نحوه محاسبه ذخيره مرخصي و ذخيره سنوات

نحوه محاسبه سنوات : 

       مبنای محاسبه ذخیره سنوات طبق قانون، حداکثر سالی یکماه حقوق بر اساس آخرین حکم حقوقی فرد که آیتم های آن، شامل تمامی موارد حکم است بجز خواربار، مسکن، اولاد ، بن

                                                                                                                                         

   تعداد روز کارکرد در سال  × (حکم حقوقی- بن و مسکن و اولاد و عائله)

           360                                                                                                                       

           

نحوه محاسبه مانده مرخصی : 

       مبنای محاسبه ذخیره مرخصی استفاده نشده طبق قانون، برای حداقل ممکن سالی یکماه کارکرد بر اساس آخرین حکم حقوقی فرد که آیتم های آن شامل تمامی موارد حکم است بجز خواربار، مسکن، بن.

Ãتعداد روز های مرخصی ذخیره شده با تائید کارگزینی واحد مورد محاسبه قرار می گیرد.       

   مانده مرخصی ذخیره شده (به روز )  × (حکم حقوقی – بن ، خواربارو مسکن و عائله مندي و حق اولاد)

                             30    

 

توضیح 1: مبالغ فوق مشمول  ده درصد مالیات است ولی مشمول بیمه نیست .

توضیح 2: مانده مرخصی به نسبت ماه های کارکرد و برای قراردادیهای تبصره 3 حداکثر 15 روز و برای قراردادیهای تبصره 4 حداکثر 9 روز در سال می باشد.

 

مرخصي>/>>/>>/>>/>>/>>/>


مطالب مشابه :


نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره 4 ماده 2)

آموزش حسابداری حقوق و مزایا - نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره
مانده مرخصی

مانده مرخصی پرسنل تا پایان سال جاری بر اساس برگه های مرخصی تحویلی به کارگزینی تا تاریخ ۳۰/۹
تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار

پیشگامان - تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار - پیشگامان در ارائه خدمت
نحوه محاسبه ذخيره مرخصي و ذخيره سنوات

نحوه محاسبه مانده مرخصی : مانده مرخصی به نسبت ماه های کارکرد و برای قراردادیهای تبصره 3
مقررات مرخصي :

طبق قانون خدمات كشوري كليه كاركنان رسمی و پیمانی مجاز به ذخیره مرخصی مرخصی محاسبه
مانده مرخصی پرسنل تاپایان سال 93(محاسبه تا تاریخ 31/02/93)

اطلاعیه های کارگزینی - مانده مرخصی پرسنل تاپایان سال 93(محاسبه تا تاریخ 31/02/93) -
آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

ماده 16 – تعطيلات ميان مرخصي جز مرخصي استحقاقي محاسبه نمي‌‌شود. ماده 17 مرخصی مطالب
نحوه محاسبه اضافه کاری

جامعه مترقی - نحوه محاسبه اضافه کاری میزان مانده مرخصی (به روز) ×حق السعی
همه چیز در مورد مرخصی

ج-نحوه محاسبه مرخصی پایان دوره : حقوق پایه +مکمل +عائله مندی +مسکن تقسیم بر 220 ضربدر مرخصی
برچسب :