معرفی دانشگاه جامع علمی- کاربردی جامعه اسلامی کارگران

دانشگاه جامع علمي- کاربردي يکي از دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلين بخشهاي مختلف اقتصادي و افزايش مهارت هاي حرفه اي فارغ التحصيلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرايي مي باشند تشکيل و با بکارگيري و سازمان دهي امکانات،منابع مادي وانساني دستگاه هاي اجرايي،نسبت به برگزاري دوره هاي علمي – کاربردي در مقاطع کارداني و کارشناسي اقدام مي کند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


دانشگاه جامع علمي - کاربردي تنها متولي نظام آموزش عالي علمي - کاربردي است که زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اداره مي شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتي است که مشارکت سازمانها و دستگاههاي اجرايي دولتي و غير دولتي را براي آموزش نيروي انساني متخصص و مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مي باشد به نحوي که دانش آموختگان بتوانند براي فعاليتي که به آنها محول مي شود. دانش و مهارت لازم را کسب نمايند.

دانشگاه جامع مسووليت برنامه ريزي، سازماندهي، پشتيبانيهاي کارشناسي، عملياتي، اطلاعات و سياستگذاريهاي کلان و نيز نظارت و ارزشيابي مراکز و موسسات علمي-کاربردي را بر عهده دارد.

مراکز و موسسات آموزش عالي علمي-کاربردي زير نظر دانشگاه، رکن اجرايي آموزشهاي علمي-کاربردي و به قصد ارتقاي دانش کار و ايجاد مهارتهاي متناسب با حوزه فعاليت شغلي افراد تيس شده است.اهداف آموزشهاي علمي - کاربردي

1- ايجاد بستر مناسب براي فعاليت همه جانبه(صنعتي، نظامي و دانشگاهي) در گسترش اعتلاي دانش و پژوهش علمي-کاربردي کشور.

2- ارتقاي شاخصهاي کمي و کيفي آموزشهاي کاربردي در جامعه.

3- فراهم سازي زير بناي مناسب بمنظور بکارگيري توان دانش آموختگان دورههاي نظري در حل مسائل کاربردي.

4- زمينه سازي زيربناي مناسب براي ايجاد انتقال تکنولوژي نوين.

پذيرش دانشجو هم از طريق آزمون جامع علمي -کاربردي است و هم از طريق برگزاري دوره هاي پودماني.
در رشته هايي که دروس عملي و کارگاهي دارند اين دروس ارائه خواهد شد.
محدوديت سني ندارد.
دوره هاي کارداني و کارشناسي مانند دانشگاههاي ديگر است فقط هزينه دارد.
آدرس : تهران- خيابان انقلاب – حد فاصل خيابان حافظ و نجات الهي (چهارراه کالج) – پلاک 751
تلفن: 7 - 88809363 دورنگار : 88808987 -21-98+

E-mail:[email protected]


مطالب مشابه :


مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان - مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز
مرکز آموزش علمی کاربردی استقلال اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان مرکز آموزش جامعه اسلامی کارگران امکانات به
مرکزآموزش علمی-کاربردی امورمالیاتی خوزستان

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان جامعه اسلامی کارگران بازرگانی جامعه و کوشش
مرکزآموزش علمی-کاربردی سازمان زندانها(خوزستان)

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان جامعه اسلامی کارگران و اسلامی به عنوان
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اندیمشک

کارشناس پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی-کاربردی خوزستان. آموزش جامعه اسلامی کارگران
در جلسه کارشناسان پژوهش مطرح شد

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان رئیس مرکز آموزش جامعه اسلامی کارگران
معرفی دانشگاه جامع علمی- کاربردی جامعه اسلامی کارگران

جامعه اسلامی کارگران اصفهان - معرفی دانشگاه جامع علمی- کاربردی جامعه اسلامی کارگران
مرکزآموزش علمی-کاربردی شرکت ملی حفاری ایران

مرکز آموزش جامعه اسلامی کارگران مجوز خود را از دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان دریافت
تاکيد بر استمرار نمايشگاه اشتغال دانشگاه جامع علمي کاربردي خوزستان

کارشناس پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی-کاربردی خوزستان. آموزش جامعه اسلامی کارگران
حضور شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و دومین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی اس

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان جامعه اسلامی کارگران نهایت رفاه جامعه را
برچسب :