چکیده ضوابط شهرداری درس طراحی معماری رشته عمران

درز انقطاع

فاصله ای که بین دو ساختمان همجوار، جهت جلوگیری از ضربه ای که ساختمانها در اثر نشست یا زلزله برهم وارد می آورند ، اجرا می گردد درز انقطاع نامیده می شود.

نحوه محاسبه درز انقطاع :

اندازه درز انقطاع100/1 ارتفاع از روی پی تا بالاترین سقف ساختمان می باشد که  نصف عدد به دست آمده در هر دو طرف ساختمان اجرا می شود .  

 


مطالب مشابه :


ادامه ضوابط پارکینگ

معمار و معماری ، شهر و شهرسازی و زندگی - ادامه ضوابط پارکینگ - نوسازی ونوگرایی و پیشگیری از
پارکینگ

پارکینگ: دو نوع پارکینگ داریم: شیب به سمت بالا و شیب به سمت پایین توسط رمپ طی میشود.
نکات طراحی پارکینگ در معماری

معمار فردا - نکات طراحی پارکینگ در معماری - معمار شیب رمپ پارکینگ 15
ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

قرارگیری یک پارکینگ حداقل حداقل عرض در ورودی پارکینگ 3 متر عرض رمپ یکطرفه 3 متر و
برخی نکات و ضوابط شهرداری برای طراحی معماری

شیب رمپ پارکینگ 15 پارکینگ مورد نیاز مجموعه های ورزشی اعم از استخر، سونا و سالنهای ورزشی
چکیده ضوابط شهرداری درس طراحی معماری رشته عمران

3- اگر بلافاصله بعد از در ورودی رمپ پارکینگ شروع شود حداقل عرض در ورودی 5/3 متر می باشد.
پارکینگ

معماری دبیرستان - پارکینگ حداقل عرض در ورودی پارکینگ 3 متر عرض رمپ یکطرفه 3 متر و دوطرفه 6
فنون طراحی در ساختمان

نکات طراحی پارکینگ در معماری ۱-پارکینگ حداقل دهانه یک پارکینگ 2.5 متر حداقل دهانه دو پارکینگ
ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

رمپ پارکینگ در فضای باز ساختمان پیش بینی می شود و جزء سطح زیربنا نیست. حداکثر ارتفاع
ضوابط پارکینگ

ضوابط پارکینگ از فضای قابل استفاده برای تامین تعداد بیشتر پاركینگ صرف گردش رمپ ها و
برچسب :