چگونه پایان نامه بنویسیم و چگونه از پایان نامه دفاع کنیم ؟


  چگونه پایان نامه بنویسیم و چگونه از پایان نامه دفاع کنیم ؟


پایان نامه نحوه نگارش مقالات علمی و پایان نامه   روش تدوین مقالات علمی •مقالات علمی •مقالات تحقیقی   مقالات علمی  این مقالات عموما در پاسخ به فراخوان های علمی تهیه شده و مشتمل بر اطلاعات زیر می باشد : •صفحه عنوان •صفحه بسم ا... •چکیده •فهرست مطالب •مقدمه •متن اصلی •بحث و نتیجه گیری •پی نوشتها •فهرست منابع صفحه عنوان •آرم جمهوری اسلامی ایران •عنوان مدیریت منطقه •نام مدرسه •نام فراخوان •موضوع تحقیق •نام و نام خانوادگی محقق •ماه و سال تهیه اثر   چکیده •موضوع یا هدف •نتایج مطالعات دیگران •نتیجه گیری محقق   مقدمه •تشریح موضوع پژوهش •سوالات •اصطلاحات •کلید واژه ها متن اصلی شامل مطالبی که محقق از •کتاب ها •مجلات •پایان نامه ها •اینترنت و ... بدست می آورد .   منبع نویسی در متن عموما به شکل زیر انجام می شود : (نام و نام خانوادگی مولف اثر،تاریخ انتشار،شماره صفحه ای که مطالب از آن استخراج شده) مثال : –تراشه 440 ام ایکس برای سلرون های رایانه ای کیفی طراحی شده اند و قادر به شبیه سازی کارت صوتی و مودم به صورت نرم افزاری هستند . (صارمی راد،1380،ص47) بحث و نتیجه گیری در این بخش ابتدا محقق به بیان سوالات پژوهش پرداخته و سپس هر یک را با عنایت به مطالبی که از منابع اطلاعاتی به دست آورده پاسخ می دهد. محقق می تواند استنباط های شخصی خود را در این بخش ارائه نماید .   •پی نوشتها –کلیه کلمات خارجی مانند نام افراد و واژگان تخصصی در این بخش قرار می گیرند .همچنین می توان توضیحات اضافی مربوط به متن اصلی را در بخش پی نوشتها ارائه داد . •فهرست منابع –منابع مورد استفاده محقق (که در متن مقاله به آنها اشاره شده) به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده ارائه می شوند . دسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟  آئين نگارش پايان نامه هاى کارشناسى ، کارشناسى ارشد و دکتري   در اين بخش شکل و شيوه اى يکسان در نگارش پايان نامه ارائه مي‏گردد که رعايت آن ضرورى است ومنجر به ارزيابى کفايت مطلوب پايان نامه خواهد شد.رعايت اين نکات موجب انتقال پيام مطلوب تر شده ، و دانشجو با روش ‏ هاى استاندارد تدوين پايان نامه، نگارش جزوه، پروژه وحتى گزارش فنى که ساختارى کم و بيش متفاوت است آشنا مى شود.  پايان نامه به لحاظ نگارش داراى دو وجه قابل تأمل است: 1- مکان نوشتن مطالب در هر صفحه پايان نامه، نحوه حاشيه بندى، شماره گذارى، ارجاعات، صفحات وبخشها، معادلات، تصاوير، جداول و منحنى ها. 2- ترتيب ساختارى ارائه مطالب در جزء جزء پايان نامه. ابعاد حياتى تر و راهگشاى دو محور فوق طى دو فصل مورد تعمق قرار خواهند گرفت. 3-محتوای فصول پايان‏نامه 4،2،1- نحوه تنظيم مطالب: اهم نکاتى که مى بايست در مورد ابعاد کاغذ پايان نامه، نحوه تنظيم و کادربندى براى انعکاس مطالب در روى کاغذ رعايت گردد عبارتنداز: • از کاغذ مرغوب و در قطع A4 به منظور نگارش پايان نامه استفاده شود. در مواردى که نياز به کاغذ در قطع بزرگتر است،‌ ضمن استفاده از اندازه هاى استاندارد رده A به هنگام ضميمه نمودن کاغذ مربوطه، به اندازه A4 تا شده و حتماً‌داخل صحافى قرار داده شود. • در تحرير متن، معادلات رياضى، جداول و نمودارها از کامپيوتر و نرم افزارهاى فارسى موجود استفاده گردد. • اندازه حروف به هنگام استفاده از نرم افزار کامپيوترى، Pt 12 تا 14، بافونت Lotus يا Zar بوده ودر تمام متن يکسان باشد. • تا حد امکان از عکس و تصوير براى انعکاس مطالب استفاده نشده و از شماتيک هاى گويا بهره گرفته شود.در صورتيکه تصويرى بصورت کپى در پايان نامه ارائه شود، بديهى است بايد کاملا واضح بوده و از کيفيت خوبى برخوردار باشد. • حواشى بالا و پايين کاغذ به ترتيب 5/2 و 5/2 سانتى متر و از راست و چپ نيز به ترتيب 3 و 2 سانتى متر باشند.صفحات بصورت 18 سطرى و يا 24 سطرى تايپ شوند. • جملات متن حتى الامکان کوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسى و بصورت مجهول نوشته شده باشد. • از نگارش کلمات لاتين در متن پروژه، روى اشکال و جداول خوددارى شود. معادل لاتين پس از مشخص شدن به وسيله شماره اى که بالاى معادل فارسى آن کلمه تايپ مى شود، در زيرنويس پايين صفحه با شماره عدد فارسى آورده شود. در هر صفحه، شماره هاى زيرنويس بصورت دو ستونه در زير نيم خطى درسمت چپ کاغذ، از يک آغاز و به ترتيب افزايش مي‏يابند. بطوريکه در هر سطر از زيرنويس صفحه حداکثر دو کلمه انگليسى معادل تايپ مى گردد که، کلمه اول از سمت چپ و کلمه دوم از ميانه صفحه تحرير مى گردد. ساير کلمات انگليسى نيز در سطور بعدى، به همين ترتيب درج مى شوند. اگر پيدا کردن معادل فارسى براى کلمه اى خاص مثلاً يک مقاله لاتين بسيار مشکل بود ، ‌مى توان تلفظ لاتين کلمه را با حروف فارسى نوشته و در زير نويس اصل کلمه لاتين را نوشت. لازم به ذکر است که در صورت تمايل مي‏توان به جاى استفاده از زير نويس در پايان هر صفحه، از پى نوشت در انتهاى هر فصل استفاده نمود. بديهى است که شماره لغات پى نوشت هرفصل نيز از يک آغاز مي‏شود. پي‏نوشت انتهاى فصل به دليل مشابهت با اصول مقاله نويسى ارجحيت کمترى دارد.   دسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟  نحوه تدوین پایان نامه     *       بخش ها و ترتیب آنها    *       شیوه نگارشکاغذ و چاپ    *       فاصله گذاری و حاشیه بندی    *       جدول ها و شکل ها    *       پی نویس    *       درج کلمات خارجی در متن فارسی    *       روابط ریاضی و فرمول ها    *       نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مآخذ    *       مشخصات جلد پایان نامه و رساله    *       تکثیر پایان نامه        1. بخش ها و ترتیب آنها پایان نامه هایی که به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تحویل می گردند، باید حاوی بخشهای نامبرده ذیل، به ترتیب ذکر شده باشند :     *       صفحه آغازین با نام و یاد خدا    *       صفحه    *       عنوان    *       صفحه تصویب عنوان پایان نامه توسط هیأت داوران    *       اهدا )اختیاری(    *       چکیده فارسی (حداکثر 300 واژه(    *       تقدیر و تشکر (اختیاری(    *       فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها، عنوان کتابنامه و عناوین پیوست ها)    *       فهرست جدول ها (در صورت وجود(    *       فهرست شکل ها (در صورت وجود(    *       فهرست علایم و اختصارات (در صورت وجود(    *       متن اصلی (حدود 150 صفحه و در برخی موارد برای بعضی رشته ها حداکثر 150 برگ دو رو نوشته شود.)    *       پی نویس ها (در صورت وجود با دو نمره قلم کوچکتر از متن)    *       منابع و مآخذ    *       فهرست اعلام (اختیاری)    *       پیوست ها (در صورت وجود)    *       چکیده انگلیسی (حداکثر 300 واژه)    *       صفحه عنوان انگلیسی  2. شیوه نگارش نگارش پایان نامه باید با نرم افزار Word و با قلم هایی باشد که در هر صفحه حداکثر 24 سطری، حدود 300 کلمه را دربرگیرد. همچنین قواعد و مشخصات تصریح شده در این دستورالعمل باید رعایت شود.  3. کاغذ و چاپ کلیه قسمتهای پایان نامه باید روی کاغذ سفید مرغوب با ابعاد 29/7 × 21/0 سانتیمتر (کاغذ A4) ماشین نویسی شود. کاغذ باید پرتره بوده و نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکسان باشد. در صورت وجود نقشه ها و نمودارهای بزرگتر از کاغذ A4، حداکثر روی کاغذ A3 و با تاشدگی مناسب در مجموعه پایان نامه قرارگیرد.4. فاصله گذاری و حاشیه بندی  دسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟  راهنماي ثبت، نگارش دفاع وارزشيابي پايان نامه هاي تحقيقاتي   بسمه تعالي   1- پايان نامه بخشي از دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود تحت نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد. 2- دانشجويان دوره دكتري عمومي دندانپرشكي مي بايست پس ازگذراندن 120 واحد درسي دوره دكتري عمومي دندانپزشكي تايكسال موضوع پايان نامه خودرا انتخاب وبه ثبت برسانند.     *        تبصره: به دانشجوياني كه موضوع پايان نامه خود رادرمدت مقرربه ثبت نرسانند، تازمان ثبت موضوع پايان نامه، واحددرسي جديد ارائه نخواهدشد. 3- استاد راهنما باپيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما وتاييد گروه آموزشي مربوطه وتصويب شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين مي گردد.     *        تبصره : رتبه استاد راهنما حداقل استادياري است . درموارد استثنائي باتاييد شوراي پژوهشي دانشكده مي توان ازاعضاي هيات علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود.    *        تبصره : درموارد خاص وباتصويب شوراي پژوهشي دانشكده وبه منظور انجام تحقيقات بين بخشي دانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد. 4- درصورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيات علمي يامتخصصان ومحققان برجسته، پس ازتائيد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيينمي شود.     *        تبصره : سقف تعداد پايان نامه هاي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي كه به طور همزمان توسط هراستاد راهنما هدايت مي شوند ازفرمول تقسيم تعدادكل دانشجويان ورودي درهرسال به تعداد كل اعضاي هيات علمي دانشكده مربوطه ضرب درعدد2 بدست مي آيد. دردانشكده هايي كه تعداد اعضاء هيات علمي زياد است وبافرمول فوق سقف پايان نامه هرعضو هيات علمي عددكمي خواهدشد، هرعضو هيات علمي براساس مرتبه دانشگاهي وي وباتصويب شوراي پژوهشي دانشكده ، حداكثر 3 پايان نامه دانشجويان باسال ورودي يكسان رابه طور هم زمان مي تواند راهنمايي نمايد. 5- انتخاب موضوع پايان نامه بايستي باهدايت استاد راهنما باشد. 6- موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه باعنوان مشابه يامتفاوت ولي محتواي يكسان در5 سال اخير دردانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد.     *       تبصره : درموارد خاص وبانظر شوراي پژوهشي دانشكده ، درموضوعاتي كه ممكن است نياز به تحقيق مجدد دركمتر ازفاصله زماني فوق باشد، اخذ پايان نامه باعنوان ومحتواي مشابه بلامانع است . 7- هردانشجو بايد يك موضوع رابعنوان پايان نامه انتخاب نمايد.     *       تبصره: انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي ازدانشجويان (حداكثر 3 نفر ) پس ازتائيد استاد راهنما وتصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز      مي باشد. الف: حجم واهميت موضوع تحقيق باتعداددانشجويان تناسب داشته باشد. ب: تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هريك ازدانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش مستقلي ازپايان نامه راعهده دار شوند. 8- جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود. الف: انتخاب موضوع پايان نامه باهدايت استاد راهنما ب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده ج: تصويب طر ح پيشنهادي پايان نامه درگروه آموزشي مربوطه د: ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه ازطرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب درشوراي پژوهشي دانشكده ه: ابلاغ مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه     *       تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تازمان دفاع ازآن نبايد كمتر ازيكسال باشد.   9- هرپايان نامه بايد حاوي موارد زيرباشد: الف: چكيده به زبان فارسي وانگليسي (اهميت وزمينه كار ، مواد وروش ، نتايج ونتيجه گيري) ب: مقدمه (دلايل اهميت موضوع پژوهش ، اطلاعات كلي درزمينه پژوهش واهداف پژوهش) ج: بررسي متون د: روش كار (نوع پژوهش، محيط ومواد پژوهش ، حجم نمونه وروش نمونه گيري ، روش جمع آوري اطلاعات ، روش تجزيه وتحليل داده هاوانواع آزمون هاي آماري ومراحل انجام كار) ز: نتايج ( استفاده از آزمون هاي آماري ، جداول ، نمودارها وبيان نتايج) و: بحث ونتيجه گيري (بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج باساير مطالعات ، بررسي علت تفاوت نتايج پژوهش باساير مطالعات ، بررسي نقايض ومحدوديت هاي پژوهش ، نتيجه گيري نهايي وارائه پيشنهادات) ه: مراجع 10: نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بلامانع مي باشد ولي لازم است علاوه برچكيده به زبان انگليسي، چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد. 11: هيات داوران كه مسئوليت تصميم گيري تهايي در مورد پايان نامه ها رابرعهده دارند از اعضاي زير تشكيل مي شود:    1.        استاد راهنما   2.        استاد مشاور (درصورت وجود)   3.        نماينده شوراي پژوهشي دانشكده   4.        نماينده گروه آموزشي مرتبط باپايان نامه   5.        يك عضو ازاعضاي هيات علمي يامحققان ، متخصصان وصاحب نظران به انتخاب گروه آموزشي مربوطه     *       تبصره : مرتبه علمي استاد راهنما واعضاي هيات علمي بايد حداقل استادياري باشد، درشرايط خاص پس ازتائيد شوراي پژوهشي دانشكده مي تواند مربي باشد . درخصوص محققان ومتخصصان وصاحب نظران داشتن مدرك دكتري تخصصي الزامي است . 12- ارزشيابي پايان نامه ها توسط هيات داوران درمقياس نمره گذاري ازصفر تابيست صورت مي گيرد وباتوجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذيل متمايزمي شوند.          1.             عالي پايان نامه هاي بانمره 19 تا 20         2.             بسيار خوب پايان نامه هاي بانمره 17 تا99/18         3.             خوب پايان نامه هاي بانمره 14تا99/16           *             غيرقابل قبول پايان نامه هاي بانمره كمتراز14     *        تبصره : پايان نامه هايي مي توانند درجه عالي راكسب نمايند كه تحقيقاتي بوده ويادريكي ازمجلات علمي معتبر داخل ياخارج ازكشور به صورت مقاله چاپ شده ويااخذ پذيرش چاپ رادراين مجلات ارائه نمايند. بديهي است كه ارائه مقاله ويااخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع ازپايان نامه وتعيين نمره نهايي صورت گيرد. 13- كليه دانشجويان موظف به دفاع ازپايان نامه خود درآخرين نيمسال تحصيليمي باشند وچنانچه دانشجو درچهار چوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند ازپايان نامه خوددفاع ونمره قبولي كسب نمايد، علي رغم اينكه گليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه راباموفقيت گذرانده باشد، اخراج خواهدشد. 14- تعدادواحدها ونمره پايان نامه دانشجويان درآخرين نيمسال تحصيلي ثبت شده ودانشجو ازرعايت حداكثر واحدهاي مجاز درآخرين نيمسال تحصيلي معاف است. 15- زمان فارغ التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خودرا ازجمله پايان نامه را گذرانده باشد(هركدام كه موخر باشد) 16- كليه حقوق مكتسب ازپايان نامه متعلق به دانشگاه است. 17- يك نسخه ازخلاصه هرپايان نامه مي بايست به حوزه معاونت تحقيقات وفناوري وزارت متبوع جهت بهره برداري واطلاع رساني به ديگر مراكز ارسال گردد. 18- رساله باتوجه به مشخصات برنامه وسرفصل دروس دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي مصوب هفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 31/2/79 به رساله 4،3.2.1به شرح ذيل ميباشد: رساله 1: ميزان حداقل آموزش : (Requirement): - نگارش طرح مقدماتي تحقيق (پروپوزال) باهدايت استادراهنما - تصويب پروپوزال وعنوان تحقيق درمرجع مربوطه - ثبت عنوان تحقيق (رساله) دراداره آموزش دانشكده رساله 2: ميزان حداقل آموزش : (Requirement): - انجام تحقيق مطابق مواد وروشهاي مصوب به سرپرستي استاد راهنما - ارائه گزارش مكتوب ازپيشرفت تحقيق به استاد راهنما رساله 3: ميزان حداقل آموزش : (Requirement): - انجام تحقيق مطابق مواد وروشهاي مصوب به سرپرستي استاد راهنما ارائه گزارش مكتوب ازپيشرفت تحقيق به استاد راهنما رساله 4: ميزان حداقل آموزش : (Requirement): - انجام واتمام تحقيق مطابق مواد وروشهاي مصوب به سرپرستي استاد راهنما - نگارش رساله باتاييد نهايي استاد (آماده دفاع بودن) - دفاع ازرساله (واداي سوگند) (ارزشيابي رساله 1و2و3 توسط استاد راهنما ورساله 4 توسط هيئت داوران انجام مي گيرد.) 19- عنوان پايان نامه واستاد راهنما پس ازتصويب غيرقابل تغيير ميباشد.درشرايط خاص باتصويب شوراي آموزشي دانشكده ميسر خواهدبود. 20- استاد راهنماي اول بايستي ازكادر هيات علمي دانشكده دندانپزشكي مشهد باشد. 21- اضافه كردن استاد راهنماي سوم مي بايست باتائيد شوراي گروه وتصويب شوراي آموزشي دانشكده باشد. 22- پايان نامه هايي كه دواستاد راهنما دردوگروه آموزشي مختلف نياز دارد بايستي درجلسه گروه آموزشي استاد راهنماي اول ودرحضور استاد راهنماي دوم درگروه مطرح وبتصويب برسد. 23: پايان نامه هايي كه مروري باشند حداكثر سقف نمره اي كه مي توانند كسب نمايند 5/18 مي باشد. 24- اعضاي كادر هيئت علمي كه تعهدات قانوني خودرا بصورت (ضريب K) آموزشيمي گذرانند درسال اول تنها يك پايان نامه (بعنوان استاد راهنماي دوم)ودرسال دوم دو پايان نامه( بعنوان استاد راهنماي اول يادوم) ودرسال سوم طبق آيين نامه ودستور العمل اجرايي مي توانند راهنمايي پايان نامه دانشجويان عمومي را بعهده گيرند. 25- كادرهيات علمي كه شرايط راهنماي پايان نامه را داشته باشند مي توانند حداكثر دو پايان نامه را بعنوان استاد راهنماي اول (شامل : حداكثريك تخصصي ويك عمومي ويا دوعمومي ) ويك پايان نامه را بعنوان استاد راهنماي دوم (تخصصي ياعمومي )درهرسال تحصيلي برعهده گيرند. تذكر: *رديف 1 تا18 اين آئين نامه طبق آيين نامه ودستورالعمل اجرايي پايان نامه هاي دكتراي عمومي دندانپزشكي مصوب بيست وپنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 23/12/82علوم پزشكي ميباشد. * رديف 19 تا 23 مصوبه شوراي آموزشي دانشكده مورخ 7/10/84 ميباشد .  نحوه نگارش پايان نامه - تايپ پايان نامه مي بايست در نهايت سادگي بوده و از اضافه كردن مطالب و طرحهاي غير ضروري بپرهيريد. - -. هر صفحه پايان نامه مي بايست حداقل 24 سطر داشته و حداكثر شماره فونت آن 14 باشد. هرپايا ن نامه بايد شامل موارد ذيل باشد: - عنوان به زبان فارسي وانگليسي (2صفحه) - تقديروتشكر(حداكثر2صفحه) ( Acknowledgement ) - فهرست مطالب ، تصاوير ، جداول ونمودارها - خلا صه فارسي و انگليسي ( Abstract) - بخش اول: مقدمه و مروري بر متون ( Introduction & Review of Literatures ) - بخش دوم: مواد و روش كار ( Methods & Materials) - بخش سوم: يافته ها ( Results ) - بخش چهارم: بحث ( Discussion ) - بخش پنجم : نتيجه گيري ( Conclusion ) - منابع ( References ) - ضميمه( در صورت نياز ) عنوانTitle بايد كوتاه، مختصر، مفيد، كامل و جامع باشد. - عنوان بهتر است به شكل عبارت نوشته شود. - از به كار بردن مخفف در عنوان پرهيز گردد مگر مخفف كلمه مورد نظر بسيار معروف و رايج باشد مانند : PH - در صورت استفاده از اعداد در عنوان اگر صد و يا كمتر از آن باشد بصورت حرفي و بزرگتر از صد به صورت عددي نوشته شود. - در مطالعات توصيفي حتما زمان و مكان در عنوان ذكر گردد. - عنوان فارسي در صفحه اول پشت جلد و عنوان انگليسي در صفحه آخر بلافاصله پشت جلد آورده شود.   تقدير و تشكرAcknowledgement - ضروري است از كليه كساني كه در اين تحقيق به نحوي سهيم بوده ولي در تاليف نقشي نداشته اند با ذكر نوع همكاري آنان، تقدير و تشكر گردد. - از كمكهاي فني و تكنيكي، حمايتهاي مالي و مادي تشكر شود. - در مجموع از دو صفحه تجاوز ننمايد. - لازم است مطالب اصلي و سر فصلهاي پايان نامه به همراه صفحه مربوطه آورده شود. در صورت استفاده از جداول و نمودار لازم است عنوان كامل آنها به همراه صفحه مربوطه ذكر گردد. فهرست مطالب - لازم است مطالب اصلي و سر فصلهاي پايان نامه به همراه صفحه مربوطه آورده شود. در صورت استفاده از جداول و نمودارها لازم است عنوان كامل آنها به همراه صفحه مربوطه ذكر گردد. چكيده يا Abstract با توجه به اينكه خلاصه يا چكيده، در واقع مهمترين و پرخواننده ترين قسمت يك مقاله است ، لازم است نويسنده نهايت سعي خود را براي نگارش خلاصه اي كه واجد شرايط ذيل باشد به كار برد. افعال مورد استفاده بهتر است در زمان گذشته و سوم شخص باشد. از آوردن جزئيات پرهيز گردد. از جدول و نمودار و تصاوير، اصطلاحات و محففها استفاده نشود. شماره رفرنس ذكر نشود. خلا صه اي چند سطري از مقدمه و هدف،مواد و روشها ،يافته ها و نتيجه گيري طرح تحقيقاتي در پاراگرافهاي مجزا و مشخص آ ورده شود. از نظر فضاي اشغال شده، خلاصه معمولا نبايد بيش از سي سطر باشد. Abstract عينا ترجمه خلاصه فارسي به انگليسي مي باشد. خلاصه فارسي بلافاصله قبل از مقدمه آورده شود. Abstractدر آخر پايان نامه در صفحه دوم از پشت جلد باشد.   مقدمهو مروري بر متون Introduction & Review of Literature - اين بخش شامل : مقدمه ، مروري بر متون ، بيان مسأ له و هدف طرح تحقيقاتي مي باشد. - بخشهاي بيان مسأ له و هد ف به صورت پاراگرافهاي مجزا و عنوان مشخص آورده شود. - هدف از نگارش مقدمه معرفي تحقيق بصورت منطقي و قابل درك براي خوانندگان مي باشد. - خواننده پس از مطالعه مقدمه بايد بداند كه اساس پايه هاي تحقيق چه بوده و چرا اين تحقيق مهم است و چگونه انجام شده است. - مقدمه بايد جامع و كامل باشد. - ابتدا مي بايست نويسنده با توصيف مختصري از موضوع مورد مطالعه به بيان مشكل پرداخته و اهميت مشكل و راههاي حل آن را بيان نمايد. - سپس مروري بر تحقيقات انجام شده در زمينه موضوع مورد پژوهش آورده شود. - در مروري بر مقالات سعي شود از مقالات در سطح عالي استفاده شود. - مقدمه جاي بيان اطلا عات گسترده و غير اختصاصي نيست. - حتي الامكان از جداول و تصاوير استفاده نگردد. - از نظريه ها و عبارتهاي شخصي استفاده نگردد. - محقق سعي نمايد از مقالاتي نام ببرد كه شخصاُ از آنها استفاده كرده است. - معيار منابع براساس مقالات ، خلاصه مقالات و كتب معتبر دنيا و پايان نامه هاي دفاع شده مي باشد. - مطالب موجود در سايتهاي مختلف اينترنتي نمي تواند به عنوان منبع قرار گيرد. مواد و روشها Methods and Materials - هدف از نگارش اين بخش، شرح نسبتا كاملي از متدولوژي تحقيق مي باشد به نحوي كه پژوهشگر ديگري بتواند روش تحقيق مورد نظر را بدون هيچ مشكلي تكرار كند. - اهميت ديگر اين قسمت اين است كه خواننده مي خواهد بداند تا چه اندازه روش كار مورد استفاده در اين تحقيق و نتايج بدست آمده قابل اعتماد مي باشد. - در صورت انجام مطا لعه مقدماتي( Pilot Study) شرح مختصري از آن ضروري است. - به طور واقع نحوه انتخاب موضوع مورد مطالعه، نوع مطالعه (توصيفي-تحليلي- مورد مشاهده- كومورت-تجربي- نيمه تجربي- يك سري كور و يا دو سري كور Double Blind) مشخص گردد. - بر اساس نوع مطا لعه نحوه نمونه گيري (تصادفي يا غيرتصادفي) ،زمان و مكان اجراي تحقيق ،ملاك انتخاب ويا عدم انتحاب نمونه هاي مورد پژوهش و حجم نمونه نوشته شود. - جزئيات مواد مورد استفاده و لوازم به كار گرفته شده به همراه كارخانه سازنده مواد و يا دستگاههاي مورد استفاده ذكر گردد. - نحوه جمع آوري اطلاعات نوشته شود. جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، يا از روشهاي ويژه اي كه استفاده شده توضيح داده شود. - مداخلات انجام شده، نوع مداخله يا تجربه اي كه برروي هريك از نمونه ها انجام گرفته است با دقت توضيح داده شود. - روشهاي اندازه گيري، دقت و حساسيت وسيله مورد اندازه گيري بيان گردد. - حتي الا مكان مي بايست Validity وReliability وسيله اندازه گيري( مثل پرسشنامه ) ذكر گردد. اگر از روشهاي استاندارد و يا پرسشنامه استاندارد استفاده شده است تنها ذكر نام منبع آن كافي است. - آزمونهاي آماري، روشهاي آماري كه براي تاييد و تغيير نتايج مطالعه به كار رفته است بيان گردد. - ذكر برنامه هاي كامپيوتري مورد استفاده در تحليلهاي آ ماري ضروري است. - عبارات تخصصي آماري، كلمات مخفف و نشانه ها به طور كامل تعريف شوند. - مسائل اخلاقي رعايت شده در مطالعات انساني و حيواني ذكرگردد. يافته هاResults - از تكرار مواد و روشهاي استفاده شده در اين بخش بپرهيريد. - يافته هاي تحقيق مي بايست به صورت مفصل و روشن بيان گردد و از به كاربردن الفاظ و عبارات دوپهلوئي كه معناي روشني ندارند، پرهيز شود. - نوع آزمون آماري مورد استفاده مي بايست ذكر گردد. - نتايج آزمون آماري مي بايست بدون هيچگونه تعبير و يا تفسيري بيان گردد. اگر شاخصها عدد هستند، به دقت شرح داده شوند. - در صورتي كه ضمن مطالعه تعدادي از نمونه ها حذف مي شود ذكر علت آن ضروري است. - معمولا گزارش ميانگين بدون شاخصهاي پراكندگي فاقد ارزش مي باشد و به جاست كه ميانگين به صورت (±) انحراف معيار و يا خطاي استاندارد ذكر گردد. - اگر از آمار تحليلي استفاده شده است ضريب همبستگي، نسبت شانس و ساير نتايج بيان شود. - اگر مي توانيد يافته هاي خود را به سادگي و بدون ابهام در متن بكار ببريد ازتكرار آن به صورت جدول و يا نمودار خودداري نماييد. - هنگامي كه تعداد زيادي داده عددي وجود دارد و تفاوت آنها آنقدر بارز نيست كه اگر به شكل نمودار در آيد قابل توجه باشد، بهتر است آنها را در جدول بيان نماييد. - عنوان جدول بالاي آن و عنوان نمودار و توضيح تصاوير زير آن نوشته مي شود. اين نوشته بايد در حدي باشد كه خواننده نياز به متن براي توضيح جدول و يا شكل پيدا نكند. همچنين نشانه هاي درون تصوير و زير نويس كاملا تنظيم شود. - محل جدول متناسب با موضوع در متن آورده شود. در موارد زير نتايج به صورت تصاوير و نمودار آورده مي شود: · تعيين مقادير يك متغير وابسته برحسب مقادير متفاوت از متغير مستقل داده هاي يك متغير درمناطق مختلف - عنوان واحدهاي اندازه گيري متغيرهاي نمايش داده شده روي خطوط عمودي و افقي نوشته شود. - متغير مستقل براي محور افقي (X) و متغير وابسته برروي محور عمودي (Y) نوشته شود. بحث Discussion - اين بخش بايد يافته هاي اصلي مطالعه را بيان كند و بر جنبه هاي تازه و مهم بررسي انجام شده و نتايجي كه مي توان از آنها گرفت بدون تكرار مطالب ذكر شده در قسمتهاي ديگر تاكيد شود. - نويسنده در اين قسمت از ميان نتايج ارائه شده پاسخي را براي سئوالاتي كه در مقدمه بيان كرده است پيدا نمايد. - آثار و اهميت يافته هاي به دست آمده و محدوديتهاي آن را توضيح دهد. - يا فته هاي اين تحقيق را با يافته هاي مشابه در ساير مطالعات قياس نمايد و دلايل احتمالي آن را شرح دهد. - اگر شواهد مغاير يا نقض كننده اي براي نتايج تحقيق در ساير منابع وجود دارد آنها را بيان نمايد و دلايل احتمالي آن را ذكر نمايد. - موارد كاربرد عملي و قابليت تعميم پذيري نتايجي را كه به دست آورده توضيح دهد. نتيجه گيري Conclusion - نويسنده مي بايست در اين قسمت نتايج كاربردي مطالعه خود را به صورت كليدي بيان نمايد. - در اين قسمت پيشنهادات و راهنمايي را براي ادامه تحقيق يا رهنمودهايي را جهت تكميل آن به خوانندگان خود ارائه دهد.   منابع References - از نظريه ها و عبارتهاي شخصي به عنوان منبع نمي توان استفاده كرد. - محقق سعي نمايد از مقالاتي نام ببرد كه شخصا از آنها استفاده كرده است. - معيار منابع براساس مقالات ، خلاصه مقالات و كتب معتبر دنيا و پايان نامه هاي دفاع شده مي باشد. - مطالب موجود در سايتهاي مختلف اينترنتي نمي تواند به عنوان منبع قرار گيرد. الف) استناد آوري و يا نحوه نگارش منابع مورد استفاده - استفاده از منابع در حقيقت براي مستند كردن نوشته و افزودن اعتبار آن مي باشد. - دو سيستم عمده براي استناد آوري وجود دارد: 1) سيستم هار وارد: - در اين سيستم هنگامي كه شما جمله اي را از يك منبع مورد استفاده قرار مي دهيد، در انتهاي جمله نام نويسنده و سال انتشار منبعي كه برآن استناد كرده ايد ذكر مي نمايند (مثلا Stanley 1985) - در اين سيستم فقط نام فاميل نويسنده نوشته مي شود و ذكر نام كوچك و يا حتي حرف اول آن ضروري نيست. - اگر مقاله دو نويسنده دارد داخل پرانتز اسم هر دو به ترتيب حروف الفبا نوشته مي شود و اگر بيش از دو نويسنده را دو اسم اول را نوشته و بقيه et al گذاشته شود. مثلا( Stanley etal 1990) - در قسمت معرفي منابع اسامي منابع مورد استفاده به ترتيب حروف الفبا نوشته مي شود. از آوردن نام منابعي كه در متن استفاده نشده، خودداري گردد. 2) سيستم ونكور (Vancouver) - در اين سيستم استنادآوري براي هر جمله كه از منابع ديگر در متن مي آيد به ترتيب استفاده در متن شماره مي دهيم مثلا (1). - ترتيب نوشتن منابع به همان ترتيبي است كه در متن مورد استفاده قرار مي گيرد. ب) فهرست منابع: - ترتيب نوشتن مشخصات يك منبع در هر دو سيستم استنادآوري يكسان است. ج) نحوه نگارش منابع زمانيكه از يك مقاله استفاده شده است: - اسم فاميل نويسنده، حرف اول اسم كوچك، عنوان مقاله، عنوان مجله، سال انتشار، شماره سريال (جلد)، صفحه شروع و ختم مقاله نوشته مي شود. - در مورد نام مجله بايد از اختصاراتي استفاده شود كه درايندكس مديكري براي مجلات استفاده شده است. به عنوان مثل Journal of Endodontics به صورت خلاصه J Endodon نوشته مي شود. - در صورتيكه نويسندگان مقاله پنج نفر و يا كمتر باشند مي بايست اسامي تمام نويسندگان ذكر گردد. در صورتي كه بيش از پنج نفر باشند، اسم دو نفر اول آورده شده و سپس از كلمه et al استفاده مي شود. 1) Stanley M, Pashley D. Vltrastractural study of dental pulp. J Endodon 1995; 18: 245-99. 2) نحوه نگارش منابع زمانيكه از يك كتاب به عنوان منبع استفاده شده است: - اسم فاميل نويسنده، حرف اول اسم كوچك، عنوان كتاب، شماره چاپ، محل انتشار، ناشر، سال انتشار، شماره جلد در صورت وجود، صفحات مورد استفاده نوشته شود. 2) Ingle J, Bakland L. Endodontics, 5 th ed, London, Mosbey, 2002; 210-225.   نحوه ارزشيابي پايان نامه ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه بصورت محرمانه صورت مي گيرد و هيئت داوران نمره پايان نامه را با توجه به درنظر گرفتن موارد ذيل در فرم مربوطه وارد مي نمايند. - در پايان جلسه ميانگين ارزشيابي اعضاي هيئت داوران بعنوان نمره نهايي در نظر گرفته خواهد شد. ملاكهاي ارزشيابي پايان نامه هاي تحقيقاتي 1-ارزش و اهميت علمي موضوع انتخاب شده1نمره 2-كيفيت تبيين هدف و فرضيه1نمره 3-كيفيت تدوين مقدمه (بررسي مطالعات قبلي)2نمره 4-انتخاب روش كار و چگونگي اجراي آن4نمره 5-كميت و كيفيت نتايج حاصله4نمره 6- چگونگي تجزيه وتحليل آماري و نتايج2نمره 7- بحث و نتيجه گيري2نمره 8-كيفيت نگارش متن پايان نامه2نمره 9-كيفيت ارائه مطالب در جلسه دفاعيه2نمره جمع نمرات : 20نمره -------- منبع: http://www.mums.ac.ir/dental/fa/g11  دسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟ روش نگارش پایان نامه، گزارش و مقاله علمی   دانشگاه صنعتی جندی شاپور  گرد آورنده: دکتر محمدرضا عصاری   چکیده: در این جزوه سعی شده تا نحوه نگارش یک گزارش علمی که می تواند شامل پایان نامه و یا مقاله باشد، ارائه گردد. هدف اصلی از نگارش این جزوه یکسان سازی نحوه نگارش گزارشات علمی بوده تا امکان انتقال و دریافت اطلاعات علمی بسهولت صورت پذیرد. 1- مقدمه هدف از این جزوه ارائه نکات لازم برای تهیه پایان نامه می باشد. موارد اشاره شده در این جزوه در تدوین فصلهای پایان نامه ضروری می باشد. استاد راهنما اولین شخصی است که پایان نامه و رعایت موارد نگارشی پایان نامه را کنترل می نماید. استاد راهنما موظف است که کفایت موضع پایان نامه را تایید نماید، دانشجو باید کلیه نکات مورد نظر استاد راهنما و تذکرات وی را برای تکمیل پایان نامه رعایت نماید. از طرفی استاد راهنما مسئول تصحیح کلیه متن پایان نامه نبوده، مسئولیت دفاع از محتوی و شکل پایان نامه با دانشجو است.   2- نکات اصلی در تدوین گزارش در نگارش پایان نامه و یا مقاله باید نکات زیر رعایت شوند.   2-1) تنظیم صفحه بندی پایان نامه اولین اقدام در نگارش پایان نامه تنظیم صفحه آرائی آن دارد. مطالب باید از بالا و راست  3 سانتیمتر و از پائین و چپ 5/2 سانتیمتر فاصله داشته باشند.   2-2) اندازه و فونت عناوین عنوانها اصلی و فرعی باید بصورت پررنگ نوشته شوند. عنوانهای اصلی که دارای یک مولفه هستند با اندازه 20 عنوانهای فرعی با دو مولفه مشخص می شوند و یا در واقع عناوین اصلی فصلها می باشند با اندازه 18 و عنوانهای فرعی که با سه مولفه مشخص می شوند و یا در واقع عنوانهای فرعی در فصل هستند با اندازه 16 و متن با اندازه 14 و با قلم نازنین نوشته شوند.   2-3) شماره عناوین شماره عناوین از راست به چپ و شماره اول بیانگر فصل و شماره دوم بیانگر عنوان بوده و حداکثر اعداد بکار رفته سه تا باید باشد.   2-5) زیر نویس کلمات اگر از کلماتی در متن استفاده شود که امکان ترجمه آنها وجود نداشته باشد باید با استفاده از زیر نویس انگلیسی آن در همان صفحه نوشته شود و اگر تعداد این کلمات زیاد باشد با شماره گذاری از همدیگر منفک شوند این شماره ها در هر صفحه از یک شروع می شوند.    2-6) توضیح جداول و اشکال توضیح جداول در بالای آنها و توضیح اشکال در زیر آن ذکر می شوند. جداول و اشکال در وسط صفحه قرار می گیرند. شماره جداول در هر فصل با ذکر شماره جدول و متعاقب آن فصل بیان می شود. در هر فصل شماره جداول از یک شروع می شود   2-7) نگارش روابط روابط از سمت چپ و شماره آنها از سمت راست نوشته می شود. شماره روابط در هر فصل با ذکر شماره روابط و متعاقب آن فصل بیان می شود. در هر فصل شماره روابط از یک شروع می شود.   2-8) مراجع در صورتیکه در پایان نامه از نتایج و کارهای دیگران استفاده شود باید حتما مرجع این مطالب ذکر شود. هر مرجع با شماره ای که در داخل یک کروشه قرار داده شده است معین می گردد. شماره مراجع از یک شروع می شود و با تغییر فصل ها این نحوه شماره گذاری تداوم خواهد داشت.   2-9) فاصله بین پاراگرافها با اتمام هر بخش فرعی و یا اصلی بخش بعدی با یک سطر فاصله شروع می شود. مطالب با فاصله 5/1 سطر از همدیگر نوشته می شوند.   2-10) علائم و اختصارات کلیه علائم و اختصارات بکار رفته در پایان نامه در ابتدای آن تعریف می شوند.   2-11) شماره صفحات صفحات اولیه تا شروع مقدمه با حروف الفبا و بعد از آن با شماره و در وسط و پائین صفحه مشخص می شوند.   2-12) پیوست ها مطالبی که ضرورت آنها بگونه ای نیست که در متن باید ذکر شوند ولی ممکن است خواننده نیاز به آن داشته باشد در پیوست آورده می شوند. تعداد پیوست ها محدودیت ندارد.   3- نحوه تنظیم صفحات اولیه و صفحه روی جلد در تدوین پایان نامه قبل از شروع بخشهای اصلی پایان نامه که همان فصول پایان نامه می باشند باید مطالبی در ابتدای پایان نامه آورده شود که در زیر به آنها اشاره می شود.   (صفحه روی جلد پایان نامه) دانشگاه صنعتی جندی شاپور ( عنوان پایان نامه )   استاد راهنما: (نام استاد راهنما)   توسط: ( نام و نام خانوادگی دانشجو)   دسته بندی : چگونه پایان نامه بنویسیم؟    ادامه مطلب ...   پایان نامه تحصیلی یا پروژه را چگونه تدوین کنیم  مقدمهبرای نوشتن یک پایان نامه یا پرژه تحصیلی در یک چهار چوب علمی محقق ناگزیر به رعایت اصولی است که هم نگارش مطلب برای وی آسانتر شود و هم مطالعه آن برای دیگران به سادگی امکان پذیر باشد این اصول سه گانه به شرح ذیل میباشند .1- اصول تنظیم و تدوین مطلب2- اصول نگارش و نوشتن مطلب3- اصول منابع و مآخذ مطلباصول تنظیم و تدوین مطلب در پایان نامه ها :معمولا یک پایان نامه تحصیلی به صورت زیر تنظیم میگردد :1- صفحه عنوان2- پیشگفتار و در صورت نیاز تشکر و قدر دانی3- فهرست مطالب4- فصل اول – طرح تحقیق5- فصل دوم –پیشینه تاریخی تحقیق6- فصل سوم _ روش تحقیق7- فصل چهارم _ ارائه یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن8- فصل پنجم _ خلاصه تحقیق و ارائه پیشنهادها9-فهرست منابع و مآخذ10-پیوست1)عنوان تحقیقعنوان تحقیق و صفحه اولین صفحه ای است که بیننده با آن واجه میشود و گاه روی جلد پایان نامه را در بر می گیرد و معمولا مشتمل بر اطلاعاتی به صورت ذیل است :الف) عنوان پایان نامهب ) نام کامل استاد راهنماج ) نام کامل محقق یا محققیند ) نام مرکز یا دانشگاهی که پایان نامه در آن تقدیم میگردد .ذ ) نوع مدرک ( برای مثال : پایان نامه دوره کارشناسی ارشد صنایع دستی )و ) تاریخ ارایه پایان نامه2) پیشگفتار و تشکر و قدر دانی :این بخش گر چه از ضروریات نیست ولی گاهی وجود آن لازم است که باشد و این قسمت میتواند شامل اطلاعات مختصر و مفیدی از هدف ، دامنه و وسعت تحقیق باشد که قبل از مطالعه کامل تحقیق به خواننده اطلاعاتی را در اینباره خواهد داد و تصویر و برداشتی از کل تحقیق را برای خواننده روشن میکند . محقق میتواند در پایتن پیشگفتار از فرد یا افراد با موسساتی که او را در انجام تحقیقش کمک و راهنمایی کرده اند ، سپاسگزاری کند .3) فهرست مطالب :فهرست مطلب که میتواند شامل یک یا چند صفحه باشد هدفی جز دادن دید و آگاهی از مطالب مندرج در پایان نامه به خواننده ندارد و خواننده را قادر خواهد ساخت به سرعت و دقت و سادگی ، مطلب دلخواه خود در پایان نامه را بیابد .4)فصل اول _ طرح تحقیق :طرح تحقیق یکی از ارکان اساسی و اصلی پایان نامه است و محقق قبل از آنکه به انجام تحقیق مبادرت ورزد ، باید این فصل را تهیه و تنظیم نماید و به سرعت استاد راهنما و یا هر فرئد دیگری که محقق قصد دارد نتایج تحقیق را به او گزارش دهد ، برساند . ÷س از تاید استاد راهنما محقق موظف است طبق طرح تنظیم شده در پی انجام تحقیق بر آید . مهمترین قسمتهای طرح تحقیق عبارتند از :4-1- عنوان تحقیق ؛ باید شناختی دقیق و روشن از حوزه ی موضوع تحقیق را عرضه دارد و خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد .4-2-مقدمه یا تاریخچه ای از موضوع تحقیق : در این قسمت مختصری از نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع و یا مسایل و مشکلات حل نشده در این حوزه و همچنین توجه و علاقه جامعه به این موضوع اشاره میشود .4-3-تعریف موضوع تحقیق : در این قسمت محقق موضوع مورد علاقه و یا نیاز احساس شده خود را در حوزه تحقیق بیان میدارد و عوامل موجود در موقیعت را تعریف و تعیین میکند .4-4-هدف یا هدفهای کلی و آرمانی تحقیق : این قسمت باید با جملات مثبت و کلی طرح شود و ازطولانی شدن مطالب پرهیز شود4-5-روش انجام تحقیق : در این قسمت پژوهشگر روش کاری خود را بیان میدارد و شیوه های گوناگونی را که در گرد آوری مطالب خود به کار برده ذکر میکند و همچنین اگر روش آماری خاصی را در تهیه و تدوین اطلاعات به کار برده آن شیوه را بیان میکندو بیان آن یکی از ملزومات است .4-6-اهمیت و ارزش تحقیق : با توجه به تشابه این قسمت از طرح تحقیق با تعریف موضوع تحقیق که در آن محقق نیاز خود را در آگاهی به نتایج مطالعه عنوان میسازد ، در این قسمت منابع شخصی یا علمی که از خاتمه تحقیق به محقق دست میدهد ، بحث میشود .4-7- محدودیت های تحقیق : محدودیت هایی که کنترل آن از عهده محقق خارج است مانند انتخاب نوع بافته ها و یا زیر اندازها و دیگر محدودیت هایی که کنترل آن در دست محقق است مانند موضوع و محل تحقیق و ...4-8- تعرف واژه ها : در این قسمت محقق باید واژه هایی که ممکن است برای خواننده آشنا نباشد تعریف کند مثلا در منطقه ای گره، ایلمک و در منطقه ای دیگر خفت و در جاییی دیگر به واژه ای دیگر خوانده میشود محقق باید واژه های نا آشنا را در این بخش معنی کند .4-9-خلاصه فصلها: در این قسمت خلاصه ای اشاره وار از فصلهای آتی آورده میشودتا خواننده بتواند تصویری واضح از دیگر قسمتهای پایان نامه در ذهن خود ترسیم کند .این مطالب میتواند اگر درست بیان شود فصل اول پر باری را برای تحقیق ما محیا سازد !5)فصل دوم پیشینه تاریخی موضوع تحقیق :این فصل حاوی خلاصه ای از مطالعات انجام شده در با ره موضوع تحقیق است این بخش از تحقیق یکی از ارکان اصلی و به تعبیری دیگر یکی از پایه های تحقیق میتواند باشد اگر محقق از ÷یشینه مطالعاتی تحقیق آگاهی داشته باشد به دنبال موضوعات تکراری نخواهد رفت و حتی میتواند با دلایل و برهان های ریشه دار و با پایه به نقد آثار گذشته بپردازد . 6)فصل سوم روش تحقیق :در این قسمت معمولا به تفصیل در باره مطالبی به قرار ذیل بحث میشود:الف) روش تحقیق در این قسمت محقق به توضیح و توجیه روش تحقیقی خود میپردازد و انواع مختلف روشهای تحقیقی ، هدف و موضوع پژوهشی خود ، مناسب دانسته است میپردازد.ب) آزمودنی ها در این قسمت محقق به سوالاتی از قبیل :1- آزمودنیها شامل چه اشخاص یا آیتمهایی هستند ؟ برای مثال او میگوید آزمودنیهای ما فقط شامل گبه بود.2- تعداد آزمودنیها چند تا بود ؟ مثلا 500 نمونه گبه و حتی میتواند فرد هم باشد مانند : 500 نفر بافنده گبه .3- با توجه به موضوع و هدف آیا افراد یا تعداد انتخاب شده مناسب هستند ؟ محقق باید با دلایل و برهانهای قاطع این بخش را برای خواننده ثابت کند و بقولی هدف خود را با عمل هماهنگ سازد .4- نوع گزینش و تقسیم آزمودنیها به چه ترتیب صورت گرفته است ؟ محقق باید به این موضوع اشاره کند که موارد انتخاب شده به چه دلیل منتخب نگارنده بوده است و چرا مثلا به جای گبه از گلیم استفاده نکرده و ...5-آزمودنیها از چه خصوصیات ویژه ای برخوردار هستند ؟ پژوهشگر باید به خوانندگان بگوید که خصوصیات آیتمهای انتخابی چه بوده است که او آنها را انتخاب کرده است او باید ویژگیهای انتخاب موضوعات مورد بحث خود را برای خواننده مشخص کند برای مثال بگوید چون میخواستیم نوع گره کاربردی در گبه ها را بررسی کنیم 500 نمونه گبه را انتخاب کردیم و یا ... ج) روش جمع آوری اطلاعات : پژوهشگر پس از تعیین روش تحقیق باید روش جمع آوری اطلاعات را برای خواننده بیان کند که میتواند با استفاده از شیوه های مشاهده ، مصاحبه ، میدانی ، پرسشنامه ای وکتابخانه ای و یا حتی اینترنتی باشد .د)متغیر های مستقل و وابسته : در این قسمت محقق به طور جدا گانه متغیر های متغیر های مستقل و وابسته را تعیین و تعریف میکند و با این کار هم مسیر مطالعه خود را مشخص میسازد و هم برای محقق دیگری این امکان را به وجود می آورد که در صورت تمایل ، بتواند در تحقیق مشابه همین متغیر ها را مورد بررسی قرار دهد .ذ- روش اماری : در این بخش محقق باید از شیوه آماری بکار رفته در تحقیقش یاد کند و ضمن توصیف روش آماری استفاده شده در تحقیق به وضوح و خارج از هر گونه ابهام و پیچیدگی فرمولها و سطوح معنی دار به کار رفته در تحقیق را بیان دارد برخی از روشهای آماری که در کاهای تحقیقاتی عبارتند از :1-فراوانی و درصد2-ضریب همبستگی3- آزمون – تی4- آزمون – اف7) فصل چهارم – یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها :این فصل در واقع هسته اصلی تحقیق است و احتمالا مشتمل بر بحث های کلامی ، جدولها ، شکلها ، نمودارها و نیز تجزیه و تحلیل اطلاعات است .8) فصل پنجم – خلاصه تحقیق و پیشنهادها :این فصل شامل دو قسمت اصلی ، یکی خلاصه تحقیق و دیگری پیشنهادها ست .الف- این بخش یکی از مشکلترین بخشهای پایان نامه است . یک خلاصه مناسب ترکیبی از دو نوع اطلاعات است :1- اطلاعات و یافته هایی که محقق از تحقیق جاری خویش به دست آورده است .2- اطلاعات و یافته هایی که محقق از طریق مطالعه تحقیقات و نوشته های دیگران جمع آوری کرده است و کلا در نوشتن پایان نامه ، رعایت نکات زیر حائز اهمیت است :الف) ارائه یافته ها و نتایج برجسته به صورت منظم .ب ) استفاده از یافته های تحقیق جازی برای تایید یا رد فرضهای تحقیقج ) بکار گیری مطالب مندرج در فصل پیشینه تاریخی در رد یا تایید تحقیق (هرجا که لازم بود ) .پیشنهاد ها :تحقیقاتی که در زمینه های مختلف از جمله فرش دستباف صورت میگیرد لزوما باید با پیشنهاد هایی همراه باشد که در بهینه سازی رنگرزی ، بافت ، طراحی و در نهایت به سازی تولید فرش انجامد .این بخش که به ازائه راهکارها میپردازد خواهد توانست بخشی از موانع را متلاشی کند و برای مسئولان چراغ راهی باشد.9) فهرست منابع و مآخذ :در این قسمت تمام منابع و مآخذ ، از قبیل کتابها ، مقاله ها ، مجله ها ، رساله های چاپ شده و چاپ نشده را به ترتیب حروف الفبای نام فامیل و نویسنده و یا مترجم و به صورت در هم از نظر نوع آنها نوشته میشود .10) پیوست :شامل مطالب و مدارکی است که در درک و فهم خواننده از پایان نامه کمک چندانی نمیکند و میتوان از پرسشنامه ها ، آزمونها ، نامه های نوشته شده به افراد و موسسات و سایر وسایل جمع اوری اطلاعات نام برد . شيوه تدوين پايان نامه در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري(Ph.D) يكي از اهداف اصلي نگارش هر پايان نامه دراصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظيم يك مبحث علمي است. پايان نامه نوشته اي است شامل چكيده پايان نامه به فارسي،فهرست تفصيلي مطالب، فهرست تصاوير، جداول و نمودارها،مقدمه و تاريخچه مختصر، مروري بركارهاي انجام شده و آخرين اطلاعات تئوري، عملكرد تحقيقي و عملي نتايج،بحث و پيشنهادات ، فهرست منابع و ماخذ و چكيده پايان نامه به انگليسي كه توسط دانشجو و با هدايت و نظارت استاد راهنما و همكاري استادان مشاور (در صورت داشتن)تنظيم و تدوين مي شود. رعايت اين شيوه نامه از جانب دانشجويان براي حفظ هماهنگي بين پايان نامه ها الزامي است. موضوعات هر پايان نامه را باتوجه به تعريف فوق و به ترتيب تقدم ذيل مي توان دسته بندي كرد: *عنوان پايان نامه - فرم زركوب روي جلد به فارسي - فرم داخلي جلد به فارسي - بسم ا…الرحمن ارحيم - تقديم (اختياري) - تائيديه هيئت داور


مطالب مشابه :


متن نامه های اداری و رسمی

متن نامه های و ابتدای نوشته وظیفه جذب پایانی اغلب نامه ها تاکید و تشویق و
صفحات ابتدایی پایان نامه

مرکز پایان نامه - پروژ های ج- عنوان چکیده ی فارسی در ابتدای سطر پایان نامه ها
راهنمای تدوین پایان نامه1

الف- برگهای ابتدای پایان نامه: متن پایان نامه. 1 وتحلیل داده ها-شاخص های تحقیق
انرژی نورانی، مقاله، تحقیق، پایان نامه، پایاننامه، پایانامه، فیزیک، خورشیدی، باتری، باطری، مکانیکی،

ترجمه متن های ، تفاوت های های و پروژه ها و پایان نامه های دانش های زیبا
چگونه پایان نامه بنویسیم و چگونه از پایان نامه دفاع کنیم ؟

کلیه متن پایان نامه نبوده رفته در پایان نامه در ابتدای آن پایان نامه ها به
آموزش املاء همراه با شیوه های نوین منبع..esmaeiliteacher

در پایان جمله ها را با ابتدای جمله های متن را بیان های ارزشمند ، پایان نامه
اتول‌نامه؛ فرهنگ ماشین نوشته ها

نخستین‌بار، كتاب پرفروش «آفرینش متنهای ها و آداب و رسوم زیبا و نامهها به
چشم انتظار هم نفس...

برچسب‌ها: نامه های عشق بی پایان. نامه برای ابتدای
برچسب :