰ ۳۵۰ ۳۵ ۴۰ پلکان نیمه عمومی ۱۰۰ ۱۶۵ ۱۹۰ ۲۵۰ ۲۷۵ ۳۵۰ ۳۱ ۳۸ پلکان عمومی ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۸۰ ۲۸۰ ۳۰۰ ۳۵۰ ۲۷ ۳۳  • چكيده ضوابط راه پله و آسانسور

      با ادغام ضوابط معلولين و آسانسور و ايمني و آتش نشاني در مورد راه پله و آسانسور مورد نياز در طرح هاي مسكوني به نتايج زير ميرسيم : 1 – ابعاد داخل به داخل باكس راه پله 240 در 480 سانتيمتر. ( ضمنا چشم پله نداشته باشد براي جلوگيري از دودكش شدن باكس راه پله . ) 2 – ابعاد داخل به داخل باكس آسانسور 160 در 200 سانتيمتر. 3 -  لابي جلوي آسانسور 150 در 150 سانتيمتر. 4 – در صورتيكه در هر طبقه تا چهار واحد مسكوني داشته باشيم يك واحد راه پله و آسانسور كافي است . 5 - در صورتيكه در هر طبقه  بيشتر از چهار واحد مسكوني داشته باشيم حداقل دو واحد راه پله و آسانسور. 6 – ارتفاع پله 17 سانتيمتر وعرض كف پله 30 سانتيمتر و ديوار دور تا دور باكس راه پله و باكس آسانسور 20 سانتيمتر .    

 • ضوابط طراحی باکس راه پله و آسانسور (مصوبه آتش نشانی)

     ضوابط طراحی باکس راه پله و آسانسور  (مصوبه آتش نشانی) براساس مصوبه کارگروه ایمنی و آتش نشانی لازم است ضوابط ایمنی در طراحی و اجرای آسانسور و پله های برقی توسط مهندسان محترم طراح و ناظر مدنظر قرار گیرد و بدیهی است مشکلات ناشی از عدم رعایت آن بعهده مهندسان محترم خواهد بود. 2- مسئولیت نظارت براجرای صحیح محل چاه آسانسور و درب ها ی ورودی و خروجی به آسانسور (بندهای 1و 2و 3)بعهده مهندسان محترم ناظر عمران و معماری می باشد لذا باید در گزارشات مرحله ای فونداسیون و سقف ها محل اجرای چاه آسانسور گزارش و تایید گردد. 3- مسئولیت نظارت بر اجرای بخش های مکانیکی بعهده مهندسان تاسیسات مکانیک  می باشد. 4- مسئولیت نظارت بر اجرای بخش های الکتریکی بعهده مهندسان تاسیسات برقی می باشد. ضوابط ايمني دراجراي آسانسور و پله هاي برقي: 1- طراحي و اجراي آسانسور در داخل دوربندي پلكانها ممنوع مي باشد، همچنين درب آسانسور ها نبايد در مسير راه خروج(از يك پلكان به پلكان ديگر)باز شود. 2- ضروريست ايستگاه مشترك پلكان و آسانسور در پاركينگ و ساير طبقات بمنظور جلوگيري از ورود دود و گازهاي سمي ناشي از حريق به دستگاه پلكان و آسانسور، توسط مصالح مقاوم در برابر حريق و دود دوربندي گردد.(برابر كروكي ذيل)   - 3-     ديوارهاي جانبي آسانسور خود ايستا و مقاوم در برابر حريق اجرا گردد.(تحمل حداقل یک ساعت) 4-   چاه آسانسور باید منحصرا برای آسانسور باشد، نصب و عبور  هرگونه لوله های آب،گاز، فاضلاب، کابل های برق،سیم و تجهیزات دیگر در چاه آسانسور، به جز سیم کشی و لوله کشی برق مربوط به روشنایی چاه و کابل های برق تغذیه و سیستم کنترل مخصوص آسانسور،ممنوع است. 5-   بازشوی در موتورخانه باید دارای حداقل عرض 90 سانتی متر و ارتفاع 190 سانتی متر باشد.بازشوی در باید به سمت بیرون، دارای قفل و کلید مطمئن و در اختیار افراد صاحب صلاحیت باشد. 6-     در نظر گرفتن سيستم ارتينگ براي آسانسور الزاميست. 7-     نصب كفپوش لاستيكي به ضخامت حداقل 6 ميليمتر و به ابعاد مناسب بصورت ثابت مقابل تابلو كنترل آسانسور ضروريست. 8-      دستورالعمل نحوه عملكرد سيستم آسانسور در اتاقك نصب گردد. 9-   كابل تغذيه برق آسانسور ميبايست مستقل باشد تا چنانچه بر اثر بروز هر گونه حادثه احتمالي و قطع جريان برق قسمت هاي مختلف، سيستم برق آسانسور همچنان برقرار و فعال باشد. 10-     طراحي و اجراي سيستم كشف و اعلام حريق از نوع دستي و اتوماتيك با تجهيزات سمعي و بصري در اتاقك آسانسور الزاميست. 11-     نصب علائم ايمني بمنظور پيشگيري از سقوط افراد به داخل چاه آسانسور و پله برقي ضروري مي باشد. 12- نصب علائم راهنماي آسانسور ...

 • راه پله و پلکان

  ضوابط طراحی راه پله و پلکانراه پله و پلکان۱) تمام پلکان هایی که در راه خروج واقع شوند باید دارای ساختاری پایدار و ثابت باشند.عرض راه پله ها و پاگردها نباید در هیچ قسمت از طول مسیر کاهش یابد .۲) پاخور تمام پله ها باید از یک جنس و با یک نوع پرداخت بوده و تمام تدابیر لازم به منظور ممانعت از لغزندگی بر روی سطح آنها اتخاذ گردد .۳) عرض راه پله می بایست حداقل ۱۱۰ سانتی متر عرض مفید داشته باشد ، مگر آنکه مجموع تعداد متصرفان تمام طبقات استفاده کننده از راه وپله کمتر از ۵۰ باشد که در آن صورت عرض مفید می تواند به حداقل ۹۰ سانتی متر کاهش داده شود . همچنین هر راه پله باید دست کم ۲۰۵سانتی متر تا سقف بالای خود ارتفاع داشته و بین هر دو پاگرد متوالی آن ، حداکثر فاصله قائم ۳۷۰ سانتی متر باشد.۴) ارتفاع هر پله حداکثر ۱۸ و حداقل ۱۰ سانتی متر می باشد و هر کف پله باید حداقل ۲۸ سانتی متر پاخور و حداکثر ۲ درصد شیب داشته باشد .. در مواردی که پله ای به سطح شیبدار مانند کف پیاده رو منتهی شود ، اختلاف ارتفاع مجاز بین سرآن حداکثر ۸ سانتی متر به ازای هر متر طول پله توصیه می شود .۵) درصورت استفاده از پله های قوسی می بایست حداقل اندازه پاخور هر پله درفاصله ۳۰ سانتی متری از باریکترین قسمت ، ۲۸ سانتیمتر بوده و اندازه شعاع قوس کوچکتر پله از دو برابر عرض آن کمتر نباشد .۶) استفاده از پله های مارپیچ در راههای خروج برای حداکثر ۵ نفر مجاز است ، درضمن در صورت استفاده از این پله ها، عرض مفید پله نباید از ۶۵ سانتیمتر کمتر باشد و ارتفاع هر پله نباید از ۲۴ سانتیمتر بیشتر باشد . لازم به ذکر است که ارتفاع راه پله نیز از ۲۰۰ سانتی متر کمتر نباشد و اندازه پاخور هر پله ، در فاصله ۳۰ سانتیمتری از باریکترین قسمت پله حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد .۷) پلکانهای واقع در راه خروج با شیب بیش از ۱ به ۱۵ باید در هر دو طرف دارای نرده دست انداز باشند . همچنین پلکان های عریض باید به ازای هر ۷۵ سانتیمتر از عرض مفید خود ، حداقل دریک سمت نرده دست انداز داشته باشند. لازم به ذکر است که پلکانهای واقع در خانه‌های یک یا دو خانواری و سایر واحدهای مسکونی کوچک می توانند فقط در یک سمت نرده داشته باشند .

 • دستورالعمل ایمنی اجرایی پله فرار جهت گرفتن پایانکار ساختمان

  طراحی و ساخت پله فرارطبق ضوابط آتشنشانی و شهرداری:  - مسیرهای خروج باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که برای رسیدن به یک خروج، عبور از میان آشپزخانه ، انبارها، سرویسهای بهداشتی، فضاهای کاری، رختکنها، اتاقهای خواب و فضاهای مشابهی که در های آنها در معرض قفل شدن هستند، لازم نباشد. 37- رعایت حداقل فاصله یک متری پله فرار از پنجره های مشرف 38- محل و وضعیت پله فرار دور از پلکان عمومی و دسترسی کلیه واحدها به آن میسر باشد. 39- عرض پله ها و پا گردها و مسیر راه خروج نباید در هیچ قسمت از طول مسیر کاهش یابد . 40- درب پله فرار به طرف پله فرار باز شود. 41- پله فرار از پشت بام تا کف تراز خروجی مشرف به فضای آزاد (حیاط یا خیابان) اجرا گردد. 42- عرض هیچ یک از دسترسهای خروج نباید از 91 سانتیمتر کمتر در نظر گرفته شود. 43- پا خور تمام پله ها باید از یک جنس بوده و تمام تدابیر لازم به منظور ممانعت از لغزندگی بر روی سطح آن اتخاذ گردد. 44- ارتفاع نرده پلکان فرار حداقل 80 سانتیمتر و فاصله حفاظ داخلی ( عمودی ) حداکثر 10 سانتیمتر در نظر گرفته شود . (نصب حفاظ داخلی بصورت افقی مورد تایید نمی باشد.) 45- دو طرف پله فرار دارای گارد محافظ با میله های عمودی و حداقل ارتفاع 120 سانتیمترباشد. 46- کف پله های فرار با ورق آجدار با ضخامت حداقل 3 میلی متر پوشانده شود. 47- به منظور جلوگیری از ریزش نزولات آسمانی و سقوط اشیاء پله فرار به سقف مناسب مجهز گردد. 48- نصب روشنایی اضطراری در مسیر هر رمپ پلکان فرار (در طراحی نقشه های تاسیسات برقی پیش بینی شود.) 49- نصب علائم خروج اضطراری و شماره های طبقات در محل های مناسب(طبق نظر کارشناس بازدید 50- تاکید می شود برای جلوگیری از ریزش برف و باران و لغزندگی سطح پله های خارجی ( فرار و اصلی) تمهیدات ایمنی لازم پیش بینی شود. 51- پله فرار پیچ و دوار قابل تایید نیست (مگر با شرایط مبحث 3 مقررات ملی ساختمان)  با ما جهت مشاوره تماس بگیرید:   09121112945 09121139822 02613411072 02613304871

 • ضوابط و استانداردهای کلی طراحی معماری فضاهای آموزشی

  ضوابط طراحی ایمنی پلکان [3] 1ـ تعداد پله ها در هر پلکان از سه پله کمتر نباشد .( وجود یک یا دو پله باعث بهم خوردن تعادل حرکتی دانش آموزان می شود. ) 2ـ برای پلکانهای با تعداد بیش از سه پله باید دارای نرده محافظ باشد . 3ـ در صورتیکه عرض یکسر پلکان بیش از 3 متر باشد در این صورت بهتر است در وسط نیز دارای نرده باشد . 4ـ پلکانهای رابط مانند پلکان محوطه باز باید دارای نرده حفاظتی باشند. 5ـ ارتفاع نرده برای بزرگسالان باید cm90 و برای خردسالان 75 ـ 80 سانتیمتر باشد. 6ـ قطر پروفیل دستگیره پلکان 35 میلیمتر و فاصله آن از دیوار مجاوز حداقل 70 میلیمتر می باشد. 7ـ شیب کف پله نباید از 2% درصد بیشتر باشد . 8ـ در هر پلکان عرض کف های پله با هم برابر و نیز ارتفاع سینه های پله با هم مساوی باشند. 9ـ شیارهای لبه پله در جهت طول پلکان باشد تا باعث خطای چشم نشود . 10ـ فاصله میان پله و سقف بالای آن نباید از 2 متر کمتر باشد. ( این فاصله به طور عمودی اندازه گیری می شود. ) 11ـ برای تعیین اندازه کف پله و ارتفاع سینه پله از فرمول زیر استفاده شود . 63 تا 2h + t = 61 کف پله = t و ارتفاع پله = h £ اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش (مبحث فرار ) [4] 1ـ اصطلاحاتـ تخلیه خروج : بخشی از راه خروج که بین خروج و معبر عمومی قرار گرفته است .ـ حریق بند : قسمتهایی از بنا شامل دیوار ، سقف و کف مقاوم حریق که بتواند در مقابل سوختن تمام بار حریق واقع در فضای مربوط به خود ایستایی و مقاومت کند .ـ در خودکار بسته شونده : این اصطلاح به درهای حریق یا سایر بازشوها گفته می شود که به منظور بسته شدن در یا باز شدن آن به هنگام حریق در اثر واکنش به برخی از محصولات احتراق یا از طریق گرفتن فرمان از محل دیگر است .ـ دیواردود بند : دیوار یا دیواره ای است که راهروی خروج را قطع می کند و به یک یا چند در مجهز است. این دیوار باید مانع گسترش آتش و دود باشد .ـ سطح مخاطره آمیز : فضاهایی از ساختمان که عملکردهایی شامل نگهداری ، تهیه و یا کاربرد مواد بسیار قابل احتراق ، مواد منفجره ، مواد تولید کننده دود و یا گازهای سمی ، مواد شیمیایی مضر و مهلک که امکان تولید شعله ، انفجار ، مسلم یا ایجاد حساسیت داشته باشد را سطوح مخاطره آمیز گویند.ـ ظرفیت راه خروج : مجموع مقدار عرضی که مجموع راه خروج در تمام طول مسیرها با توجه به بار تصرف با آن اندازه می شود در شرایط معمولی حداقل مقدار این عرض 76 سانتیمتر است . 2ـ طراحی کلیه راههای خروج در ساختمان مدارس می بایست به گونه ای باشد که اولاً به وضوح قابل رؤیت متصرفان باشد و ثانیاً به طرز آشکاری علامت گذاری شده باشد به طوریکه راه منجر به مکان امن به روشنی قابل دسترسی باشد . 3ـ طول مسیر دسترسی به خروجی ها باید ...

 • استاندارد های پله برقی

  مقدمه پله‌برقی‌ها بیشترین ظرفیت جابه‌جایی عمودی را در بین دستگاه‌ای مشابه نظیر آسانسور دارا می‌باشند. استفاده از این وسیله در امکن عمومی متروها، پایانه‌های مسافری، فروشگاه‌ها و مرکز تجاری مزیت‌های رقابتی و ارزش افزوده بسیاری را به دنبال دارد. در مرکز تجاری می‌توان هدایت جمعیت به سمت طبقات بالاتر یا پایین‌تر از همکف را در دو حالت با پله‌برقی و بدون پله‌برقی به راحتی مقایسه نمود. بسیاری از طبقات بالایی مرکز تجاری در ایران به دلیل عدم وجود پله‌برقی با تردد بسیار کمتری مواجه هستند و به همان نسبت رونق کسب و کار در آنها بسیار کمتر می‌باشد. امروزه حتی در فروشگاه‌های کوچک دو طبقه برای انتقال مشتریان به طبقه بالاتر از پله‌برقی استفاده می‌شود. هر چند قیمت اولیه پله‌برقی بالا به نظر می‌رسد؛ اما در مقایسه با منافع بسیار زیاد و طولانی مدت آن، به شدت اقتصادی است. آنچه در این مقاله آمده است؛ نگاهی گذرا به اصول اولیه‌ای است که طراحان باید در بدو امر طراحی و انتخاب پله‌برقی بدان توجه نمایند.   ·         استفاده از پله‌برقی ارزان‌ترین روش جابه‌جایی افراد بین دو سطح متفاوت می‌باشد. ·     مناسب ترین شیوه برای جابه‌جایی مسافران، حرکت پله‌برقی در یک جهت می‌باشد. اگر چه می‌توان هنگام استفاده، حرکت در هر دو جهت را برای آن تعریف نمود. ·         پله‌برقی‌هایی آسان‌تر مورد استفاده مسافرین قرار می‌گیرند که بتوانند مسافر را به پایین (مکان آغازین) برگردانند.     عرض پله‌برقی پله‌برقی‌ها معمولاً در سه اندازه mm 600،mm 800 و mm 1000 از نظر عرض پله ساخته می‌شوند. پیاده‌روها و رمپ‌ها نیز معمولاً با عرضهای mm 1000، mm 1200 و mm 1400 ارائه می‌شوند. در پله‌برقی‌های با عرض mm 600 روی هر پله فقط یک نفر جا می‌گیرد، اما در پله‌های با عرض mm 800 در صورتی که یک نفر روی پله ایستاده باشد ؛ نفر پشت سر می‌تواند از او عبور کند ؛ یا دو نفرچسبیده به هم کنار هم جای گیرند. معمولاً بیشترین سفارش مربوط به پله‌های با عرض mm 800 هستند. در پله‌برقی‌ها، پیاده‌روهای متحرک و رمپ‌های با عرض پله mm 1000، دو نفر به راحتی روی هر پله جا می‌گیرند. اما در مرکز تجاری شلوغ، فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافری که از پیاده رو متحرک و رمــپ استفاده می‌کنند؛ سعــی می‌شود که از حدکثــر عرض پله یعنی mm 1400 استفاده شود که علاوه بر امکان حرکت چرخ‌های دستی، افراد کناری براحتی می‌توانند عبور کنند.     ظرفیت واقعی جابه‌جایی ظرفیت جابه‌جایی پله‌برقی از فرمول زیر محاسبه می‌شود :     P th = ظرفیتی که طبق فرمول در هر ساعت جابه‌جا می‌شود. P = تعداد نفرات با توجه به عرض ...

 • ضوابط آسانسور و پله برقی

  ضوابط آسانسور و پله برقی

     - حداقل ابعاد مفيد چاله آسانسورهاي 4 نفره نيمه اتوماتيك 140*160 سانتيمتر براي املاك ريزدانه با مساحت سند حداكثر 200 مترمربع وياكمتر ، ملاك قرار می گيرد  - حداقل (لابی) فضای انتظار در جلو آسانسور در هر طبقه باید 150×150 سانتی­متر باشد - آسانسور خارج از مرکز دستگاه پله طراحی گردد.   - چاه آسانسور تا روی فوندانسیون ساختمان  امتداد یابد و یا در صورت قرار داشتن فضای آزاد زیر چاهک آسانسور یک ستون زیر ضربه گیرهای چاهک با تأمین ایستائی پنج هزار نیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود.   - ابعاد مفید چاه آسانسور حداقل 150 × 150 سانتیمتر باشد.   - در چاه آسانسور داخل موتور خانه تأسیسات قرار نگیرد.   - در نظر گرفتن اطاق مستقل برای موتورخانه آسانسور، دریچه به ابعاد حداقل 80 × 60 سانتیمتر زیر کف موتور خانه روی دیوار جانبی با بازشو به بیرون.   - هر گونه بازشو (روزنه، دریچه) به چاه آسانسور بجز در ورودی به چاه و دریچه مورد بند 5 غیر مجاز است.   - رعایت کلیه اصول استاندارد مربوط به آسانسور. - ابعاد  آسانسور در زمین های زیر 200 متر  40/1*60/1 در زمین های بالای 200 متر 2*1.60 - طراحي و اجراي آسانسور در داخل دوربندي پلكانها ممنوع مي باشد، همچنين درب آسانسور ها نبايد در مسير راه خروج(از يك پلكان به پلكان ديگر)باز شود. - ضروريست ايستگاه مشترك واحد ها و آسانسور در پاركينگ و ساير طبقات (لابی طبقات ) بوسیله در ب دود بند راه پله مجزا گردد شکل زیر   -     ديوارهاي جانبي آسانسور خود ايستا و مقاوم در برابر حريق اجرا گردد.(تحمل حداقل یک ساعت) -   چاه آسانسور باید منحصرا برای آسانسور باشد، نصب و عبور  هرگونه لوله های آب،گاز، فاضلاب، کابل های برق،سیم و تجهیزات دیگر در چاه آسانسور، به جز سیم کشی و لوله کشی برق مربوط به روشنایی چاه و کابل های برق تغذیه و سیستم کنترل مخصوص آسانسور،ممنوع است. -   بازشوی در موتورخانه باید دارای حداقل عرض 90 سانتی متر و ارتفاع 190 سانتی متر باشد.بازشوی در باید به سمت بیرون، دارای قفل و کلید مطمئن و در اختیار افراد صاحب صلاحیت باشد. -     در نظر گرفتن سيستم ارتينگ براي آسانسور الزاميست. -    نصب كفپوش لاستيكي به ضخامت حداقل 6 ميليمتر و به ابعاد مناسب بصورت ثابت مقابل تابلو كنترل آسانسور ضروريست. -     دستورالعمل نحوه عملكرد سيستم آسانسور در اتاقك نصب گردد. -   كابل تغذيه برق آسانسور ميبايست مستقل باشد تا چنانچه بر اثر بروز هر گونه حادثه احتمالي و قطع جريان برق قسمت هاي مختلف، سيستم برق آسانسور همچنان برقرار و فعال باشد. -     طراحي و اجراي سيستم كشف و اعلام حريق از نوع دستي و اتوماتيك با تجهيزات سمعي و بصري در اتاقك آسانسور الزاميست. -     ...

 • چکیده ضوابط شهرداری درس طراحی معماری رشته عمران

  درز انقطاع فاصله ای که بین دو ساختمان همجوار، جهت جلوگیری از ضربه ای که ساختمانها در اثر نشست یا زلزله برهم وارد می آورند ، اجرا می گردد درز انقطاع نامیده می شود. نحوه محاسبه درز انقطاع : اندازه درز انقطاع100/1 ارتفاع از روی پی تا بالاترین سقف ساختمان می باشد که  نصف عدد به دست آمده در هر دو طرف ساختمان اجرا می شود .    

 • استاندارها در طراحی پارک و فضای سبز

  ( اطلاعات این صفحه فرعی است برای دستیابی به دیگر اطلاعات روی صفحه نخست کلیک کنید ) اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز یکی از مهم ترین مسائلی که یک طراح فضای سبز با آن درگیر است آشنایی با ضوابط و قوانین و استانداردها در طراحی فضای است.عدم توجه به این ضرورت می توان بهترین طرح ها را ناکارآمد کند و بهترین ایده ها را رد نماید بنابراین همان قدر که در طراحی ماهر و مسلط می شوید باید بتوانید این اصول را در جای جای طرحتان بگنجانید.استاندارد های تقسیماتی  فضای سبز در شهرها پپپ طراحی فضای سبز شهری برای دارا بودن از حداقل زندگی پذیری باید دست کم: - سیزده هزار متر مربع پارک برای هر هزار نفر ساکن داشته باشد. - 90 درصد ساکنان در شعاع 350 متری خود یا 10 دقیقه پیاده روی یک پارک داشته باشند ( برای تعین مناطقی که نیازمند فضای سبز در اولویت بیشتر هستند نخست اطراف هر پارک را با شعاع 350 متر از هر خیابان به رنگ سبز درآورید ، سپس از شعاع 350 تا شعاع 700 متر را به رنگ زرد درآورید و این کار را برای 350 متر بعدی با رنگ قرمز تکرار کنید. تا وقتی که همه نقاط نقشه شهری رنگ شوند. سپس از روی رنگها متوجه می شوید که اگر بودجه ای برای ساخت پارک محله ای دارید کجای نقشه بهترین جای خرج کردن آن است. این چنین نقشه هایی به واقع برای مهندسان ما ضروری هستند و به عنوان نوعی نقشه راه برای اولویت بندی پروژه ها عمل می کنند تا وقتی که کم کم در آینده هیچ ناحیه قرمز و بعد از آن زرد نداشته باشیم و همه نواحی شهرمان سبز باشد. - حد اقل 20 درصد فضاهای شهر به عنوان فضای عمومی در اختیار شهرداریها باشد.-فضای سبز خیابانها دارای مسیرهای پیاده روی خوب تعریف شده و امن و مرتبط به همه ساختمانها باشدکفپوش:- کفپوش اطراف آبنماها باید مقاوم در مقابل سر خوردن باشد.- وسایل بازی باید با کفپوش های نرم و رنگهای روشن کفپوشیده شوند.- باید نوع مواد کفپوش و طرح آنها مناطق مختلف با کاربری مختلف را از هم متمایز کند.- باید حجم استفاده از سنگهای طبیعی متناسب با اهمیت و کاربرد محل باشد. مثلا در ورودی ها و میادین ( پلازاها) از سنگ طبیعی استفاده بیشتری کنید.- در صورت استفاده از سنگریزه بعنوان معبر آن را به خوبی زیر سازی ( بیش از 85 درصد تراکم) و متراکم کنید و زیر آن از یک لایه پارچه خاک ( جئو تکست تایل ) استفاده کنید.- از ابعاد بزرگتر کفپوش ( مثلا 50 در 50 سانتی متر ) در مکانهای تجمع و میادینو از اندازه های کوچکتر ( مثلا 20 در 20 سانتی متر ) در مکانهای نشستن کوچکتر بهره ببرید.مشخصات مطلوب یا استاندارد کفپوشهاطبق استانداردهای BS.6617 19116 و بخش سوم BS.6717 19119 به شرح زیر است:جذب آب کمتر یا مساوی با ۷ ٪مقاومت فشاری  بیشتر ...