آموزش املاء همراه با شیوه های نوین منبع..esmaeiliteacher

املاء چیست؟

 

  1. اهداف اصلی املاء:

 

درست نویسی: تبدیل نشانه های آوایی به نوشتاری

زیبا نویسی: از نظر اندازه، فونت و فاصله بین کلمه ها

خوانا نویسی: بدون غلط،تمیز و زیبا مطابق با رسم الخط کتاب درسی

 

نحوه ی قرائت املاء:

 

- متن املاء قبل از نوشتن دانش آموزان یک بار خوانده شود و از بچه ها خواسته شود که متن را به دقت گوش دهند، بدون آنکه چیزی بنویسند.

- حال متن املاء با صدای رسا و شمرده خوانده شود.

- در تقریر املاء رعایت زبان معیار و تلفظ صحیح کلمه ها و ترکیب ها ضروری است.

- از تکرار زیاد و غیر ضروری پرهیز شود چرا که این عمل موجب کند نویسی و بی توجهی می شود.

- هنگام قرائت علائم سجاوندی توسط آموزگار بیان،تا دانش آموزان درست و دقیق بنویسند.

- متن املاء در پایان یک بار دیگر خوانده شود.

- متن املاء کلمه به کلمه قرائت نشود بلکه به صورت گروه کلمات به هم مرتبط بیان، تا ارتباط معنایی وانسجام کافی رعایت شود.

 

پس از تصحیح املاء لازم است:

دانش آموزان کلماتی را که اشتباه نوشته اند به طور صحیح و خوانا در پایان املاء بنویسند و آن ها رادر جمله های مناسب به کار ببرند.

در صورت امکان برای کلمه یا کلمات اشتباه نوشته شده یک یا دو واژه هم معنی، مترادف یا متضاد یاهم خانواده بیان گردد.( با راهنمایی آموزگار و والدین )

دیکته را در دفتر مشق با رعایت حاشیه و علایم سجاوندی پاکنویس نماید و صورت صحیح کلمه هایی را که اشتباه نوشته است به منظور توجه بیشتر با رنگ دیگر بنویسد.

 

شیوه های خلاق و متنوع آموزش املاء

 

املاء به صورت گروهی:

 

دانش آموزان به گروه های دو نفری تقسیم می شوند از هر گروه خواسته می شود متن املایی تهیه نمایند. از متن هر گروه قسمت هایی را انتخاب کرده به صورت یک متن پیوسته دیکته می شود تا بچه ها بنویسند. متناسب با آنچه که بچه ها نوشته اند معلم امتیاز حاصل هر گروه را اعلام می دارد. در این نوع املاء نویسنده متن در هر گروه دانش آموز ضعیف آن گروه می باشد.

 

املای خطابه ای:

فراگیران در گروه به هم املا می گویند یا به اولیا و خواهر برادر در منزل املاء گفته می شود و تصحیح توسط گوینده صورت می پذیرد. در این نوع املاء تثبیت یادگیری املایی و صحیح نوشتن واژه ها مد نظر است.

 

آموزش املاء هنگام تدریس کتاب بخوانیم:

در هنگام تدریس کلمات مشکل دو املایی روی تابلو کلاس نوشته از بچه ها می خواهیم به صورت شفاهی برای آن ها هم خانواده،متضاد، مترادف و ... جمله بگویند.

 

املای سنتی:

به صورت خطابه ای برای دانش آموزان گفته می شود و تصحیح توسط معلم یا دانش آموز صورت می گیرد.

 

کامل کردن جمله ها برای تقویت املاء:

چند جمله روی تابلو نوشته می شود به طوری که در جمله جای یک کلمه خالی بماند سپس در پایین تابلو تعدادی کلمه(از جمله کلمه مورد نظر) قرار می گیرد و متضاد و مترادف و هم خانواده آن نوشته می شود و سپس بچه ها گروهی باید کلمه مناسب را در جای خالی قرار دهند. در پایان جمله ها را با صدای بلند می خوانیم.

 

املای مشارکتی:

دانش آموزان به گروه های ۳ نفری تقسیم می شوند یک نفر به عنوان گوینده تعیین می شود،دانش آموزی نویسنده و دانش آموز دیگر ناظر. در ضمن نوشتن ناظر به نویسنده یاری می دهد.-۷ تهیه متن از غلط های املایی دانش آموزان:در این فعالیت هر یک ماه یک بار از میان کلمه هایی که دانش آموزان در متون املایی ۴ هفته گذشته اشتباه داشته اند متن املایی جدیدی فراهم می آید این متن می تواند به صورت غلط در اختیار بچه ها قرار می گیرد تا درست آنها را بنویسند و هم چنین می شود از جانب آموزگار بیان و بچه ها بنویسند.

 

املای بدون نقطه:

از روی متنی که قبلا آماده شده کپی گرفته شود، از بچه ها می خواهیم نقطه های موجود در متن راکه حذف شده اند نقطه گذاری نمایند.

 

املای جمله نویسی:

در این روش ۲۰ کلمه از متن درس انتخاب می شود و روی تابلو کلاس نوشته می شود. از بچه ها می خواهیم با هر کدام از کلمه ها در دفتر خود جمله بسازند. پس از تصحیح املای دانش آموزان با انتخاب معلم چند نفر جملات خود را برای دانش آموزان دیگر می خوانند.

 

املای حفظی:

آموزگار متنی را در اختیار بچه ها می گذارد تا قبلا آن را بخوانند و مرور نمایند. در روز املاء معلم ابتدای جمله های متن را بیان می نماید تا دانش آموزان از حفظ باقی متن را بنویسند.

 

املای کامل کردنی:

متنی از درس آماده می گردد و جلوی کلمات کلیدی جای خالی قرار داده می شود سپس از دانش آموزان می خواهیم تا با هم معنی یا هم خانواده کلمه مورد نظر جای خالی را پر نمایند.

 

املای آبی:

در ظرفی پر از آب از دانش آموزان خواسته می شود تا با انگشت کلمه هایی را که برایشان دیکته می شود بنویسند.( نوعی از تکلیف شب)

 

کامل کردن املاء :

با کمک حافظه: املایی به صورت متن تهیه می شود و حدود ۲۰ کلمه را که ارزش املایی دارند به صورت جای خالی در متن در نظر می گیریم سپس دانش آموزان با استفاده از آنچه که آموخته اند کلمه ها را در جای خالی جایگزین می نمایند.

 

املای ذهنی:

متنی از املاء بین دانش آموزان توزیع می شود و پس از چند دقیقه جمع آوری می گردد. سپس از دانش آموزان خواسته می شود تا کلمه هایی را که در ذهنشان باقی مانده است روی دفتر یا ورقه بنویسند.

 

املای بی صدا:

سبب تقویت هوش دیداری دانش آموزان می گردد. بچه ها باید ابتدا خوب به لب ها و حرکات صورت نگاه کنند سپس کلمه یا جمله ی ادا شده توسط آموزگار را بنویسند.در حقیقت معلم مانند کسی است که برای افراد ناشنوا املاء می گوید. البته بهتر است معلم همان طور که بی صدا املا می گوید در فضا نیز با انگشتان دست بنویسد تا بچه ها با نگاه به آن کلمه ها را یادداشت نمایند.

 

مسابقه املاء نویسی:( از طریق نوشتن کلمه های هم خانواده، متضاد، مترادف و جمله نویسی)

بیست کلمه از درس انتخاب و از بچه ها خواسته می شود برای ۵ کلمه هم خانواده، ۵ کلمه متضاد، ۵ کلمه مترادف و با ۵ کلمه جمله نویسی نمایند.

 

املای زنجیرهای:

ابتدا معلم جمله ای می گوید سپس از دانش آموزان می خواهد که با آخرین حرف از جمله مورد نظر جمله جدیدی بنویسند.

 

کامل کردن جمله ی ناقص:

گاهی می توانیم املاء را به گونه ای تنظیم نماییم که جمله هایی ناتمام برای بچه ها خوانده شود سپس بخواهیم جمله ها را کامل نمایند.

 

املای مرتب کردنی: (با دو روش)

روش اول : تعدادی جمله را در اختیار بچه ها قرار می دهیم و از آن ها می خواهیم مرتب نمایند.

 

روش دوم : تعدادی کلمه به عنوان کلید در اختیار بچه ها قرار می دهیم و از آن ها می خواهیم با کلمات جمله بسازند. پس از جمله سازی از دانش آموزان می خواهیم جملات را مرتب نمایند.

 

نکته 1 : کلمات کلید واژه حتما باید درباره یک موضوع یا مطلب باشند.

نکته 2 : در جلسه ی بعدی می توان از هر دو روش بالا املای تقریری از دانش آموزان گرفت.

 

املای حسی:

با اجرای این روش شا دی و نشاط را با املاء همراه خواهیم ساخت ، معلم و یا خود دانش آموزان بر روی کمر یکدیگر کلمه ای را نوشته و او باید حدس بزند که چه کلمه ای نوشته شده است و بعد آن را بر روی تابلوی کلاس بنویسد .


مطالب مشابه :


متن نامه های اداری و رسمی

متن نامه های و ابتدای نوشته وظیفه جذب پایانی اغلب نامه ها تاکید و تشویق و
صفحات ابتدایی پایان نامه

مرکز پایان نامه - پروژ های ج- عنوان چکیده ی فارسی در ابتدای سطر پایان نامه ها
راهنمای تدوین پایان نامه1

الف- برگهای ابتدای پایان نامه: متن پایان نامه. 1 وتحلیل داده ها-شاخص های تحقیق
انرژی نورانی، مقاله، تحقیق، پایان نامه، پایاننامه، پایانامه، فیزیک، خورشیدی، باتری، باطری، مکانیکی،

ترجمه متن های ، تفاوت های های و پروژه ها و پایان نامه های دانش های زیبا
چگونه پایان نامه بنویسیم و چگونه از پایان نامه دفاع کنیم ؟

کلیه متن پایان نامه نبوده رفته در پایان نامه در ابتدای آن پایان نامه ها به
آموزش املاء همراه با شیوه های نوین منبع..esmaeiliteacher

در پایان جمله ها را با ابتدای جمله های متن را بیان های ارزشمند ، پایان نامه
اتول‌نامه؛ فرهنگ ماشین نوشته ها

نخستین‌بار، كتاب پرفروش «آفرینش متنهای ها و آداب و رسوم زیبا و نامهها به
چشم انتظار هم نفس...

برچسب‌ها: نامه های عشق بی پایان. نامه برای ابتدای
برچسب :