نمونه ای تز فرم نظر سنجی

 • تأثیر تعاليم دینی وكسب مهارتهاي زندگي در سيره رضوي

  سرشناسنامه : عبدی علی اصغر 1354 يزداني مقدم حميد رضا 1348عنوان و نام پدید آور : تاثیر تعاليم دینی و كسب مهارتهای زندگی در سيره رضويمشخصات نشر : مشهد 1388 بهمنمشخصات ظاهری شماره کتاب شناسی ملی نوبت چاپ اول شمارگان تنظیم و صفحه آرایی لیتوگرافی چاپ جلد و صحافی تقدیم به بهانه آفرینش زیباترین نمونه تحکیم بخش خانواده فاطمه زهرا (س) و به مهربان ترین ارباب آقا ثامن الحجج که افتخار طوق نوکری را نصيبم نمود وبا تشکر از تمام ولايتمداران و عزیزانی که ما را در راه پدید آوردن چنین تحقیق با ارزشی مساعدت وياري نمودند کارکنان محترم آستان قدس رضوی , خدمات محترم مشاوره ای آستان قدس رضوی , دانشجویان - دانشگاههای مشهد                              (برگرفته از http://www.modiryar.com )                                                                                   فهرست مطالبعناوینپیشگفتار :مقدمه و بیان اهمیت موضوع فصل اول : طرح تحقیق مفاهیم و کلیات مهارتهای زندگی چیست ؟فواید انجام تحقیقضرورت تحقیقاهداف تحقیق بیان مسئله یا مسائل علمی فرضیه ها مهارتهای ذهنی و شناختی الف- مهارت تصمیم گیری ب- حل مسئلهج- حمایت تفکر و نقادد- تفکر خلاق مهارتهای ارتباطی و اجتماعی الف – مهارتهای بین فردی مهارتهای شناختي معرفتي مهارتهای عاطفی و مدیریت مهارتهای نگرش کسب مهارت ارتباط موثر و صحیح با فرزندان فصل دوم: پیشینه تحقیقفصل سوم : روش انجام تحقیقجمعیت آماری حجم نمونه و شیوه نمونه گیری تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده هااستفاده از شیوه های مشاهده, مصاحبه, لیکرت, سیاهه رفتار , روایی, پایایی استفاده شده است فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیقجداول : نمودارها و تحلیل , پرسشنامه , مصاحبه فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری فصل ششم : پیوستها , منابع و ماخذپیشگفتار :جامعه ی ما جامعه ایست بنیان گرفته بر ارزشهای اسلامی و اثر یافته از آموزه های قرآنی و مفاهیم اهل بیت علیه السلام و از دیگر سو دانش روانشناسی امروز ارائه دهنده ای راهکارها و شیوه هایی برای بهتر زیستن است که در قالبهای ( مهارتهای زندگی ) تعریف می شود .با نگاهی پژوهش گرانه و تعمل بر انگیز در آموزه های دینی راهبردهای کلی و فراگیری را می توان بدست آورد که برای هر زمان و مکان پاسخگوست .و نیاز مردمان در روزگاری را به گونه ای برآورده می سازد و این همت عالمان دین و دانشمندان دیگر علوم انسانی را می طلبد که در گفتمانی تطبیقی به واکاری و استنباط چنین راهکارهایی بپردازد در این تحقیق اندیشه و سیره علمی و عملی امام رضا که در جامعه ایرانی جایگاه برجسته ای دارد ودر بیشتر عرصه های اجتماعی نمود ... • نظر سنجي 1

  روش های نظر سنجی آگوست کنت : از پنجره رفتار دیگران را مورد انتقاد قرار ندهید . ولی او خود عملاً این کار را انجام نداد . آگوست کنت : از مشادهده اثبات صحبت کرد ولی خودش هیچ کاری انجام نداد . Calmax سیستم طبقاتی را بر جامعه اعلام کرد اما سوسیالیستهای تخیلی قرن هجدهم خیلی نظریات Real را ارائه نمی دهند . قانونی که تکرار پذیر باشد به دلیل مشاهده و تجربه خطای آن کم است . Fina list : مطلق گرا در علم مطلق گرایی وجود ندارد . کاش که هستی زبانی درشتی                          تابر ملامی کرد هستیان را « مولانا » دلتر : من تا نبینم شوالیه ای که لباس زرباف بر تن نمی کنم که شوالیه بر دیگران برتری دارد . تقدس : ذاتی نیست اکتسابی است . آگوست کنت : دانش بشری از سادگی به پیچیدگی می رود فیزیک – شیمی – زیست شناسی – جامعه شناسی جامعه شناسی نمی تواند با دقت پیش بینی کند که در چه تاریخی وضعیت جامعه عوض می شود همانطوریکه در فروپاشی شوروی هیچ دولتمردی نتوانست پیش بینی کند که دیوار برلین می ریزد . Van chias mil یک روزی پیش بینی کرد که سرانجام سوسیالیست و کاپیتالیست آمریکایی بالاخره به یک میانه ای می رسند یعنی سوسیالیست به تدریج از میان می رود . مثل چین بعد از آگوست کنت جوامع بشری از سه مرحله عبور می کنند : 1- جامعه دینی      2- جامعه ماوراءالطبیعه 3- جامعه علمی انسانی که اساسش مشاهده است . در قرن 19 چون آگوست کنت positivism بود آخرین حد جامعه بشری پوزتیویسم است . جامعه دینی جامعه بشری را بوسیله خدایان عالم بررسی می کند . بعد به ماورالطبیعه می آید تا به جامعه علمی می رسد تا یک چیزی را مشاهده نکند میسر نیست volter هم به این نتیجه رسید که مشاهده کند . فرانیس بیکن : یک کشیش بود که به خاطر شک کردن در تعداد دندانهای اسب از این سمت کنار رفت در آخر به صرف پوزتیویسم می رسیم به یک مفهوم تعیینی می رسیم که نظر با عمل ترکیب می شود . در یک برهه ای از عمل به تئوری رسیدند مثل کوبا که خواستند آن را به کل جامعه تعمیم دهند که اتفاق نیافتاد رژه با چه گوارا رفت . جان دیویی پراگماتیست است عمل گرا پراگماستیت : هر چه در عمل اتفاق می افتد مقرون به حقیقت است . لوین : موعظه یک حسن دارد و آن این است که اگر یک نفر سخنرانی کند و entenactive نباشد و دو نفر باهم گفتگو نکنند باور بوجود می آید ولی در غیر این صورت باور فقط تقویت می شود و فکر تازه خلق نمی کند . Jhon polseu : 1. بودن در خود         2. بودن برای خود      3. بودن برای دیگری قرن 19 : calmax : جزو پایه گذاران جامعه شناسی علمی است یک مسئله ای را در جامعه شناسی مطرح می کند که هنوز اعتبار دارد کل خاصیتی دارد که آن خاصیت در عناصر تشکیل دهنده آن کل وجود ندارد . ...

 • نیازسنجی آموزشی

  نياز در لغت به معني حاجت، ميل و خواهش و احساس كمبود و فاصله ميان وضعيت موجود و وضعيت مطلوب مي باشد. فن هرمان واژه نياز را چنين تعريف مي كند : احساس يك كمبود همراه با كوشش در جهت برآوردن آن . هر ارگانیسم زنده نیاز هایی دارد که ارضای آن شرایط بقاء ، رشد وتکامل آن است. این موضوع در مورد انسان نیز صدق می کند. نیاز فاصله خلاء بین واقعیت موجود و شرایط مطلوب است که با توجه به ارزشهای جامعه امکان ظهور می یابد و اگر تغییر شرایط موجود برای ارضاء آن وجود نداشته باشد به صورت بالقوه باقی می ماند.نیاز یک مفهوم عمومی است که در زمینه های مختلف کاربرد نسبتا وسیعی دارد و تعاریف متعددی از آن ارائه می شود. در یک تعریف عمومی ، نیاز چیزی است که برای ارضاء و تحقق یک هدف قابل دسترسی ،ضروری یا مفید است . در این منظر نیاز یک نقش واسطه ای پیدا می کند که رفع آن موجب تحقق هدف یا تسهیل در آن میشود . از این رو باید در ارتباط با هدف (وضعیت مطلوب ) معین و بر اساس معیار ها و استاندارد های خاص آن تعیین و سنجیده می شود. الف) نیاز از دیدگاه روان شناسیواژه نیاز در اوایل دهه 1930 در مباحث روان شناسی به کار گرفته شد، و منظور از آن متغییر انگیزاننده ای بود که باعث رفتار خاصی در فرد می شد. به عقیده اندیشمندان علم روان شناسی ، نیاز یک پدیده روانی که منشاء آن در درون انسان است و پویایی آن نیز تابع قانون مندی و قواعد خاصی است. در این میان نظریه مازلو(maslow ) درباره نیاز ها، موجب مباحث گستر ده ای در علم مدیریت ، و رفتار سازمانی گردید . او نیاز های انسانی را نوع مخصوصی از غرایز می داند که در حیوانات یافت نمی شود. ((مازلو)) عقیده دارد نیاز ها دارای سلسله مراتب از ابتدایی تا پیشرفته هستند. کسانی که کلیه نیاز هایشان بر آورده شده است، نیاز های پیشرفته را مهمتر از نیاز های ابتدایی می دانند؛ بنابر این ازضای یک نیاز موجب و سبب پیدایش نیاز های دیگر می گردد. و بدین ترتیب خواسته ها و علی الاصول رفتار انسانی از سوی نیازها ی ارضاء نشده هدایت می شود. ب) نیاز از دیدگاه جامعه شناسیجامعه شناسان نیاز را از لحاظ پیوستگی و ارتباط فرد با جامعه و محیط پیرامونش مطالعه می کنند . در این نوع نگرش ، نیاز ها در سطح فرد و شرایط موقعیت او مطرح نمی گردند، بلکه نیاز های گروهی ، جمعی و اجتماعی در کنش متقابل مورد توجه قرار می گیرند. مطالعه نیاز ها بدون توجه خاص به ابعاداجتماعی و تاثیرات اجتماعی بر روی نیاز ها ، و نیز بدون توجه به اثراتی که نیاز های پدید آمده بر جامعه دارد، غیر قابل توجیه است. نیاز های مشترک افراد وقتی در کنار هم قرار می گیرند، شکل گروهی و اجتماعی پیدا می کنند و در ...

 • برنامه سالانه مجتمع اموزشی و پرورشی مطهری 14 غلامان

   باسمه تعالی شمای کلی برنامه سالانه مجتمع   برنامه محتــوا عنوان برنامه ایجادادانگیزه دردانش آموزان  وعلاقه مند کردن آنها به تحصیل وضعیت موجود و ضرورت اجرای برنامه بیشتر در دوره راهنمایی ومتوسطه به دلیل شرایط خاص روحی دانش آموزان بعضی از آنها دچار افت تحصیلی و کاهش انگیزه می شوندو لازم وضروری است که انگیزه کاهش یافته آنها تقویت شود و کلیه دانش آموزان رابرای بهتر درس خواندن وتحصیل دانش ترغیب کنیم.              کیفی   اهداف برنامه            کمی 1-ایجادمدارسی بافضای شاداب و جذاب برای دانش آموزان ودبیران2- نظرسنجی و تبادل اطلاعات با اولیای محترم3-تلاش برای پیشرفت دانش آموزان در زمینه های علمی ، فنی،فرهنگی، هنری ، اجتماعی ،ورزشی و...4-ایجاد انگیزه دردانش آموز بوسیله ابزارهای  مشوق مثل جایزه و...   1-تهیه کلیه احتیاجات رفاهی در مدارس در صورت امکان2-تهیه جایزه وتقدیر از دانش آموزان تلاشگر به تناوب در طول سال تحصیلی3- شاداب و سالم سازی محیط مدارس 4- رسیدگی به فضای سبز مدارس4-رفع نواقص موجود درکلاسها وتهیه وسایل کمک آموزشی مناسب 5- توجه به امکانات ورزشی      شرح اجمالی فرایند   و   شرح عملیاتی برنامه 1- دادن مسئولیت به دانش آموزان وافزایش حس مسئولیت پذیری آنها 2-مشارکت فعال دانش آموزان در امورات مدارس و مشخص نمودن وظایف هر یک از آنها3- تهیه کارنامه درسی وارائه آن به والدین 3-تعمیر سرویس های بهداشتی- 4- تلاش برای پاکیزه نگه داشتن مدارس 5- توجه کافی به ورزش مدارس باخرید امکانات و وسایل مناسب ورزشی 6- اجرای به موقع مراسم صبحگاه و نرمش صبحگاهی 7- راه اندازی کارگاه وآزمایشگاهی پویا و فعال8-اجرای طرح تلاش آفرین به صورت تقدیر از دانش آموزانی که به حد نصاب امتیاز درسی رسیده باشند9-برگزاری نماز جماعت در کلیه ی مدارس 10-راه اندازی وبلاگ مجتمع   تامین هزینه ها از محل سرانه مجتمع و کمکهای مردمی محدوده زمانی درطول سال تحصیلی تجهیزات وامکانات درحدامکان وسایل مورد نیاز از محل مدیریت آموزش وپرورش وسپس سرانه مجتمع تهیه گردد واز وسایل نهایت استفاده شود   مسئول ومجری برنامه   مدیر مجتمع، معاونین اجرایی،آموزشی،پرورشی،معاونین مدارس،معون دبیران ومعاون آموزگاران ،مربیان پرورشی ،آموزگاران، دبیران و دانش آموزان ارزیابی     عوامل موفقیت و عدم موفقیت طرح شناسایی شود. عوامل تاثیر گذار بر علاقه مند شدن دانش آموزان شناسایی و بررسی گردد عنوان برنامه ها بر مبنای برنامه ریزی استراتژیک  1-    ایجاد انگیزه و علاقه در دانش آموزان به منظور پیشرفت در امر تحصیل . 2-   برنامه ریزی در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش به منظور جهت دهی ...

 • انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع رشته معماری منظر

  مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال مقاله انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دکتریمشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- [email protected] مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال در رشته انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری [email protected]  جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]  جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]    انتخاب موضوع انجام پایان نامه مقاله پروپوزال ISI دانلود  ایمیل بزنید پایان‌نامه‌های رشته معماری منظر بررسی پتانسیل‌های توسعه و تعیین و معیارهای طراحی در حاشیه‌ی تالاب‌ها (مورد مطالعه: تالاب عینک)/ استاد راهنما: دکتر محمد رضا پور جعفر / 1374صالح نیاکوئی/ ارزشهای ماندگار در باغ ایرانی (مورد طراحی: باغ ملک) / استاد راهنما: دکتر محمود نصیری انصاری/ 1386حسین اشرفی/ امکان‌سنجی و طراحی مرکز پارک خدمات بین راهی چیتگر/ استاد راهنما: دکتر مجتبی انصاری/ 1385شیرین قاضی/ امکان‌سنجی و طراحی جاده‌های سلامتی در راستای مسیل‌های شهری( نمونه‌ موردی: دره مقصود بیک)/ استاد راهنما: دکتر محمد رضا بمانیان/ 1385آیدا ارجمند تبار/ طراحی منظر سدهای بتنی و محیط اطراف دریاچه‌ی آن(نمونه‌ی مورد مطالعه: سد بتنی شهید رجایی شهرستان ساری)/ استاد راهنما: دکتر محمد رضا پور جعفر/ 1386منصور ابافت یگانه/ بررسی اصول و معیار‌های الگو برداری از طبیعت کویر مرکزی ایران در معماری کویری (طراحی موردی: مرکز تحقیقات و مطالعات کویرشناسی کشور)/ استاد راهنما: دکتر محمد رضا بمانیان / 1385مریم کامیار/ ابعاد تقدس در فضای معماری ایران (مطالعه‌ی موردی: تجلی عرفان در باغ ایرانی)/ استاد راهنما: دکتر مجتبی انصاری/ 1382مهدی حقیقت‌بین/ طراحی پایدار در فضای سبز شهری (مورد مطالعه: طراحی حاشیه‌ی مادی نیاصرم اصفهان )/ استاد راهنما: دکتر مجتبی انصاری/ 1383لیلا هاشمیان/ طراحی باغ کویری (تاکید بر عوامل طبیعی در محیط)/ استاد راهنما: دکتر محمد رضا بمانیان/ 1383علیرضا بزرگی/ برنامه‌ریزی و طراحی اکو پارک منطقه‌ای (مورد مطالعه: رود - دره کن)/ استاد راهنما: دکتر محمد رضا پور جعفر / 1383مرجان صلاحی/ معیارهای طراحی مجتمع‌های تفرج‌گاهی تحقیقاتی (مورد مطالعه: دریاچه ...

 • غزل سعدی عارفانه یا عاشقانه

    دکتر سعید حمیدیان در باره غزل سعدی ، شاهد آراء و داوری هایی کاملاً متفاوت بلکه متضاد بوده ایم. آنچه از مجموعه اقوال در این میان بر می آید استثناجاتی از این دست است که غزل او بر خلاف غزل امثال عطار و مولوی و حتی همشهری بزرگ او، حافظ چندان بهره ای از عرفان ندارد. در تمامی این سخنان درباره غزل سعدی، یک جیز مسلم است و آن اینکه تاکنون هیچ گونه تبیین و تحلیل دقیق و مفصلی به سود یا زیان این یا آن نظریه از قضایا صورت نگرفته است. اما دکتر سعید حمیدیان در کتاب «سعدی در غزل» که به زودی منشر می شود بسیاری از غزل هایی را که دیگران صرفاً عاشقانه خونده اند از عالی ترین نمونه های غزل عارفانه در تاریخ شعر فارسی می داند و می کوشد تا با بهره گیری از علایمی که آنها را نشانه کمابیش قانع کننده عارفانگی شعر می داند این معنی را اثبات و تحلیل کند. همچنین او دراین کتاب برای نخستین بار خصیصه بسیار مهم شعری سعدی یعنی سهل و ممتنع بودن و برخی دیگر از مهم ترین ویژگی های غزل شیخ را به دقت و تفصیل مورد مداقه و بحث قرار می دهد. دکتر حمیدیان چکیده ای از نتایج تحقیقات خود را در روز بزرگداشت سعدی در نشست کتاب ماه ادبیات و فلسفه بیان کرده که در اختیار شماست. من بحثم را با شعری از سعدی آغاز می کنم :   خبرت خـراب تــر کــرد جـــراحت جــداییچو خیال آب روشن که به تشنگان نماییتو چه ارمغان آری که به دوستان فرستیچه از این به ارمغان که تو خویشتن بیاییبشدی و دل ببری و به دست غم سپردیشــب و روز در خیــالی و نــدانمت کجاییدل خویش را بگفتم چو تو دوست می گرفتمنه عجب که خوبـــرویــان بکننـــد بی وفـــاییتو جفای خود بکردی و نه من نمی توانمکه جفا کنم، ولیکن نه تو لایــق جفــایی    چــه کننــد اگــر تحمـــل نکننــد زیر دستـــانتو هر آن ستم که خواهی، بکنی که پادشاهیسخنی که با تو دارم، به نسیم صبح گفتمدگری نمی شناسم، تو ببــر کــه آشنـاییمن از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحتبرو ای فقیــه و بـا مــا مفــروش پارســـاییتو که گفته ای تأمل نکنم جفای خوبانبکنی اگر چو سعدی نظــری بیازمــاییدر چشم بامـدادان بــه بهــشت برگشــودننه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی    این نمونه ای از یک غزل نوعی سعدی است که من نخواستم احسن و اصلح را انتخاب کنم، این غزل به هر حال نمودار شیوه شاعر است و همین طور نمودار مسائلی است که می خواهم بیان کنم و ملاحظه می کنید که بیت درخشان آغازین غزل حالت پارادوکس گونه ای دارد و بنابراین این معشوق، مطابق غزل، هم بی اندازه دور است و هم بی اندازه نزدیک است. در بعضی از ابیات چه از طریق توصیفات چه از طریق خود شیوه بیان، به نظر معشوق خیلی نزدیک ...

 • ارائه و تهیه و دانلود مقاله بیس پروپوزال و پایان نامه

  مشاوره و نگارش پایان نامه  کارشناسی ارشد مدیریت همراه با مقاله بیس مشاوره در انتخاب موضوع، تهیه سمینار ، پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشدانجام پایان نامه کارشناسی ارشد با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت توسط اساتید دانشگاهی در رشته و گرایش شما، کمک برای ارائه جلسه دفاع، انجام کلیه مراحل در مدت زمان مورد نیاز شما ، یک تا چهار ماهکیفیت عالی ، پشتیبانی عالی ، قیمت مناسب ،• راهنمایی و مشاوره در تهیه پروپوزال‏• مشاوره در مورد انتخاب موضوع پایان نامه• ‏ مشاوره در زمینه اطلاعات خام‏• ‏ راهنمایی در جستجو های اینترنتی• ‏مشاوره و راهنمایی در طراحی و اجرای پرسشنامه و مصاحبه• ‏‏ معرفی منابع• ‏راهنمایی و برگزاری جلسات آمادگی دفاع از پایان نامه• طراحی و اجرای پروژه های نظر سنجی و افکار سنجی• ‏ راهنمایی در زمینه تصحیح و تکمیل پایان نامه های نیمه تمام و رفع ایراد و اشکالات پایان نامه پایان نامه کلیه رشته ها از قبیل: دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته شیمی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ادبیات فارسی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تاریخ دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته جغرافیا دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حقوق دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تربیت بدنی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان انگلیسی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان فرانسه دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان عربی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته روانشناسی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته پزشکی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زمین شناسی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زیست شناسی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته صنایع غذایی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم اجتماعی دانلود مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم تربیتی دانلود مقاله، انجام ...

 • انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع حسابداری مالی بیمه بانکداری اقتصاد مدیریت

  مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال مقاله انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دکتریمشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- [email protected] مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال در رشته انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری [email protected]  جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected] عنوان بررسی وضعیت اطلاعات تولید شده توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پنج ساله 77-1373 بررسی فرآیند برنامه (آموزش در عرصه) دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از دیدگاه دانشجویان در سال 1379 مطالعه اپیدمیو لوژیک بیماران بستری شده در بخشهای سوختگی بیمارستان امام موسی کاظم (ع) در فروردین ماه 79لغایت اسفند 80 بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و  دانشگاه اصفهان در سال 1380 بررسی  وضعیت نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  و دانشگاه اصفهان و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران در سال 1381 بررسی الگو های نیازسنجی موجود و کاربرد آن در سیستم بهداشت و درمان استان اصفهان در سال 81 بررسی روشها و قوانین مربوط به ثبت ، تکمیل ، صدور و جمع آوری گواهی های فوت در استان اصفهان در سال 1381وارائه الگوی مناسب بررسی مقایسه ای  در صد فراوانی ثبت داده ها در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده در سه بیمارستان آموزشی ، خصوصی و تامین اجتماعی در شش ماهه اول سال 1381 بررسی میزان آگاهی بیماران و پزشکان نسبت به حقوق بیمار و میزان رعایت این حقوق در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 1382 بررسی مقایسه ای میزان افسردگی در دانشجویان سال اول و سال آخر کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و ارتباط آن با خصوصیات فردی و اجتماعی آنها در سال 1382 تعیین بهره وری از طریق مطالعه کارورزان در بیمارستان عیسی بن مریم (ع) در سال 1382 بررسی میزان نمره آگاهی مدیران بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان از سبک های مدیریت در سال 1382 بررسی آگاهی مدیران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مدیریت بحران بروز آتش سوزی در بیمارستان در سال 83-1382 ارزشیابی و مقایسه دانش و نگرش دانشجویان ترم ...