فرآیند مدیریت استراتژیک/ خلاصه کتاب دیوید در یک صفحه!

تعیین و تدوین مأموریت یا هدف بنیادی (Mission) شامل بیان وسیعی پیرامون مقصود (Purpose)، فلسفه و هدف­های کلی سازمان (Goals).

 1. توسعه و تبیین (Developing) عوامل درون سازمانی (Company Profile) که بازتاب شرایط داخلی و توانایی­های سازمان است.
 2. تجزیه و تحلیل و ارزیابی محیط خارجی سازمان شامل عوامل محیط عمومی و رقابتی.
 3. تجزیه و تحلیل انتخاب­های ممکن (Options) کشف شده با تحلیل و ارزیابی توأم عوامل درون سازمانی و برون سازمانی.
 4. شناسایی و تعریف انتخاب­های مطلوب کشف شده در پرتو مأموریت یا هدف بنیادی.
 5. انتخاب مجموعه­ای از هدف­های بلندمدت و استراتژی­های اصلی موردنیاز.
 6. توسعه و تنظیم هدف­های سالانه و استراتژی­های کوتاه مدت سازگار با هدف­های بلندمدت و استراتژی­های اصلی.
 7. اجرای تصمیمات استراتژیک بر مبنای بودجه­بندی انجام شده و تأکید بر سازگاری و تناسب (Matching) میان وظائف، افراد، ساختار، تکنولوژی و سیستم­های پاداش.
 8. بازبینی و ارزشیابی موفقیت فرآیند مدیریت استراتژیک به عنوان یک مبنا برای کنترل و یک داده برای تصمیمات آتی.

فرایند مدیریت استراتژیک از دیدگاه دیوید :

فرایند مدیریت استراتژیک از دیدگاه دیوید

 

گام­های فرآیند مدیریت استراتژیک از دیدگاه دیوید :

مرحله 1 = شناسایی مأموریت، اهداف و استراتژی­های کنونی شرکت

مرحله 2 = تدوین بیانیه مأموریت سازمانی

مرحله 3 = شناسایی فرصت­ها و تهدیدات خارجی سازمان

مرحله 4 = تهیه ماتریس بررسی رقابت (CPM)

مرحله 5 = تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی سازمان (EFE)

مرحله 6 = شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان.

مرحله 7 = تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی سازمان (IFE)

مرحله 8 = تهیه ماتریس (SWOT) و ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) و ماتریس گروه مشاوران بُستن (BCG) و ماتریس داخلی و خارجی (IE) و ماتریس استراتژی اصلی، ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

مرحله 9 = تعیین هدف­های بلندمدت و ارائه استراتژی­های خاص

مثال: فرایند مدیریت استراتژیک در هتل فورد :

 1. تدوین بیانیه رسالت سازمان که مبین مقصد فلسفه ی تاسیس و اهداف کلان سازمان است.
 2. تهیه ی نیم رخ (Profile) اطلاعاتی از سازمان که شرایط داخلی و قابلیتهای آنرا منعکس میسازد.
 3. ارزیابی محیط خارجی شامل عوامل رقابتی و عمومی.
 4. شناسایی مطلوب ترین گزینه ها در راستای بیانیه ی رسالت سازمان.
 5. گزینش اهداف بلند مدتو استراتژیهای کلانی که سازمان را به گزینه های مطلوبش میرساند.
 6. تدوین اهداف سالانه و استراتژیهای کوتاه مدت در راستای اهداف و استراتژیهای کلان.
 7. پیاده سازی استراتژیهای انتخاب شده از طریق تخصیص بودجه ، منابع انسانی ، فن آوری و ساختار سازمانی لازم.
 8. ارزشیابی موفقیت فرایند به عنوان یکی از داده های تصمیم گیری آینده ی سازمان.

تعاریف بیانیه­های مأموریت Mission Statement

 • بیانیه مأموریت سندی است که یک سازمان را از سایر سازمان­های مشابه متمایز می­نماید. در این سند پرسشی که پیش روی استراتژیست­هاست این است که :«ما به چه کاری مشغول هستیم؟» رسالت یا مأموریت سازمان نموداری است که مسیر آینده سازمان را مشخص مینماید.
 • بیانیه مأموریت سازمان، جمله یا عبارتی است که بدان وسیله، مقصود یک سازمان از مقصود سازمان مشابه متمایز می­شود و آن بیان کننده­ی علت وجودی سازمان است.
 • رسالت یا مأموریت سازمان نموداری است که مسیر آینده­ی سازمان را مشخص می­نماید.
 • بیانیه مأموریت بیانگر چشم­اندازهای بلندمدت سازمان در قالب آنچه که می­خواهد باشد و کسانی که می­خواهد به آنها خدماتی را ارائه نماید، است.

ویژگی مأموریت سازمان :

 1. سازمان را بدان گونه که هست و آنچه درنظر دارد بشود، معرفی نماید.
 2. به اندازه­ای محدود باشد که برخی از فعالیت­های مخاطره­انگیز را حذف نماید و بدان اندازه گسترده و وسیع باشد که نوید رشد خلاق و نوآوری را بدهد.
 3. سازمان را از سایر سازمان­های مشابه متمایز نماید.
 4. به عنوان چهارچوبی عمل کند که بتوان بدان وسیله فعالیت­های کنونی و آینده را ارزیابی کرد.
 5. به حد کافی واضح و آشکار باشد تا همه­ی اعضای سازمان بتوانند آن را درک نمایند.

 منبع


مطالب مشابه :


دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک دیوید

دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک دیوید دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک دیوید .
دانلود ترجمه كتاب مديريت استراتژيك فرد آر ديويد

کتاب "مدیریت استراتژیک"، اثر فرد آر. دیوید که توسط آقایان دکتر سید محمد اعرابی و دکتر علی
خلاصه مدیریت استراتژیک دیوید

به نام خداوند بخشنده مهربان خلاصه ي کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید فصل اول
کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید در قالب پاورپوینت

کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید در قالب پاورپوینت. فصلهای کتاب فرد آر دیوید که در این
پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید

مدیریت اجرایی - پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید - دانشگاه آزاد اسلامی
فرآیند مدیریت استراتژیک/ خلاصه کتاب دیوید در یک صفحه!

آرمانگرایانه - فرآیند مدیریت استراتژیک/ خلاصه کتاب دیوید در یک صفحه! - تاملات مکتوب پیرامون
خلاصه کتاب ::مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک ، اثر فرد آر. دیوید ترجمه آقایان دکتر سید محمد اعرابی و دکتر علی
مدیریت استراتژیک

کتاب:مدیریت استراتژیک: و مدل ها در کشور ما عموما بر اساس دیوید است. چهاررویکرد مدیریت
برچسب :