ارائه و تهیه و دانلود مقاله بیس پروپوزال و پایان نامه

مشاوره و نگارش پایان نامه  کارشناسی ارشد مدیریت همراه با مقاله بیس

 

مشاوره در انتخاب موضوع، تهیه سمینار ، پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت توسط اساتید دانشگاهی در رشته و گرایش شما، کمک برای ارائه جلسه دفاع، انجام کلیه مراحل در مدت زمان مورد نیاز شما ، یک تا چهار ماه

کیفیت عالی ، پشتیبانی عالی ، قیمت مناسب ،
• راهنمایی و مشاوره در تهیه پروپوزال‏
• مشاوره در مورد انتخاب موضوع پایان نامه
• ‏ مشاوره در زمینه اطلاعات خام‏
• ‏ راهنمایی در جستجو های اینترنتی
• ‏مشاوره و راهنمایی در طراحی و اجرای پرسشنامه و مصاحبه
• ‏‏ معرفی منابع
• ‏راهنمایی و برگزاری جلسات آمادگی دفاع از پایان نامه
• طراحی و اجرای پروژه های نظر سنجی و افکار سنجی
• ‏ راهنمایی در زمینه تصحیح و تکمیل پایان نامه های نیمه تمام و رفع ایراد و اشکالات پایان نامه
 پایان نامه کلیه رشته ها از قبیل: دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته شیمی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ادبیات فارسی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تاریخ دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته جغرافیا دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حقوق دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تربیت بدنی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان انگلیسی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان فرانسه دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان عربی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته روانشناسی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته پزشکی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زمین شناسی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زیست شناسی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته صنایع غذایی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم اجتماعی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم تربیتی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم سیاسی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مکانیک دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته برق دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فیزیک دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ریاضی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آمار دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اقتصاد


گروه فنی مهندسی

    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نفت
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
    پایان نامه کارشناسی ارشد معماری کشتی
    پایان نامه کارشناسی ارشد کاتالیست
    پایان نامه کارشناسی ارشد فرایندها
    پایان نامه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
    پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی
    پایان نامه کارشناسی ارشد نانو
    پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمیایی
    پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع غذایی
    پایان نامه کارشناسی ارشد معدن
    پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
    پایان نامه کارشناسی ارشد سیستم محرک خودرو
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی جوش
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
    پایان نامه کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی
    پایان نامه کارشناسی ارشد دریانوردی
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی آب
    تپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
    پایان نامه کارشناسی ارشد سازه
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مالی
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
    پایان نامه کارشناسی ارشد جوشکاری
    پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج فلزات
    پایان نامه کارشناسی ارشد سرامیک
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد مرکب
    پایان نامه کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک
    پایان نامه کارشناسی ارشد امنیت اطلاعات
    پایان نامه کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری
    پایان نامه کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات
    پایان نامه کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
    پایان نامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
    پایان نامه کارشناسی ارشد نرم افزار
    پایان نامه کارشناسی ارشد جلوبرندگی
    پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک پرواز
    پایان نامه کارشناسی ارشد ائرودینامیک
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا
    پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی دارو سازی
    پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع رنگ


گروه علوم پایه


    پایان نامه کارشناسی ارشد پترولوژی
    تپایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی
    پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصادی
    پایان نامه کارشناسی ارشد تکنونیک
    پایان نامه کارشناسی ارشد آبشناسي
    پایان نامه کارشناسی ارشد چينه شناسي و فسيل شناسي
    پایان نامه کارشناسی ارشد رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
    پایان نامه کارشناسی ارشد نفت
    پایان نامه کارشناسی ارشد زيست محيطي
    پایان نامه کارشناسی ارشد ژئوفيزيك
    پایان نامه کارشناسی ارشد هواشناسي
    پایان نامه کارشناسی ارشد شيمي فيزيك
    پایان نامه کارشناسی ارشد شيمي آلي
    پایان نامه کارشناسی ارشد شیمي و فن آوري اسانس
    پایان نامه کارشناسی ارشد شيمي جديد
    پایان نامه کارشناسی ارشد شيمي معدني
    پایان نامه کارشناسی ارشد شيمي كاربردي
    پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و فن آوري نانو
    پایان نامه کارشناسی ارشد فيتو شيمي
    پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش شيمي
    پایان نامه کارشناسی ارشد پيشرانه ها
    پایان نامه کارشناسی ارشد شيمي دريا
    پایان نامه کارشناسی ارشد شيمي پليمر
    پایان نامه کارشناسی ارشد فيزيك
    پایان نامه کارشناسی ارشد فيزيك حالت جامد
    پایان نامه کارشناسی ارشد فيزيك هسته اي
    پایان نامه کارشناسی ارشد فيزيك ماده چگالي
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسي هسته اي
    پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش فيزيك
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسي الكترونيك
    پایان نامه کارشناسی ارشد بيوفيزيك
    پایان نامه کارشناسی ارشد علوم جانوري
    پایان نامه کارشناسی ارشد سلولي مولكولي
    پایان نامه کارشناسی ارشد بيوتكنولوژي ميكروبي
    پایان نامه کارشناسی ارشد آماربيمه
    پایان نامه کارشناسی ارشد آمار اقتصادي و اجتماعي
    پایان نامه کارشناسی ارشد رياضي محض
    پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش رياضي
    پایان نامه کارشناسی ارشد علوم كامپيوتر
    پایان نامه کارشناسی ارشد زيست شناسي جانوران دريا
    پایان نامه کارشناسی ارشد آلودگي دريا
    پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه ي علم
    پایان نامه کارشناسی ارشد تاريخ علم
    تپایان نامه کارشناسی ارشد علوم دريايي و اقيانوسي
    پایان نامه کارشناسی ارشد بوم شناسي دريا
    پایان نامه کارشناسی ارشد علوم محيط زيست
    پایان نامه کارشناسی ارشد رياضي مالي
    پایان نامه کارشناسی ارشد رياضي كاربردي
    پایان نامه کارشناسی ارشد آمار رياضي
    پایان نامه کارشناسی ارشد علوم محاسبات و برنامه ريزي بيمه
    پایان نامه کارشناسی ارشد بيوتكنولوژي دريا
    پایان نامه کارشناسی ارشد ژنتيك
    پایان نامه کارشناسی ارشد ميكروبيولوژي
    پایان نامه کارشناسی ارشد علوم گياهي
    پایان نامه کارشناسی ارشد بيوشيمي
    پایان نامه کارشناسی ارشد فوتو نيك
    پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و فن آوري نانو- نانو فيزيك
    پایان نامه کارشناسی ارشد فيزيك نجومي
    پایان نامه کارشناسی ارشد فيزيك نظري
    پایان نامه کارشناسی ارشد فيزيك ذرات بنيادي
    پایان نامه کارشناسی ارشد فيزيك اتمي و مولكولي


گروه علوم پزشکی


    پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسي پزشكي
    پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاري
    پایان نامه کارشناسی ارشد فيزيوتراپي
    پایان نامه کارشناسی ارشد ايمني شناسي
    پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
    پایان نامه کارشناسی ارشد ميكروبشناسي باليني
    پایان نامه کارشناسی ارشد خون شناسي
    پایان نامه کارشناسی ارشد فيزيولوژي
    پایان نامه کارشناسی ارشد فيزيك پزشكي
    پایان نامه کارشناسی ارشد ويروس شناسي پزشكي
    پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت محيط
    پایان نامه کارشناسی ارشد بيوشيمي باليني
    پایان نامه کارشناسی ارشد سم شناسي
    پایان نامه کارشناسی ارشد پزشكي
    پایان نامه کارشناسی ارشد فيزيولوژي دامپزشكي
    پایان نامه کارشناسی ارشد باكتري شناسي دامپزشكي
    پایان نامه کارشناسی ارشد بافت شناسي دامپزشكي
    پایان نامه کارشناسی ارشد ايمني شناسي دامپزشكي
    پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسي دامپزشكي
    پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسي دامپزشكي
    پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسي ايمني صنعتي
    پایان نامه کارشناسی ارشد بيوتكنولوژي
    پایان نامه کارشناسی ارشد ژنتيك پزشكي


گروه علوم انسانی


    ترجمه  ادبيات تطبيقي
    زبان و ادبیات فارسی
    ادبیات مقاومت
    جغرافیای طبیعی
    جغرافیا و برنامه ریزی
    جغرافیا و برنامه ریزی شهری
    جغرافیای سیاسی
    جغرافیای نظامی
    جغرافیا برنامه ریزی توریسم
    طبیعت گرایی
    سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی
    زبان و ادبیات عرب
    مترجمی زبان عربی
    علوم اقتصادی
    اقتصاد اسلامی
    بانکداری اسلامی
    توسعه اقتصادی
    برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
    اقتصاد انرژی
    تربیت بدنی و علوم ورزش
    فیزیولوژی ورزش
    بیومکانیک ورزش
    رفتار حرکتی
    حرکت اصلاحی آسیب شناسی
    مدیریت ورزشی
    تاریخ ایران باستان
    تاریخ ایران اسلامی
    مطالعات خلیج فارس
    تاریخ اسلام
    تاریخ تشیع
    علوم اجتماعی
    مردم شناسی
    مدد کاری اجتماعی
    پژوهش علوم اجتماعی
    مدیریت بازرگانی
    مدیریت دولتی
    مدیریت عمران
    جمعیت شناسی
    جامعه شناسی
    توسعه روستایی
    برنامه ریزی رفاه اجتماعی
    مطالعات فرهنگی
    فرهنگ و زبان ها استانی
    زبان شناسی همگانی
    آموزش زبان فارسی
    الهیات و معارف اسلامی
    فلسفه منطق
    علوم تربیتی
    تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
    مدیریت آموزشی
    روانشناسی
    کتابداری و اطلاعرسانی
    آموزش زبان فرانسه
    زبان و ادبیات فرانسه
    مترجمی زبان فرانسه
    آموزش زبان انگلیسی
    مترجمی زبان انگلیسی
    آموزش زبان روسی
    زبان وادبیات روس
    علوم تربیتی
    مترجمی زبان آلمانی
    مدیریت صنعتی
    مدیریت فناوری اطلاعات
    مدیریت تکنولوژی
    مدیریت مالی
    مدیریت کارآفرینی
    مدیریت منابع انسانی
    آموزش محیط زیست
    آموزش زبان آلمانی
    مدیریت جهان گردی
    حقوق خصوصی
    حقوق بین الملل
    حقوق جزا و جرم شناسی
    حقوق عمومی
    حقوق نفت و گاز
    حقوق بشر
    حقوق مالکیت فکری
    حقوق محیط زیست
    حقوق اقتصادی
    حقوق تجارت بین الملل
    حقوق خانواده
    حقوق ارتباطات
    حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
    حقوق شرکت های تجاری
    ایران شناسی
    علوم سیاسی
    روابط بین الملل
    باستان شناسی
    روانشناسی عمومی
    علوم شناختی
    روانشناسی
    روانشناسی بالینی
    روانشناسی خانواده درمانی
    روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
    حسابداری
    مطالعات سازمان
    مدیریت اجرایی
    مدیریت MBA
    مدیریت امور شهری


گروه کشاورزی


    مهندسی منابع طبیعی
    آبخیزداری
    مرتع داری
    مهندسی کشاورزی
    آبیاری و زهکشی
    سازه های آبی
    مهندسی و منابع آب
    اصلاح نباتات
    زراعت
    علوم و تکنولوژی بذر
    کشاورزی اکولوژیک
    اقتصاد کشاورزی
    علوم باغبانی
    تدوین و آموزش کشاورزی
    مهندسی منابع طبیعی
     جنگل داری
    جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
    مهندسی جنگل
    مهندسی کشاورزی علوم خاک
    مهندسی کشاورزی علوم دامی
    پرورش و تولید طیور
    مهندسی منابع طبیعی
    تکثیر و پرورش آبزیان
    فراوری محصولات شیلاتی
    بوم شناسی آبزیان شیلاتی
    صید و بهره برداری آبزیان
    صنایع چوب
    فراورده های چند سازه چوب
    حفاظت واصلاح چوب
    صنایع خمیر و کاغذ
    محیط زیست
    مهندسی کشاورزی
    مکانیک ماشین های کشاورزی
    مکانیزاسیون کشاورزی
    بیوتکنولوژی و کشاورزی
    توسعه روستایی
    شناسایی و مبارزه با علف های زرد
    مدیریت کشاورزی


گروه هنر


    برنامه ریزی شهری
    برنامه ریزی منطقه ایی
    مدیریت شهری
    طرحی شهری
    مهندسی معماری
    معماری منظر
    مهندسی معماری اسلامی
    مطالعات معماری ایران
    معماری داخلی
    مرمت و احیای بنا ها و بافت های تاریخی
    نمایش عروسکی
    کارگردانی
    بازیگری
    سینما
    تولید سیما
    تهیه کنندگی
    رادیو ادبیات نمایشی
    تصویر متحرک
    ارتباط تصویری
    تصویر سازی
    نقاشی
    عکاسی
    طراحی صنعتی
    مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی
    فلسفه هنر
    صنایع دستی
    هنر اسلامی
    آهنگسازی
    نوازندگی
    مدیریت پروژه و ساخت
    تکنولوژی معماری
    انرژی معماری
سفارش از شما

موارد زیر از ما

 -1تهیه مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی                                         

 -2ویرایش ، فرمت و سابمیت مقاله در نشریات و ژورنالهای معتبر علمی ISI

 -3پیگیری وضعیت مقاله تا اکسپت نهایی و چاپ                                   


توسط كادر علمي مجرب ، اساتيد (p.h.d) و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاها

دریافت و تحویل سفارش شما از طریق ایمیل

تیم مجرب ما آماده انجام سفارشات شما در تمام زمینه ها می باشدبرچسب‌ها: ژورنال آی اس آی, Impact Factor, مشاوره رایگان, مقالهISI, چاپ مقاله, مقاله علمی پژوهشی, کنفرانسهای خارجی
ادامه مطالب . . .
چاپ مقاله شما در ژورنالهای معتبر ISI

چاپ مقاله در ژورنالهایISI (آی اس آی) با قیمت مناسب به نام شما. قابل توجه دانشجویان و فارغ التحصیلان: اقتصاد، مدیریت (تمامی گرایشها) ، حسابداری ، عمران ، رشته کامپیوتر، فناوری اطلاعات، برق، مکانیک، صنایع و سایر رشته های فنی مهندسی و علوم انسانی.

ما می توانیم مقالات (paper, article) و تحقیقاتی research در زمینه ها و موضاعات زیر برای شما تهیه کرده و در حقیقت شما را در تحقیقات خودمان سهیم کرده و نام شما را در اسامی نویسندگان اضافه کنیم. کار تحقیقاتی و چاپ مقالات و تحقیقات معتبر آن به نام شما با کیفیت عالی و 100% تضمینی با عقد قرارداد در محل ژورنال journal معتبر ISI می باشد.


موضوعات مرتبط با زمینه تحقیقاتی ما برای چاپ مقاله با نام شما در کنفرانس های بین المللی و خارجی جهان و ژورنال های معتبر آی اس آی (ISI):

اقتصاد، مدیریت (تمامی گرایشها) ، حسابداری ، عمران ، شبکه های کامپیوتری ، شبکه های بی سیم ، شبکه های حسگر بی سیم ، نرم افزار ، هوش مصنوعی ، سخت افزار و کلیه موضوعات مرتبط با رشته کامپیوتر، فناوری اطلاعات، مخابرات، برق،مکانیک، صنایع،  و سایر رشته ها

Computer networks, wireless networks, wireless sensor networks, software, artificial intelligence, hardware and all topics related to computer and information technology (IT)


فقط کسانی که کار معتبر و سطح بالا و متفاوت میخواهند تماس بگیرند

استخراج مقاله ISI

چاپ مقاله در ژورنالهای معتبر با ضریب تاثیر مناسب Impact Factor ژورنال مانند: IEEE Explore , Elsevier (Sciencedirect) , Springer , Oxford , ….

چاپ مقاله در کنفرانسهای خارجی معتبر و ژورنالهای معتبر خارجی غیر آی اس آی ISI ( علمی پژوهشی و مورد تایید وزارت علوم و دانشگاه آزاد) بنام شما با کمترین هزینه در سریعترین زمان ممکن.

برای اطلاع از شرایط استثنایی با ما تماس بگیرید.
اگر می خواهید در کوتاهترین زمان ممکن در رشته  اقتصاد، مدیریت , حسابداری و مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مخابرات، برق، عمران، صنایع و کشاورزی سایر رشته های فنی و مهندسی و علوم انسانی صاحب اعتبار شوید با ما تماس بگیرید.
فهرست نشریات ISI مربوط به مدیریت

 
1) فهرست کامل نشریات معتبر ISI و Impact Factor آنها در سال 2008:

دانلود فایل

2) فهرست نشریات معتبر ISI در حوزه علوم اجتماعی و مدیریت:

دانلود فایل

3) فهرست نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بين المللی ISI:

دانلود فایل

4) فهرست کامل نشریات معتبر ISI و Impact Factor آنها در سال 2006:

دانلود فایل

فهرست نشریات ISC

نشريات علمی پژوهشی دارای ضريب تأثير در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 

در سومين جلسه شورای راهبری ISC مورخ 18/12/


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:..... تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....:مراحل مورد نیاز
به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         [email protected]
 


مطالب مشابه :


تأثیر تعاليم دینی وكسب مهارتهاي زندگي در سيره رضوي

ناسره باز شناخت نمونه ای از سیره فرم شماره یک : نظر سنجی نمونه از فرم سياهه رفتار
نظر سنجي 1

روش های نظر سنجی . پایان تز ) به اندازه ، تعداد نمونه ای که می خواهیم انتخاب
نیازسنجی آموزشی

آموزش با تكنولوژی برتر آمادگی برای آينده ای بهتر نمونه هایی از ها با نظر سنجی
برنامه سالانه مجتمع اموزشی و پرورشی مطهری 14 غلامان

نمونه ای از 6- نظر سنجی از دانش برای هرکلاس یک فرم انضباطی تهیه کرده
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع رشته معماری منظر

از آن جا که فرم پروپوزال برای هر دانشگاه ( نمونه ‌ موردی زیر نظر خانم دکتر "رویا احمدی
غزل سعدی عارفانه یا عاشقانه

این نمونه ای عده ای از ناموران این نظر یکی از چیزهایی که من برای آن اهمیت قائلم، همین تز
ارائه و تهیه و دانلود مقاله بیس پروپوزال و پایان نامه

از آن جا که فرم پروپوزال برای هر های نظر سنجی و خرید مقاله و تز و پایان نامه
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع حسابداری مالی بیمه بانکداری اقتصاد مدیریت

از آن جا که فرم پروپوزال برای هر آی اس آی- طرح در دانشگاه و نظر سنجی در مورد
برچسب :