نمونه فرم سابقه کار برای ارائه به سفارت

فرم سابقه کار برای کانادا


احتراماً , بدينوسيله گواهي ميشود :

 آقای ------------- فرزند ------------- به شماره شناسنامه----------و شماره پاسپورت : ----- متولد ( ----- ) (-------- شمسی)  دارای مدرک تحصیلی  ------ در رشته -------- می باشند .

لازم به ذکر است نامبرده از تاريخ( ----- ) با عنوان (شغلی) ------- {دارای شماره بیمه تامین اجتماعی --------} تا کنون ،در این مجموعه بصورت تمام وقت مشغول به فعالیت می باشند .{بوده اند}

 فعالیت این مجموعه شامل( --------------------)  بوده و ایشان دارای شرح وظایف کاری به قرار زیر می باشند :

1-        --------------

2-        -------------

3-        -------------

  آخرین حقوق و مزایای دریافتی نامبرده معادل .........ریال در ماه می باشد .

و لازم به ذکر است که نامبرده دارای عملکرد کاری مناسب و همچنین دارای پیشرفتهای مناسبی در زمینه کاری و ارتباطی با همکاران و {ارباب رجوع} می باشد و این مجموعه رضایت کامل از ایشان دارند .

اين گواهي جهت اطلاع از وضيعت سوابق كاري ايشان برای ارائه به سفارت کانادا ميباشد و هيچگونه ارزش قانوني ديگری ندارد .

آدرس :--------------------------

تلفن :--------------------------0098

فاکس :-----------------------0098


 

                                         نام شخص امضا كننده : --------------

                                                                                 سمت : -----------------

                     مهر شرکت و امضا :-------------------

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
البته می تونید بر حسب وضعیت کارتون یکسری تغییرات به این فرم بدید ولی مضمون کلی گواهی سابقه کار باید همین باشه و اگه بتونید از بیمه (مثلا تامین اجتماعی) سابقه بیمه تون رو بگیرید و ترجمه کرده و بدید با مدارک بره خیلی موثر میشه و دقیقا میفهمن که شرکتی که شما کار میکنید شماره ثبت شده دارد و خیلی محکمه پسندتر میشه  .

یک نکته دیگه اینه که در سابقه کار فعلی تون این ذکر بشه که از تاریخ فلان ....تا کنون ایشان به کار مشغول میباشند .

بیس اصلی نقل از وبلاگ قدم به قدم کانادامطالب مشابه :


یک نمونه فرم درخواست کار...

یک نمونه فرم درخواست کار تاريخ : اصل معرفی نامه مبنی بر اشتغال به کار یا بازنشستگی
نمونه فرم اعلام شروع به کار

نمونه فرم اعلام شروع به کار. ( نمونه فرم اعلام شروع به در زمان عدم اشتغال
نمونه فرم قرارداد کار

نمونه فرم قرارداد کار . وظيفه اي که کارگر به آن اشتغال مي انسانی مشغول به کار در
نمونه فرم سابقه کار برای ارائه به سفارت

نمونه فرم سابقه کار البته می تونید بر حسب وضعیت کارتون یکسری تغییرات به این فرم
نمونه قرارداد کار موقت مصوب سال 1388 (مربوط به درس حقوق کار)

نمونه فرم قرارداد كار كه كارگر به آن اشتغال مقررات مربوط به کار به شرح بندهای
نمونه فرم استخدام و چگونگی استخدام کارگران با معافیت حق بیمه

قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه نمونه فرم
برچسب :