چکاد بام

 • قسمت6 خلاصه کتاب ارزشمند" زیبایی شناسی در معماری " اثر یورگ گروتر،ترجمه جهانشاه پاکزاد

  عناصر فضا : • آخرین اثر لوکوربوزیه: کلیسا در فرمینی

  آخرین اثر لوکوربوزیه: کلیسا در فرمینی

      این کلیسا بخاطر فرم برجسته ی خود و تجارب داخلیِ زیبای آن شناخته شده است، این کلیسا در فرمینی، حاصل دسترنج لوکوربوزیه، تکامل دیگری از هسته ی اندیشه ها و تمریناتِ معمار در تمام سال های طراحیِ بود.این کلیسا اهمیت ویژه ای را با خود به دوش می کشد، چرا که آخرین کارِ بزرگ لوکوربوزیه بود و به محض فرا رسیدن زمان مرگ او در 1965، نا تمام باقی ماند.این بنا چهل و یک سال بعد، در سال 2006، تکمیل شد و ماهیت ان را زنده نگه داشت. بنا در شهرِ معدنی و صنعتیِ فِرمینی واقع شده، کلیسای فرمینی عضوی از مجموعه ی ساختمان های عمومی است که توسط لوکوربوزیه طراحی شده است، که در میان آنها استادیوم المپیک، کلوپ جوانان و مرکز فرهنگی،مجموعه ی خانه های استاندارد و در نهایت Unite-d’Habitation قرار دارند. معمار می خواهد با به رسمیت شناختن گروه کوچک اصحاب کلیسا در شهر، معدن چیان و کارگران را که در این ناحیه بهترین مواد را تولید می کنند، در بر بگیرد و تجلیل کند و دلیل استفاده ی او از بتن را توجیه می کند.و امیدوار بود که چنین متریالی به او قدرت دهد تا بتواند حجم و فضاها را در راستای هدف خود، که گرفتن نورِ یک معنای حقیقی بود را به کنترل خود درآورد. همانطور که از این معمار انتظار می رفت،او بسیاری از ایده های معمارانه ی اصلیِ از پروژه های گذشته را ، در جدیدترین طراحیِ خود ترکیب می کند.او می خواست زمینه ای را ایجاد کند تا مکانی برای پرورش روح، در یک مقیاس فروتنانه، ساخته شود. در این مورد لوکوربوزیه چنین اظهار داشت که فضا باید" وسیع باشد تا قلب احساس راحتی کند، و چنان مرتفع باشد تا نماز گزاران بتوانند در آن نفس بکشند." نور طبیعی از طریق جعبه های نور و بوسیله ی یک سری از بازشوهای منظم که مرجعِ مستقیم به سوی صورت فلکی جبار(Orion)هستند، به داخل هجوم می آورد. این جعبه های نور در مسیری طراحی شده اند تا نور را به داخل بیاورند و سبب تغییر در روزهای اعیادِ ویژه ی مذهبی، مانندِ Good Friday و Easter Sunday شوند.لوکوربوزیه از معنویتِ علم هندسه برای خلق فرم کلی استفاده می کند؛ یک مبنا ی مربع که پروژه را به سوی شکل دایره بالا می برد، و یک دگرگونی و تحول زمینی به حوزه ی روحانی را به تصویر می کشد، وبنیانی کیهان شناختی در پنجره های رو به صور فلکی و رئوس بام که به سمت خورشید کشیده شده،آشکار می کند.    منبع : www.etoood.com

 • کوه...

  سر فرا داشته بی و حشت غول              با جمال ملکوتی مشغولشب سر از مشوق چو بردارد کوه            تا دل عرش خبر دارد کوهکوه گر روشن و گر تاریک است              تا بخواهی به خدا نزدیک استقصه در گوش فلک می گوید                 چاره ی درد بشر می جویدکوه انفاس مسیحا دارد                      وین نسیم از دم عیسی داردکوه مهد همه پیعمبرهاست                مهبط موهبت وحی خداستکوه را زبده ی فرزاندانی است             که جهانشان به نظر زندانی استغالباً هرچه نبوغ است و وهاست        دست پرورده ی کوهستان هاستکوه برخاسته پل می بندد                 تا بشر را به خدا پیونددنردبانی است فرا رفته به ماه             تا تو جانی به در آری از چاهکوه آیین هنرمندش هست                 با هنر نسبت و پیوندش هستگرنه کوه است و مقام رفعت               گو فرود آی ، همای همتقاف اگر لاف تجرد نزند                    مرغ افسانه کجا لانه کندکوه چون ذوق و هنر آزاد است            بیستون مدرسه ی فرهاد استرشحاتی که تراود از کوه                  اشک شوق است و بشوید اندوهقطره ای کز جگر کوه چکد                عشق چون شیره ی جانش بمکدشعر هم شیره ی جان شعر است      وز درخشنده ترین گوهرهاستشعر قطره است و چکیده است چو در   سنگ باشد که به سیل آید و پرگویی آن جا که به دریا غوغاست          کوه سرفراز سپاه دریاستباد کوه است به گوش امواج                همچو فرمان هجوم افواجکوه از حلقه ی دریای عمیق               سر بر آورده نگینی است عقیقلشگر موج اگر کوهکن است                کوه ما خسرو لشگر شکن استاستقامت برو از کوه آموز                     نوح را دیده و برخاست هنوزکشتی نوح گر از طوفان جست             بار اول به سر کوه نشستکوه را سینه ی صبر است و سکون         گو که آفاق شود « کن فیکون »کوه را قله ی قهر است و عتاب              قرق غیرت شاهین و عقابکس اش انجام ندید و آغاز                   نیست جز ابر کس اش محرم رازقهرمانی به کمین است و به هوش           خود کمان فلک آورده به دوشتیر اگر سنگری از کوهش بود                 پر گرفت و همه آفاق گشودهر نخی ، دوک فلک تابیده                   کوه دور سر خود پیچیدهاین نه پیچیده ی دشت و هامون            که یکی قرقره ی عمر قرونپهلوان با سر افروخته است               که قرون پشت سر انداخته استژنده ی پیری به جبین خط امان               که بگو بد به زمین پیل زماندیده بانی است بلند و بینا                    شاهد گشت و گذشت دنیاچشم عبرت همه جا بگشاید                زیر چشمی همه ...

 • آموزش گره های کوهنوردی

     یکی از بهترین سایت ها رو برای آموزش گره پیدا کردم. برای آموزش هر گره لینک پایین اونو کلیک کنین.(به صورت تصاویر متحرکه، برای همین به راحتی یاد میگیرین!) هشت ساده(یک لا) هشت دو سر طناب هشت تعقیب گره هشت خرگوش دو سر طناب دو سر طناب دوبل پروانه بولین پروسیک کلمیست (مشار یا پروسیک فرانسوی) دو سر تسمهخودحمایتهارنس اورژانسی

 • صعود زمستانه چکاد زنهان 2850 متر جمعه 92/11/11

  صعود زمستانه چکاد زنهان 2850 متر جمعه 92/11/11

  به نام خالق کوه ها و زیبایی هاکوهنوردی مستمر انسان را از رخوت و سستی می رهاند و جان تازه ای به آدمی می بخشد کوهنوردان شرکت کننده در این برنامه زمستانی از گروه کوهنوردی علو م پزشکی کرمانشاه1-سیامک پردلی( سرپرست) 2 - نادر منتظریانی3- دکتر مرتضایی 4 - محمد علی خزاعی 5 - محمد داهیمجمعه تاریخ 11/11/92 از ستاد دانشگاه به سمت شهر بیستون،برای برنامه صعود به  قله زنهان ( 2850متر) واقع در ارتفاعات پراورا پیش گرفتیم . مینی بوس درساعت6:45  آخرین نقطه کنار پادگان حاجی آباد مسیر کوهپیمایی صعود به قله رسید گروه مادر ساعت 6:50 قیقه با یاری خداوند. ازمسیر (میشه ری) با جلو داری همنورد پر انرژیک جناب آقای نادر منتظریانی  با بالارفتن از پاکوب مشخص و معمولی تا چشمه  و از ان جا به بعد چپ رو به سممت داربیدها برای دستیابی  به قله  زنهان پیش می رفتیم از دور نمایی قله و کل مسیر پوشیده از برف ویخ در این روز مشاهده می شد  یالهای شمالی کوه بیستون به وضوح قابل دید نسفید پوشیده ازبرف البته دوهفته قبل صعودش کرده بودیم و همچنان اورست وار خود نمایی می کرد . مسیر ما بعلت بارش های برف در چند روز گذشته حجم پر برفی در منطقه حکم فرما کرده بود و امروزبعلت سرما سفت و یخ زده و فقط در بعضی از جاها به برف کوبی نیاز داشت اما لغزنده وخطر سقوط زیاد بود بقیه مسیر را باید با کرامپون رد می کردیم  در نهایت به انتهایی ترین نقطه از کوهستان به هم پیوسته پراو با عبور ازروی  یخ چال های لغزنده و گذر و تراورس کردن شیبها آهسته خودرا به یال کوه زنهان رساندیم ولحظاتی بعد خط الرأس اصلی سفید پوش یخی قله  وبعد از طی یک خط الرأس دیگری که خیلی تیزو تشکیل شده از نقابهای برفی با احتیاط بر فراز قله رسیده بودیم آخرین نقطه قله زنهان که از زیباترین کوه های این منطقه می باشد.  وچسبیده به کوه بیستون ( ساعت10:50دقیقه) همگی شکر خداوند را بجای آوردیم وغرق تماشایی عظمت و شکوه وجلال پرهیبت شمالی بیستون واین قله زنهان شدیم که در این فصلبرای خودش حال و هوایی توصیف نا شدنی داشت ، عکس یادگاری با پلاکارد پرافتخارگروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر بام قله زنهان و50 دقیقه  نظاره گراز دور بر قلل کوه سفید  و شیرز ، گرین ، دالاخانی ، امروله ، شاهو ، بدر و پریشان و در دوردستها الوند همدان، سر تعظیم در برابر خالق این همه زیبایها بجا آوردیم و به امید صعودی دیگر و دیداری دوباره  ، قله را با عظمت و سکوتش تنها گذاشتیم وراه بازگشت در پیش گرفتیم.و بااستفاده از تجارب قبلی از روی دیواره های یخی وبرفی که تمام خط الراس ها را پوشانده بود.واین صخره های تند وپوشیده از برف هم احتمال ریزش بهمن و خطر سقوط ...